slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Tema

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Tema - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Vesleveien familiebarnehage ”Den vanskelige foreldrerollen” Pfb. Lill Heidi Tinholt Forebyggende Hønefoss politistasjon. Tema. Foreldrerollen Kommunikasjon Grenser Konsekvenser Trygge tydelige voksne. VIST OMSORG. HATT EN GOD SAMTALE. BARN. BLITT SETT. LYTTET TIL.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tema' - thea


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Hønefoss politistasjonVesleveien familiebarnehage”Den vanskelige foreldrerollen”Pfb. Lill Heidi TinholtForebyggendeHønefoss politistasjon
slide2
Hønefoss politistasjonTema
 • Foreldrerollen
 • Kommunikasjon
 • Grenser
 • Konsekvenser
 • Trygge tydelige voksne
slide3
Hønefoss politistasjon

VIST OMSORG

HATT EN GOD SAMTALE

BARN

BLITT SETT

LYTTET TIL

GITT POSITIV TILBAKEMELDING

SETT I ØYNENE

foreldrerollen
Hønefoss politistasjonForeldrerollen
 • At barna føler seg forstått
 • Vurderer dere som kompetente rådgivere i livet
 • At barna merker at mor og far følger skolearbeidet med interesse
 • Deltar i felles fritidsaktiviteter
 • Opplever familieklimaet som samarbeidende og harmonisk
 • Føler seg aktet som person av mor og far

(Dette gjør barna mindre sårbare i forhold til alle typer rusmidler)

curling foreldre
Hønefoss politistasjonCurling foreldre
 • Ivrige etter å legge alt tilrete
 • Ved hver minste motstand ordner vi opp
 • Når skal de lære å stå på egne bein…
 • Hva skjer ved skillsmisser
 • Skal vi voksne være kamerater/venninner og legge oss på deres nivå og være ”kule” eller skal vi være VOKSNE
kommunikasjon
Hønefoss politistasjonKommunikasjon
 • Hvordan er kommunikasjonen hjemme
 • En munn to ører
 • Barn vil fortelle når de er klare – sett av tid der og da
 • Sett av tid til å snakke samme, viktigere jo eldre barna blir
 • Se på barnet når dere snakker – lær dem å ha øyekontakt
 • Fungerer dette i den alderen dere har barn kan videreføres
 • Ta ansvar for egne frustrasjoner
 • Hvordan snakker de voksne sammen / tema
kommunikasjon1
Hønefoss politistasjonKommunikasjon
 • Vær der og lytt når barna viser følelser
 • Se og anerkjenn barnet for å skape trygghet
 • Unngå kritikk og angre
 • Si unnskyld
 • 1 negativ – 5 positive
 • Bruk JEG – budskap
  • Hva er det som skaper problemer
  • Hvilke følelser vekker det i meg
  • Hvilke konsekvenser får dette for meg
  • Jeg hører hva du sier……jeg forstår at……
grenser
Hønefoss politistasjonGrenser
 • Mer opptatt av hva de skal gjøre enn hva de gjør galt
 • For de miste barna betyr ros mye – gjør ofte som foreldrene sier og forsøker å oppnå dette
 • Når skal man begynne med grensesetting?
 • Hva er det viktig å ha grenser for?
 • Hva er viktig for dere som familie?
 • Skal man jobbe med ”alt” på en gang?
 • Viktig at de tidlig lærer at det finnes grenser
 • Mange ungdommer som sliter sier de savnet grenser hjemme
 • DERE SOM BESTEMMER
holdninger verdier normer
Hønefoss politistasjonHoldninger Verdier Normer
 • Barn videreutvikler det de har lært hjemme og som de tror er rett oppførsel
 • Dere er de viktigste
  • ROLLEMODELLENE
  • HOLDNINGSBÆRERNE
hva tenker dere fremover i forhold til
Hønefoss politistasjonHva tenker dere fremover i forhold til
 • Bilbelte
 • Fartsgenser
 • Alkohol
 • Illegale rusmidler
 • Sex
 • Innetider
 • Hvordan omtales politiet hjemme
 • Hvordan omtales naboer
 • Aldersgrense på film / spill
forebygging
Hønefoss politistasjonForebygging
 • Barnehage, skole, politi og andre klarer ikke å forebygge alene
 • Forebygging må starte på laveste omsorgsnivå – I HJEMMET – for at vi skal lykkes
 • Barn kommer uten bruksanvisning – ikke mangel på velmenende råd
 • Vil man endre barnas atferd må man først endre sin egen
 • Ikke gå inn i forhandlinger med barna der de ikke har noe de skulle ha sagt
konsekvenser
Hønefoss politistasjonKonsekvenser
 • Finnes det konsekvenser hjemme hos dere i dag?
 • Avtalt på forhånd – eller satt i full frustrasjon?
 • Er de gjennomførbare?
 • Føles som en konsekvens
 • De voksne som har ansvar for barna på fritiden må bli enige om hvilke konsekvenser som finnes og de må brukes LIKT av begge parter
 • Hos ungdom ser vi at hos skilte foreldre er dette vanskelig
 • Vanskelig med konsekvenser for de er så lite sammen med barna
 • Være bedre enn den andre
hvordan m te de som tar kontakt
Hønefoss politistasjonHvordan møte de som tar kontakt
 • Hva om barnehagen tar kontakt og konfrontere dere som foreldre med noe angående deres barn?
 • Etter hvert skolen
 • Vil bare BARNETS BESTE ser de mange timer i løpet av en dag
 • Jo tidligere man klarer å fange opp gryende problematferd jo lettere er det å gjøre noe med det
 • Ikke innta ”det er ikke noe galt med mitt barn”-holdning
problem hjemme
Hønefoss politistasjonProblem hjemme
 • Dere som familie som eier det – dere må selv definere dem og ta kontakt med hjelpeapparatet dersom de ikke har fanget det opp
 • Ulikt fra familie til familie
slide15
Hønefoss politistasjon
 • Hva gjør vi med DE ANDRE BARNA?
  • Hvordan kan vi hjelpe dem
  • Er vi villige til å si fra om vi ser at de utsettes for noe – overgrep
  • Barn i sorg
r d p veien
Hønefoss politistasjonRåd på veien
 • Styrke fellesskapet mellom foreldrene
 • Styrke foreldrenes autoritet til å sette grenser
 • TID – bruk tid sammen med barna deres
 • Bruk årene til å få de godt etablert i en FRITIDSAKTIVITET
 • Viktig at de opplever minst en ting de MESTRER
 • Knytt kontakt med ANDRE FORELDRE
 • Være EDRULIGE TYDELIGE ROLLEMODELLER
 • Bli kjent med andre foreldre – felles grenser –

unngå ”alle andre får lov”

slide17
Hønefoss politistasjon

Hold det gående

og husk at det er dere som bestemmer!

Lykke til 

Takk for oppmerksomheten.