slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EFFEKTIVARE och SÄKRARE överrapporteringar PowerPoint Presentation
Download Presentation
EFFEKTIVARE och SÄKRARE överrapporteringar

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 1
thane-snow

EFFEKTIVARE och SÄKRARE överrapporteringar - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
EFFEKTIVARE och SÄKRARE överrapporteringar
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ett förbättringsprojekt i • EFFEKTIVARE och SÄKRARE överrapporteringar Värdeforum Vårt team består av:Lisbet Larsson undersköterska, Jennie Andersson undersköterska (natt),Marita F Acosta undersköterska, Margareta Odelsson undersköterska, Lena Berg Stödpedagog, Coach: Elin Sundberg, undersköterska elin.sundberg@brackediakoni.se • Riddarstensgården är ett demensboende i Lerum, mellan Alingsås och Göteborg. Boendet ligger på Riddarstenshöjden i ett lummigt grönområde. Boendet består av fem avdelningar med åtta lägenheter på varje enhet. Vi har mycket aktiviter och utevistelser som erbjuds våra boende. Personalen består av undersköterskor, stödpedagog och två sjuksköterskor. På kvällar och helger har vi joursjuksköterskor. Vi har tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut. En dag i veckan kommer läkare för att gå rond på boendet. • Överrapporteringen är en viktig del av tryggheten kring de boende. Vi valde detta ämne som FAMNA projekt eftersom vi som personal kan känna att vi inte har någon tydlig rutin kring rapporten. För att minimera medicin och omvårdnadsmissar och för att kunna möta boende och personal samt anhöriga på ett professionellt sätt, så måste vi hitta en bra rutin. • Vårat mål är att vi ska skapa en ny rutin som gör rapport tillfällena optimala. Vi skapar ett nytt rapportblad, och lägger upp en rutin för hur rapporteringen ska gå till. Vårt mål är att all personal ska använda sig av dessa verktyg så det även blir naturligt och enhetligt för våra vikarier. Vårt mål är en tryggare och säkrare överrapportering som skall vara etablerad till sommarsemestrarna. Detta vill vi ska skapa en positiv förbättring och struktur. Vårt mål är att 100% av medarbetarna använder verktygen på ett effektivt sätt för att säkra tryggheten för våra boende. • Vi genomförde en processkartläggning där vi tydligt kunde se ”gapet” som var att rapporterna tog för lång tid, och ändå missades viktig information. Genom att använda oss av ”fiskbenet” fick vi idéer kring detta problem och kom fram till att det bör vara en personal tillgänglig på enheten under rapporten och att vi behöver effektivisera rapporteringen genom att skapa en mall och rutin kring detta. • Vi gjorde en baslinjemätning för att identifiera nuläget, och en nulägesanalys, där vi kunde se att personalen upplevde att rapporten var bättre och tydligare. Rapportmallen var bra att ha som stöd för att inte missa relevant information. Vi upplever att vårt förbättringsarbete har sått ett frö till en framtida förbättring. Vad har hänt vid sidan av förbättringsprojektet? Mervärden Spinn-off effekter Förändrad kultur Hur vi går vidare Viljan att se och kraften att förändra! Vi försöker att inte göra förändringen dramatisk, utan vidhålla den positiva effekt detta ger. Se möjligheter i förändringen. Engagemang och ständigt focus på de vi finns till för. Vi har lärt oss att Med hjälp av olika verktyg kunna identifiera och se förbättringsområden. Att med omsorg prioritera att göra en insats som verkligen gör skillnad. Att bryta mönster är en process och kräver tålamod och engagemang.