Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KASIM AYI BÜLTENİMİZ PowerPoint Presentation
Download Presentation
KASIM AYI BÜLTENİMİZ

KASIM AYI BÜLTENİMİZ

491 Views Download Presentation
Download Presentation

KASIM AYI BÜLTENİMİZ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KASIM AYI BÜLTENİMİZ

 2. BÜLTENİMİZDE NELER VAR? • KASIM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ • KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ • KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ • KASIM AYI GEZİMİZ • KASIM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ • KASIM AYI BİTKİSİ • KASIM AYI PARTİSİ • KASIM AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ • ARALIK AYI MİNİ PROGRAMI • ARALIK AYI AİLE KATILIMI

 3. KASIM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanım 2. Değişik yönlere yuvarlanır. 3. Değişik yönlere doğru uzanır. 6. Belirli bir mesafeyi sürünerek gider. Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanım 7. El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır. 8. Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. 9. Değişik malzemeler kullanarak resim yapar. 11. Şekilleri değişik araçlar kullanarak çizer. 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. 14. Malzemeleri istenilen nitelikte yapıştırır. Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme Kazanım 2. Nesneleri sıkar. 4. Malzemelere elleriyle şekil verir.

 4. SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme Kazanımlar 1.Fiziksel özelliklerini söyler. 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler. Amaç 2. Duygularını fark edebilme Kazanım 1. Duygularını söyler. 2. Duygularının nedenlerini açıklar. 3. Duygulularının sonuçlarını açıklar. Amaç 4. Kendi kendini güdeleyebilme Kazanım 1.Kendiliğinden bir işe başlar. 2. Başladığı işi bitirme çabası gösterir.. Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme Kazanım 2. Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır. 3. Grupta sorumluluk almaya istekli olur. 4. Aldığı sorumluğu yerine getirir. 5. Kendisinin ve başkalarının haklarına saygı gösterir. 6. Gerekli durumlarda nezaket sözcükleri kullanır.

 5. SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç  9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme Kazanım Günlük yaşamdaki kurallara uyar. Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme Kazanım 1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler. 2.Aynı kişinin farklı rolleri olduğunu söyler. Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme Kazanım 3. Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar Amaç 15. Atatürk ile ilgili ekinliklere ilgi gösterebilme Kazanım 1 Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır. 2 Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir.

 6. DİL ALANI Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme Kazanım 1. Dinlerken / konuşurken göz kontağı kurar. 2. Sohbete katılır. 3. Belli bir konuda konuşmayı başlatır. 4. Belli bir konuda konuşmayı sürdürür. Amaç 5. Dinlediklerini çeşitli yollarla ifade edebilme Kazanım 3. Dinlediklerine ilişkin sorulara cevap verir. 4. Dinlediklerini özetler. Amaç 6. Sözcük dağarcığını geliştirebilme Kazanım 1.Dinlediklerinde yeni olanı fark eder. 2.Yeni sözcüklerin anlamlarını sorar. Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme Kazanım 1. Görsel materyalleri inceler. 2. Görsel materyallerle ilgili soru sorar. 3. Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir. 4. Görsel materyalleri açıklar.

 7. BİLİŞSEL ALAN Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme Kazanım 1. Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler. 2. Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme Kazanım 2. Varlıkların rengini söyler. 3. Varlıkların yerini söyler. 5. Varlıkların sayısını söyler. Amaç 8. Nesneleri ölçebilme Kazanım 1. Ölçme sonucunu tahmin eder. Amaç 10. Varlıkların şeklini tanıyabilme Kazanım 1. Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler.

 8. BİLİŞSEL ALAN Amaç 11. Günlük yaşamda kullanılan belli başlı sembolleri tanıyabilme Kazanım 1.Gösterilen sembolün anlamını söyler 2.Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme Kazanımlar 1. Bir olayın olası nedenlerini söyler. 2. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. Amaç 18. Problem Çözebilme Kazanım 1. Problemi söyler. 2. Probleme çeşitli çözüm yolları önerir. Amaç 20. Atatürk’ü tanıyabilme Kazanım 1.Atatürk’ün hayatı ile ilgili olguları söyler 2.Atatürk’ün kişisel özelliklerini söyler. Amaç 21. Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme Kazanım 1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler

 9. ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç  1. Temizlik kurallarını uygulayabilme Kazanım 1. Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır. 2. El yüz ve vücudun diğer kısımlarını uygun biçimde yıkar. 5. Ev ve okuldaki eşyaları temiz ve düzenli kullanır. 7. İçinde bulunduğu çevreyi temiz tutar. Amaç 2. Giysilerini giyme ve çıkarabilme Kazanım 1.Duruma ve hava koşullarına uygun giyeceği seçer. 2.Giysilerini yardımsız çıkarır. 6. Giysilerini asar. Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme Kazanım 1. Yiyecekleri ayırım yapmadan yer/içer. 2. Yeterli miktarda yiyeceği yer/içer.

 10. KASIM AYI KAVRAMLARIMIZ AZ-ÇOK BÜYÜK-KÜÇÜK UZUN-KISA CANLI-CANSIZ DAĞINIK-TOPLU UZAK-YAKIN SERT-YUMUŞAK ALTINDA-ÜSTÜNDE SICAK-SOĞUK İÇİNDE-DIŞINDA MEVSİMLER RENK: MAVİ MAVİ RENGİ TANIMA MAVİ RENKLE GRUPLAMA SAYI: 2 2 RAKAMINI TANIMA 1-5 ARASI RİTMİK SAYMA ŞEKİL: KARE KARE ŞEKLİNİ TANIMA KARE ŞEKLİNİ ÇİZME KARE ŞEKLİNİ GRUPLAMA

 11. “MEVSİMLER” “AĞAÇKAKAN” “KESTANE GÜRGEN PALAMUT” “ÖĞRETMENİM” İSİMLİ ŞARKILARI ÖĞRENDİK, RİTM ALETLERİ İLE EŞLİK ETTİK.

 12. MEVSİMLER Bir yılda tam dört mevsim Hepside ayrı resim Gel birlikte sayalım Takalım birer isim İlkbahar, yaz, sonbahar Kış gelince kar yağar Haydi haydi evine Her tarafta soğuk var AĞAÇKAKAN Ormanda geziyordum Tak tak tak Tak tak tak Bir çekiç sesi duydum Tak tak tak Tak tak tak Sesi aradım durdum Tak tak tak Tak tak tak Bir dal üstünde buldum Tak tak tak Tak tak tak Sevgiyle bana bakan Tak tak tak Tak tak tak Baktım bir ağaçkakan Tak tak tak Tak tak tak

 13. KESTANE GÜRGEN PALAMUT Kestane gürgen palamut Altı yaprak üstü bulut Gel sen burada derdi unut Orman ne güzel ne güzel Dallar kol kola görünür Yaprak yaprağa sürünür Kışın karlara bürünür Orman ne güzel ne güzel ÖĞRETMENİM Öğretmenim sana sonsuz sevgiler Öğretmenim sana sonsuz saygılar Öğretmenim bizi biz yapan sensin Hiç dert nedir görmesin nurlu ellerin Minnetle şükranla seni selamlıyoruz Öpmek için ellerinden eğiliyoruz

 14. KASIM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ

 15. İLK AĞAÇ RESMİMİZİ YAPTIK

 16. BAHÇEMİZDE BULUNAN AĞAÇLARI İNCELEDİK.

 17. KURUMUŞ YAPRAKLARI TOPLADIK.

 18. SANAT ETKİNLİĞİNDE YAPRAK BASKISI YAPTIK.

 19. FLORYA ATATÜRK ORMANINA GİTTİK

 20. ATATÜRK ORMANINDA TOPLADIĞIMIZ DALLARI VE YAPRAKLARI BÜYÜTEÇLERLE İNCELEDİK.

 21. KAVRAM HARİTALARINI İNCELEYEREK BİTKİLERİN NELERE İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK.

 22. KUTULARDAN AĞACIMIZIN GÖVDESİNİ OLUŞTURDUK VE BOYADIK.

 23. AĞACIMIZA DALLAR, YAPRAKLAR YAPTIK VE YUVALARINA HAYVAN OYUNCAKLARIMIZI YERLEŞTİRDİK.

 24. “BÜYÜYEN TOHUMLAR” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASINI YAPTIK.

 25. “ORMAN HAFTASI” VE “GEZMEYİ SEVEN AĞAÇ” HİKAYELERİNİ OKUDUK.

 26. AYICIK OYUNCAKLARI İLE SIRALAMA VE GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPTIK.

 27. “YAPRAKLAR” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASINI YAPTIK.

 28. SANAT ETKİNLİĞİNDE MAYMUN YAPTIK.

 29. SANAT ETKİNLİĞİNDE BAYKUŞ YAPTIK.

 30. “MİNİK TIRTIL” “VELİ’NİN ELMA AĞACI” “ŞEFTALİ AĞACI” “YAPRAKLARINI BEĞENMEYEN ÇAM AĞACI HİKAYELERİNİ OKUDUK.

 31. AĞAÇ MODELİNİ BOYADIK VE EVİMİZDEN GETİRDİĞİMİZ HAYVAN RESİMLERİNİ AĞACA YERLEŞTİRDİK.

 32. “BAYKUŞ AİLESİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASINI YAPTIK.

 33. SON AĞAÇ RESMİMİZİ YAPTIK

 34. 1. DÖNEM ARA KARNE HEYECANIMIZ…

 35. 1. DÖNEM ARA KARNE HEYECANIMIZ…

 36. SERT-YUMUŞAK KAVRAMINI ÖĞRENDİK VE GRUPLAMA ÇALIŞMASI YAPTIK.

 37. ÇİZGİLER DÜNYASI İSİMLİ KİTABIMIZDAN ÇALIŞMALAR YAPTIK.

 38. 2 RAKAMININ YAZILIŞINI KAVRADIK.

 39. EKİM AYI BİTKİMİZ “ELMA” ELMAYI İNCELEYEREK YARARLARINI ÖĞRENDİK VE ELMALI TART HAZIRLAYARAK AFİYETLE YEDİK.

 40. ELMALARLA TAM-YARIM KAVRAMINI ÖĞRENDİK

 41. KİTAPLARI İNCELEDİK VE VÜCUDUMUZDA NELER OLDUĞUNU ÖĞRENDİK.

 42. “MÜZİK EŞLİĞİNDE FARKLI SELAMLAŞMA BİÇİMLERİ” İSİMLİ DRAMA ÇALIŞMASINI YAPTIK.

 43. 10 KASIM'DA ATA'MIZI ANDIK

 44. "BU NE BİÇİM MÜZİKAL" İSİMLİ TİYATRO OYUNUNU İZLEDİK.

 45. "AVRUPA YAKASI POSTA İŞLEME MERKEZİ" KASIM AYI GEZİLERİMİZ