dr abonyi j nos p ly zata a n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
dr. Abonyi János pályázata a PowerPoint Presentation
Download Presentation
dr. Abonyi János pályázata a

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

dr. Abonyi János pályázata a - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

dr. Abonyi János pályázata a. Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére. 2006 május 17. Tartalom. Egy kis „történelem” 1992 - 1997 VM hallgató 1997 - 2000 PhD hallgató 2000 - oktató 2005 - tanszékvezető egyetemi docens

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

dr. Abonyi János pályázata a


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr abonyi j nos p ly zata a

dr. Abonyi Jánospályázata a

Pannon Egyetem Mérnöki Karoktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

2006 május 17.

tartalom
Tartalom
 • Egy kis „történelem”
  • 1992 - 1997 VM hallgató
  • 1997 - 2000 PhD hallgató
  • 2000 - oktató
  • 2005 - tanszékvezető egyetemi docens
 • Oktatással kapcsolatos elképzelések

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

oktat s i t rgyak szakok
Oktatás I.: tárgyak – szakok

Tárgyfelelős (fontosabb, jelenleg futó tárgyak):

 • 2002 - Szoftverüzemeltetői ismeretek(műszaki menedzsereknek)
 • 2002 - Adattárházak és kiaknázásuk (műszaki informatikusoknak)
 • 2005 – Számítástechnika I. és II.(MK BSc. szakjainak többsége)

Részvétel:

 • Önálló labor és Mérnöki tervezés konzulens (műszaki informatika szakon)
 • FolyamatmérnökiI. és II.laborgyakorlatok (vegyészmérnöki szakon)
 • Diplomaterv témavezető (vegyészmérnöki szakon)
 • Tanszékünk jelentős szerepet vállal
 • a Mechatronika BSc szak képzésében, (ideiglenesen a Szenzorok és aktuátorok labor tárgyfelelőse vagyok),
 • és a Vegyészmérnök BSc képzésben (Folyamatmérnöki technikák alkalmazása tárgy felelőse vagyok).
 • Kollegáimmal, a Mérnöki Kar stratégiai elképzeléseinek megfelelően elindítottuk a Folyamatmérnöki MSc szak alapítását (első nekifutás sikertelen volt).

2005 - közeljövő

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

oktat s ii phd k pz s tdk
Diplomatéma vezetés

13 sikeresen megvédett,

5 folyamatban lévő

TDK: összesen 12 db

ITDK I. hely, 3 db

ITDK II. hely, 3 db (3db 2005-ben)

III. hely, 2db

Dicséret, 1 db (1db 2005-ben)

OTDK III. hely, 2db

Doktori kurzusok

2003 - Adatmodellezés (VM DI)

2004 – Számítási intelligencia vegyészmérnöki alkalmazásai (VM DI)

2005 Folyamatmodellezés és modell analízis PhD kurzus (résztvevő előadó)

2004 Engineering applications of Artificial Intelligence PhD kurzus (MI DI, résztvevő előadó)

Doktoranduszok

Madár János 2002 – 2005 (Summa cum laude)

Feil Balázs 2003 – 2006

Bírálat alatt a Fuzzy clustering … könyvünk

Sikeres házivédés

Pach F. Péter 2004 – (2007)

Balaskó Balázs 2005 – (2008)

Oktatás II.: PhD képzés, TDK

Terv

Jó lenne, ha mindig lenne egy-két olyan tehetséges hallgató mint a mostani CSAPAT.

Nemzetközi PhD kurzus szervezése, „iskola” teremtés

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

fmt 2005 2006 vezet i tapasztalatok
Intenzív pályázati tevékenység

Osztrák – Magyar TÉT pályázat (beadva)

Bolgár – Magyar akadémiai pályázat (beadva)

Részvétel a RET pályázatban (bead. kb. 30MFt)

Részvétel az MPA … fejlesztésre irányuló beruházások pályázatban, "Chemiflex" típusú szakaszos rendszer (22 MFt)

Beadott Jedlik pályázat (40MFt)

Beadott DIGIT 2005 pályázat digitális tankönyv készítésére (5MFt)

Beadott TEMPUS projekt Ecological and Resource Saving Engineering

Elnyert INNOCSEK pályázat

Elnyert Baross Gábor pályázat (18MFt)

IVM pályázatok

OTKA T 049534, 2005-2007, 12 MFt

OTKA T 037600, 2001-2004, 6MFt

FKFP-0073/2001, 2001-2004, 6MFt

Indítás alatt lévő szakok

Folyamatbiztonsági szakmérnöki szak (minden OK, szeptemberben? indul)

Folyamatmérnöki MSc szak. (szakalapítási kérelmet a MAB elutasította, néhány „szakpolitikai” szempont figyelembe vételével lát esélyt a szak indítására)

Személyi fejlesztés

4 PhD védés 2005-2006-ban

Adjunktus kollégák előléptetése

Fiatal kolléga bevonása: tanársegédi álláshely meghirdetése

Tudományszervezés

MTA Folyamatmérnöki munkabizottság

38 nemzetközi konferencia programbizottsági tagja vagy elnöke

FMT 2005-2006 – vezetői tapasztalatok

Terv

A jól összecsiszolódott csapat sikeres további működésének biztosítása, fejlesztése,

a folyamatmérnöki „szakma” akadémiai és társadalmi elmertségének biztosítása

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

publik ci k sz mokban
Publikációk számokban

2005

2006

Könyv 1 db 2db

Könyvfejezet 19 db 21db

Cikkek nemzetközi folyóiratokban 36 db 41db

Cikkek hazai folyóiratokban 3 db 4db

Cikkek nemzetközi konferencia kiadványban 43 db 56db

Nemzetközi konferencián, nem referált 2 db 2db

Cikkek hazai konferencia kiadványban 18 db 24db

Összesen: 122 db 151 db

Független hivatkozások száma: 82 db 175db

Kumulatív impakt faktor: 22.622 29.5

Terv

4-5 nemzetközi folyóiratban megjelenő cikk/év, 1 könyv/3év

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

a v zolt strat gia l nyege
A vázolt stratégia lényege

Egy élethosszig tanulást biztosító alapképzés, mesterképzés és posztgraduális mérnökképzés hármasából álló szolgáltatási rendszer hatékony működtetése.

 • Az oktatási ésszerűsítéssel egybekötött profilbővítése
 • Az oktatással kapcsolatos adminisztratív tevékenységek racionalizálása és informatikai támogatása
 • PR tevékenység támogatása és intenzifikálása

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

k pz si portfoli
Képzési portfolió

Célkitűzések

 • Kari szinten egyeztetett moduláris rendszerű építkezéssel, az oktatói munka optimális felhasználásával „önfinanszírozó” szakok kialakítására kell törekedni
 • A szakirányú továbbképzés, illetve az MSc szerepét hangsúlyozni kell (itt a finanszírozók leginkább a gazdasági élet szereplői)
  • Tematikus „konferenciák”, Felfrissítő tanfolyamok, Szakmérnöki kurzusok
 • Új képzési formák bevezetésének alapos megfontolása
  • Távoktatás, levelező képzés, „kihelyezett” kurzusok, Költségtérítéses, kreditet nem biztosító kurzusok bevezetése, angol nyelvű oktatás (regionális piac) …

Ennek eszközei

 • Jól koordinált tantárgyszám-csökkentés, tanterv-összehangolás
 • Más karok és egyetemek szakvezetőivel egyeztetés, az együttműködési lehetőségek feltárása

Minőségakkreditáció, külső elismertség

GazdaságosságTanszéki érdekek

Kari érdekek

Egyetemi érdekek

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

oktat sszervez s i
Oktatásszervezés I.

Hallgatók

Szakvezetők

OAO

oktatási dékán-helyettes

Oktatók

Tanulmányi felelősök

Akkreditációs

bizottság

Tanszékvezetők

Gazdasági

élet

HÖK

Középiskolák

Minőségbiztosítási

bizottság

Felsőoktatás,

MAB

Oktatási

bizottság

 • Tevékenységek és az információ-áramlás racionalizálása és automatizálása
 • A feladatkörök tisztázását követően az ügyvitel hatékonyabbá, könnyebbé tétele céljából megfelelő „formanyomtatványok”, kari, tanszéki adatbázisok feltöltésére szolgáló űrlapok alkalmazását tervezzük (a sokszor felesleges párhuzamos adatszolgáltatás megszüntetésére is).
 • Minden információ közzététele megfelelő jogosultságokkal elérhető webportálon.
 • Céljaink elérésében segít az intézményi akkreditáció második körében végzendő munka (2007) és a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0129/1.0

"A felsőoktatási intézmények minőségkultúra váltásának pilot programja" projekt

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

oktat sszervez s ii
Oktatásszervezés II.
 • A kétciklusú képzésre való áttérés és a „mai hallgatók” szemléletmódja kapcsán a tartalomnak és a formának állandóan adaptálódnia kell
  • Az egyéni feladatmegoldást az önálló munkavégzést támogató megoldások
  • Előbbre kell lépni a hallgatók tananyagellátásában, növelni kell az elektronikus adathordozókon, interneten közzétett multimédiás anyagok számát.
  • A korszerű oktatási technikák (PP diák, PDF emlékeztetők, elektronikus tananyagok, távoktatási rendszerek) alkalmazása
  • Alapos igényfelmérést követően jegyzetírási stratégia kidolgozása,ehhez anyagi támogatás biztosítása (pályázat)
  • A diplomakészítés segítése egységes (ajánlott) elektronikusan hozzáférhető szerkezeti formák (template-ek) révén.
  • A meglévő oktatási anyagok rendezett formában történő elérhetőségének biztosítása (download szerver biztosítása – a szerzői jogok figyelembevételével). (pl. ocw.mit.edu)

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

oktat sszervez s iii
Oktatásszervezés III.
 • A minőségi oktatás elősegítése
  • Beiskolázási, felvételi stratégia
  • Tehetséggondozás (TDK, hallgatók foglalkoztatása)
 • PR anyagok készítése, kari szintű kiadványok a következő témakörökben
  • Alapképzéseink
  • Szakirányú továbbképző programjaink (Felnőttképzési Intézet támogatása)
  • Angol nyelvű ismertető a Karról (CEEPUS, TEMPUS, ill. nemzetközi PhD képzésekről, kutatóhelyekről)
  • Fontos a kari és tanszéki honlapok frissítése, különösen olyan oktatási és tudományos információk szempontjából, melyek vonzóak lehetnek a továbbtanulni szándékozók számára.
  • A beiskolázási anyagok, ismertetők és bemutatkozó film készítésében, továbbá a kari honlap kialakításában számítunk a hallgatók közreműködésére, mely nagyon hasznosnak bizonyulhat.

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

eddigi pr tev kenys g
Eddigi PR tevékenység
 • Mérnöki Kar Felvételi tájékoztató(k) honlap
 • 22.500 látogató 2004 óta!
 • CD és kiadvány (2004)
 • www.vegyeszmernok.lap.hu
 • www.folyamatmernok.lap.hu

2006

2004

2005

Terv

Eddigi tevékenység kari szintű folytatása, koordinálása

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére

slide13
Egy élethosszig tanulást biztosító alapképzés, mesterképzés és posztgraduális mérnökképzés hármasából álló szolgáltatási rendszerhatékony működtetése.

Köszönöm a figyelmet !

Hallgatók

Szakvezetők

OAO

oktatási dékánhelyettes

Oktatók

Tanulmányi felelősök

Akkreditációs

bizottság

Tanszékvezetők

Gazdasági

élet

HÖK

Középiskolák

Minőségbiztosítási

bizottság

Felsőoktatás,

MAB

Oktatási

bizottság

dr. Abonyi János pályázata a Pannon Egyetem Mérnöki Kar oktatási és akkreditációs dékánhelyettesi tisztség betöltésére