subat mart ayi bulteni n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SUBAT MART AYI BULTENI PowerPoint Presentation
Download Presentation
SUBAT MART AYI BULTENI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 68

SUBAT MART AYI BULTENI - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

SUBAT MART AYI BULTENI. ŞUBAT- MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?. Şubat-Mart ayı kazanımlarımız Şubat-Mart ayı etkinlik örneklerimiz Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersi konularımız Branş derslerimizde yapılan çalışmalar Rehberlik çalışmaları

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SUBAT MART AYI BULTENI' - thais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ubat mart ayi b lten m zde neler var
ŞUBAT- MART AYI BÜLTENİMİZDE NELER VAR?
 • Şubat-Mart ayı kazanımlarımız
 • Şubat-Mart ayı etkinlik örneklerimiz
 • Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi dersi konularımız
 • Branş derslerimizde yapılan çalışmalar
 • Rehberlik çalışmaları
 • Sosyal etkinlik derslerimizde yapılan çalışmalar
 • Kütüphane saati uygulamamız
 • Matematik odası etkinliklerimiz
 • Okuma saati
 • Laboratuar çalışmalarımız
 • Etütlerimiz
ubat mart ayi kazanimlarimiz
ŞUBAT-MART AYI KAZANIMLARIMIZ
 • Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananların biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.
 • Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir.
 • Doğal sayılarla toplama işlemi gerektiren problemleri çözer ve kurar.
 • 20 içinde geriye birer sayar.
 • Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder.
 • 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar.
 • Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.
 • Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı bulur.

MATEMATİK

slide4

HAYAT BİLGİSİ

 • Kişisel eşyalarını özenli kullanır.
 • Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez.
 • Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.
 • Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır. Dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir.
 • Aile içinde görevlerini yerine getirirken kimlerden nasıl yardım alacağına karar verir.
 • Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.
slide5

TÜRKÇE

ÖĞRENME ALANI: DİNLEME

Dinleme kurallarını uygulama

 • Dinlemek için hazırlık yapar.
 • Dikkatini dinlediğine yoğunlaştırır.
 • Görgü kurallarına uygun dinler.

Dinlediğini anlama

 • Dinlediklerini anlamlandırmada sunulan görsellerden yararlanır.
 • Dinlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.
 • Dinlediklerini zihninde canlandırır.
 • Dinlediklerinde ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına(5 N 1 K) cevap arar.
 • Dinlediklerinin konusunu belirler.
 • Bir etkinliğin veya işin aşamalarını anlatan yönergeleri uygular.
 • Dinledikleri ile ilgili , kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
 • Dinlediklerinde geçen varlıkları ve olayları sınıflandırır.
 • Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve bu sorulara cevaplar verir.
 • Dinlediklerinde hikaye unsurlarını belirler.
 • Dinlediklerini anlamlandırmada ön bilgilerini kullanır.
 • Başlıktan hareketle dinleyeceği konunun içeriğini tahmin eder.

Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme

 • Metni takip ederek dinler.
 • Bilgi edinmek için haber, sunu, belgesel vb. dinler ve izler.
 • Eğlenmek için masal, hikaye, şarkı tekerleme, tiyatro vb dinler/izler.
slide6
ÖĞRENME ALANI: KONUŞMA

Konuşma kurallarını uygulama

 • Konuşmak için hazırlık yapar.
 • Dinleyicilerle göz teması kurar.
 • İşitilebilir bir ses tonuyla konuşur.
 • Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanır.
 • Akıcı konuşur.
 • Sesine duygu tonu katar.
 • Konuşmalarında beden dilini kullanır.
 • Konuşma sırasında gereksiz hareketlerden kaçınır.
 • Görgü kurallarına ve değerlere uygun konuşur.
 • Konuşma konusunu belirler.
slide7
Kendini sözlü olarak ifade etme
 • Kendine güvenerek konuşur.
 • Konuşmasında olayları oluş sırasına göre anlatır.
 • Yeni öğrendiği kelimeleri konuşmalarında kullanır.
 • Konuşmasında yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
 • Duydu, düşünde ve hayallerini sözlü olarak ifade eder.
 • Hoşlanıp hoşlanmadığı olay, durum kişi vb. hakkında konuşur.
 • Konuşurken dinleyicilere sorular sorar ve sorulara cevap verir.
 • Bilgi edinmek amacıyla soru sorar.
 • Konuşmalarında ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5 N 1 K) ögelerini vurgular.

Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma

 • Günlük ilişkilerin gerektirdiği farklı durumlara uygun konuşur.
 • Topluluk önünde konuşur.
 • Masal, hikaye, fıkra veya film tekniğine uygun anlatır.
 • Deneyim ve anılarını anlatır.
 • Konuşmalarında betimlemeler yapar.
slide8
ÖĞRENME ALANI: OKUMA

Okuma kurallarını uygulama

 • Okumak için hazırlık yapar.
 • Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder.
 • İşitilebilir bir ses tonuyla okur.
 • Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
 • Akıcı okur.
 • Dikkatini okuduğuna yoğunlaştırır.
 • Kitabını özenle kullanır.

Okuduğunu anlama

 • Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
 • Okuma öncesi, okuma sonrası ve okuma sırasında metinle ilgili soruları cevaplandırır.
 • Okuduklarını zihninde canlandırır.
 • Okuduklarının konusunu belirler.
 • Okuduğu metnin içeriği hakkında düşüncelerini belirtir.
 • Başlıktan hareketle okuyacağı metnin içeriğini tahmin eder.
 • Okuduklarıyla ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
 • Okuduklarında ne, nerede, ne zaman ne zaman, nasıl, niçin ve kim (5 N 1 K) sorularına cevap arar.
 • Okuduklarında “hikaye unsurlarını” belirler.
 • Okuduğu metnin yazarı hakkında bilgi edinir.ü
 • Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.
 • Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.
 • Okuduklarını başkalarıyla paylaşır.
slide9
Anlam kurma
 • Metin içi anlam kurar.
 • Söz varlığını geliştirme
 • Görsellerden yararlanarak söz varlığını geliştirir.
 • Bilmediği kelimelerin anlamlarını araştırır.
 • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler kelimelerden cümleler oluşturarak okur.

Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma

 • Serbest okuma yapar.
 • Metnin türünü dikkate alarak okur.
 • Eğlenmek için masal, bilmece, fıkra vb. okur.
 • Paylaşarak okumaktan zevk alır.
 • Yankılayıcı( tekrar ederek)okur.
 • Rehber yardımıyla okur.
 • Bilgi edinmek için okur.
 • Gazete ve dergi okur.
renme alani yazma
ÖĞRENME ALANI: YAZMA

Yazma kurallarını uygulama

 • Yazmak için hazırlık yapar.
 • Kelimeler, cümleler ve satırlar arasında uygun boşluklar bırakır.
 • Bitişik eğik yazı ile yazar.
 • Bütün yazılarını bitişik eğik yazı yazar.
 • Matematiksel ifadeleri doğru yazar.
 • Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
 • Yazılarında noktalama işaretlerini doğru ve yerinde kullanır.
 • Yazılarında yazım kurallarını uygular.
 • Sayfa düzenine ve temizliğine dikkat eder.

Kendini yazılı olarak ifade etme

 • Olayları oluş sırasına göre yazar.
 • Yazılarında kendi yaşantısından ve günlük hayattan örnekler verir.
 • İzlenim ve deneyimlerine dayalı yazılar yazar.
 • Duygu, düşünce ve hayallerini anlatan yazılar yazar.
 • Kendini, ailesini ve çevresini tanıtan yazılar yazar.
 • Hoşlanıp hoşlanmadıklarıyla ilgili yazılar yazar.
 • Yazılarında ne, nerede, ne, ne zaman nasıl, niçin ve kim ( 5N 1K) ögelerini vurgular.
slide11
Tür, yöntem ve tekniklere uygun yazma
 • Hikaye yazar.
 • Yazılarında betimlemeler yapar.
 • İş biriliği yaparak yazar.
 • Dikte etme çalışmalarına katılır.
 • Verilen cümle ya da metne bakarak yazar.
 • Seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluşturur.
 • İstediği bir konuda yazılar yazar.
renme alani g rsel okuma ve g rsel sunu
ÖĞRENME ALANI: GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU

Görsel okuma

 • Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını bilir.
 • Trafik işaretlerinin anlamlarını bilir.
 • Kitle iletişim araçlarıyla (gazete, dergi, TV) verilen bilgileri, haberleri, düşünceleri sorgular.
 • Beden dilini yorumlar.
 • Renkleri tanır, anlamlandırır ve yorumlar.
 • Görsellerden hareketle cümleler ve metinler yazar.
 • Duyduğu kelimeleri görsellerle eşleştirir.
 • Metin ve görsel ilişkisini sorgular.
 • Resim ve fotoğrafları yorumlar.
t rk e matematik ve hayat bilgisi dersi konular m z
Türkçe, Matematik ve Hayat Bilgisi Dersi Konularımız
 • Matematik
 • Doğal sayılarla toplama işlemi
 • Verileyen toplananı bulma
 • Toplamları aynı olan sayılar
 • Toplama işleminde değişme özelliği
 • Toplama işlemi gerektiren problemler
 • Doğal sayılarla çıkarma işlemi
 • Çıkarma işleminde verilmeyenleri bulma
 • Hayat Bilgisi
 • Benim Ailem
 • Özenli Kullanırım
 • Bir Elin Nesi Var, İki elin Sesi Var.
 • Bizim Değerlerimiz
 • Ailem Bana Özel

Türkçe

 • Kuşkucu Horoz
 • ( Öyküleyici metin)
 • Rüya(Şiir)
 • Küçük Resimler (Bilgilendirici metin)
 • Gökkuşağı ( Dinleme metni)
 • Ormandaki Bisiklet
 • ( Öyküleyici metin)
 • Uçurtma Şenliği(şiir)
 • Ben Tavuk Değilim

(Bilgilendirici)

slide14

Hayat Bilgisi derslerinde Fen laboratuvarında derslerimizi uygulamalar yaparak işliyoruz. Bu ay laboratuvarda ayrışma ve maddenin halleri konularını işledik.

t rk e dersinde rencilerimizle s n flar m zda yarat c hikaye yazma al mas yapt k
Türkçe dersinde öğrencilerimizle sınıflarımızda yaratıcı hikaye yazma çalışması yaptık.
bilgisayar
Bilgisayar

Derslerimizde resim ve yazı çalışmaları yaptık.

Cito Öğrenci izleme sistemi sınavlarını uyguladık.

bilgisayar set
Bilgisayar(Set)

Sosyal etkinliklerimizde yazı ve resim çalışmaları yaptırıldı.

ps koloj k dani ma ve rehberl k b l m ali malari
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARI

Değerler Eğitimi Programı kapsamında rehberlik saatinde “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” değerlerini işlemeye başladık. Öğrencilerimizin ayın değeri ile ilgili yaptıkları çalışmaları “Sınıf Panomuzda” sergiledik. “Sevgi, Saygı ve Hoşgörü” konulu Değerler Eğitimi Bültenini e-posta ile velilerimize gönderdik.

slide33

REHBERLİK SAATİNDE SAYGI İFADE EDEN DAVRANIŞLARLA İLGİLİ BİLİNÇ GELİŞTİREBİLME HEDEFİMİZE YÖNELİK OLARAK SAYGI İFADE EDEN DAVRANIŞLARA ÖRNEKLER VERDİK.

anne baba e t m sem ner
ANNE BABA EĞİTİM SEMİNERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bölümü çalışmaları kapsamında 22.03.2012 tarihinde İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim görevlisi

Yard.Doç.Dr.Aylin İlden KOÇKAR tarafından “Çocuklara Sınır Koymak” konulu, tüm okul velilerimize yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi.

sosyal etkinlik derslerimizde yap lan al malar
Sosyal Etkinlik Derslerimizde Yapılan Çalışmalar
 • DERS KONUSU: YÜZME
 • Yüz üstü ayak ve nefes çalışması,Yardımlı yüz üstü suda ilerleme çalışması, Yardımsız su üzerinde ilerleme çalışması
 • Sırt üstü suda kayma çalışması, yardımlı sırt üstü suda ilerleme çalışması, sırt üstü kol çalışması
 • Çivileme, balıklama ve serbest atlama çalışmaları.
 • Genel tekrar (serbest ve sırt üstü 8 mt.Yüzme), havuz içi eğlenceli oyunlar
 • DERS KONUSU: Denge ile ilgili koordinasyonu geliştirme, top alıştırmaları, kaldırma ve taşıma ile ilgili koordinasyon geliştirme.
 • Tek ayak üzerine denge hareketleri, eşli olarak denge hareketleri, minder üzerinde yan yuvarlanma, öne yuvarlanma, belirli yükseklikten mindere düşme.
 • Top atma ve tutma hareketleri, uzağa top atma yarışması, yakan top oyunu.
 • Sağlık topu taşıma yarışması, gruplar arası top taşıma yarışması
m z k
MÜZİK
 • Porte üzerinde nota yerlerini gösterir.Nota ve değerlerini bilir.
 • Org üzerinde iki elini birden kullanarak şarkıları çalar.
 • Orff ve ritim aletlerini kullanır , ritme göre dans eder.
 • Öğrendiği Şarkılarda Kuvvetli –Hafif gürlük terimlerini kullanarak söyler ve müziği güzelleştirdiğinin farkında olur.
 • Org dersinde öğrendiği şarkıları nota değer ve sürelerine göre çalar .
 • Set derslerinde 1.sınıflarda orff eğitimine devam edilmektedir.Ksilofon , Metalofon , Marakas , Bongo , çalgılarını tanıyarak bu enstrumanlarla grup halinde çalmayı ,birbirlerini dinleyerek ritme uygun hareket edebilmeyi bilirler.
slide38

Porte üzerinde nota yerlerini gösterir.Nota ve değerlerini bilir.

Org üzerinde iki elini birden kullanarak şarkıları çalar.

Orff ve ritim aletlerini kullanır , ritme göre dans eder.

Öğrendiği Şarkılarda Kuvvetli –Hafif gürlük terimlerini kullanarak söyler ve müziği güzelleştirdiğinin farkında olur.

Org dersinde öğrendiği şarkıları nota değer ve sürelerine göre çalar .

Set derslerinde 1.sınıflarda orff eğitimine devam edilmektedir.Ksilofon , Metalofon , Marakas , Bongo , çalgılarını tanıyarak bu enstrumanlarla grup halinde çalmayı ,birbirlerini dinleyerek ritme uygun hareket edebilmeyi bilirler.

slide49
Öğrencilerimize her ayın sonunda okudukları kitapların sayfa sayılarına göre “Kitap Kurdu” belgesi veriyoruz.
drama
DRAMA
 • Doğaçlama,metin Oluşturma,metin Okuma,metin Üzerine Tonlama,metin Üzerine Vurgu
slide54

Satranç

Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Dersi “Bir hafta ders - Bir hafta oyun” parolası ile işlenmiştir.

Ders haftalarında CHESSIMO programı ile mat soruları çözülmüş ve NOTASYON, ROK, PUANLAMA ve BERABERLİKLER konuları işlenmiştir. Öğrencilerimiz satranç oynarken hamlelerin yazıldığı Notasyon Kağıdını tanımış ve Notasyon Dilini öğrenmiştir. Rok konusu tekrar edilmiş ve yapılmakta olan satranç turnuvası ile eşgüdümlü olarak Puanlama ve Beraberlik konuları işlenmiştir.

Oyun haftalarında ise 1. – 2. ve 3. sınıflarda, her sınıf için ayrı ayrı organize edilen 5 maçlık Satranç Turnuvasına başlanmıştır. Sınıflar içerisinde yapılacak ön eleme maçları Nisan ayının ilk haftası tamamlanacaktır. Her sınıfta, sıralamada ilk üç dereceyi alan öğrenciler, Mayıs ayı içerisinde diğer tüm sınıflarda dereceye giren öğrenciler ile birlikte Okul Birinciliği için yarışacaktır.

Toplam 82

Mat Sorusu…

Toplam 144 Turnuva Maçı…

slide56

Seçmeli Etkinlik - Satranç

Şubat ve Mart ayı içerisinde, Satranç Seçmeli Etkinlik Dersi “Bir ders konu anlatımı - Bir ders oyun” parolası ile işlenmiştir.

Ders saatlerinde CHESSIMO programı ile mat soruları çözülmüştür. CHESSMASTER programı ile satranç taktikleri anlatılmıştır.

Oyun saatlerinde ise hem bireysel, hem de öğretmene karşı satranç maçları yapılmıştır.

slide57

Satranç Turnuvası

TSF Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Türkiye çapında her yıl düzenlenen Çocuk Liginin İstanbul İl Seçmelerinin bir bölümü, 3-4-10-11 Mart tarihlerinde okulumuzun ev sahipliğinde yapıldı.

Toplam :

19 Takım-109 Sporcu

İstek Bilge Kağan İ.Ö.O.:

9 Takım-59 Sporcu

Toplam 576 maç

Yaklaşık 34.000 hamle

cimnastik sosyal etkinlik dersi al malar
Cimnastik Sosyal Etkinlik Dersi Çalışmaları
 • ‘Öne Takla’: Öğrencilere öne takla çalışmaları yaptırılır.
 • ‘Geriye Takla’: Öğrencilere geriye takla çalışmaları yaptırılır
 • ‘Amut’: Öğrencilere amut hareketiyle ilgili çalışmalar yaptırılır
 • ‘Çember’: Öğrencilere çember hareketiyle ilgili çalışmalar yaptırılır.
 • Step çalışmaları
 • Müzik eşliğinde step ve dans çalışmaları
slide59

ŞUBAT-MART AYI İNGİLİZCE BÜLTENİMİZDE NELER VAR?

Uluslararası Projeler

Şubat-Mart Ayı Kazanımları

Yabancı Dil Haftası

Panolar/Ödüllendirme Panoları

Kulüp Çalışmaları

Ders İçi Etkinlikler

“Okulda Bir Gün” Projesi

slide60

ULUSLARARASI PROJELER

Yabancı Diller Bölümü projelerimizden ilki e-twinning sitesinde yürütülmeye başlanmıştır. Proje “Sing me a song or read me a rhyme!” olarak adlandırılmış ve İngiltere, İtalya ve Türkiye olarak üç ülke arasında, 4 - 7 yaş grubu öğrencilerle yürütülmektedir. Projenin amacı; öğrencilere, başka ülkelerde, başka diller konuşan çocuklar da olduğu konusunda farkındalık kazandırmaktır. Projeye göre, her ülke bir diğerinin çocuk şarkısını öğrencilere öğrettikten sonra, öğrenciler şarkılarını birbirlerine ‘Twinspace’ aracılığı ile seslendirmektedir. Şarkılar ülkelerin kültürlerine aittir. Son olarak tüm şarkılar internette ortak bir platformda sunulacaktır.

slide61

ANAPIE

 • İtalya’nın San Nicandro şehrinde bu yıl 10.su düzenlenen A.N.A.P.I.E. Uluslararası Okul Performansları Festivali’ne okulumuz 7. sınıf öğrencileri ‘IBK TEEN’ adını verdikleri okul dergisi ile katılmışlar ve kendi dalında ödül kazanmışlardır.
slide62

Şubat-Mart ayı kazanımları

SÖZLÜ İFADE

12’ye kadar sayabilir.

Sevdiği ve sevmediği şeyleri ifade edebilir.

Renkleri, hayvanları ve giysileri söyleyebilir.

Sınıf gereçlerini ve banyo eşyalarını söyleyebilir.

Şarkı söyleyebilir. KARŞILIKLI KONUŞMA

İnsanları selamlayabilir.

Kendini tanıtabilir.

Birinin adını ve yaşını sorabilir.

Bir hikâyede rol alabilir.

Sınıf içinde izin isteyebilir.

DİNLEME

Sınıfta basit yönergeleri anlayıp takip edebilir.

Kendisi ile ilgili basit soruları cevaplayabilir.

Hikâyeyi dinleyip resimleri takip edebilir.

Dinleyip resimleri bulabilir ve çizebilir.

Dinleyip resimleri sıralayabilir.

slide63

YABANCI DİL HAFTASI

 • Yabancı Dil Haftasında öğrencilerimiz Flash Grab adlı etkinliği gerçekleştirdiler. Öğrencilerimizin öğrendikleri kelimeler ile resimli bir pano oluşturulur ve öğrenciler iki gruba ayrılır. Her defasında gruplardan birer öğrenci birbiriyle yarışır. Öğretmenin kelime sepetinden seçerek okuduğu kelimeyi panoda ilk bulan öğrenci puan alır ve alınan puanlara göre grup puanları hesaplanır. En yüksek puanı alan grup yarışmayı kazanır.
slide64

PANOLAR

 • Öğrencilerimizin çalışmaları sınıf ve koridor panolarında düzenli olarak sergilenmektedir. Böylece her öğrenci kendi çalışmalarının yanı sıra diğer öğrencilerin yaptığı çalışmaları da görme imkânına sahip olmakta ve böylece yeni fikirlerin elde edildiği ortak bir paylaşım oluşturulmaktadır.
slide65

ÖDÜLLENDİRME PANOLARI VE SERTİFİKALAR

 • Her sınıfta öğrencilerin derse katılım, davranış ve ödevlerini değerlendirmek üzerinde ‘ yıldız panoları’ bulunmaktadır.
slide66

KULÜP ÇALIŞMALARI

 • Öğrencilerimizin hem İngilizce becerilerini geliştirmek hem de İngilizceyi sınıf dışında doğal bir atmosferde yaşayarak hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla kurulan kulüplerimiz her hafta farklı etkinliklerle çalışmalarına devam etmektedir.
 • Bu kulüplerimiz aylık ve haftalık olarak ikiye ayrılmaktadır. Aylık kulüplerimiz English Fun Club, Conversation Club, Scrabble Club, Music Club olmakla beraber haftalık kulüplerimiz ise English Fun Club ve Speaking Club olarak adlandırılmıştır.
slide67

Matematik odası etkinliklerimiz

Zeka Küpü

Her Salı 1. sınıf seviyelerinde yapılan matematik zeka küpü etkinliğinin amacı öğrencilere matematiği görsel materyallerle fark ettirmek ve yaratıcılıklarını geliştirmektir. Grup etkinlikleriyle başka sınıf öğrencileriyle de kaynaşma imkanı bulan öğrencilerimiz matematiğin eğlenceli dünyasında bir ders saati boyunca keyifli anlar yaşamaktadırlar.

slide68

OKULDA BİR GÜN

“OKULDA BİR GÜN” isimli proje kapsamında 5. sınıf velilerimiz, çocuklarıyla birlikte derslere girerek, bir günlerini okulda geçirdiler.