etablering av foretak i norge hva b r man vite n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite? - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite?. FØYEN Advokatfirma DA Advokatene Ottar F. Egset og Erlend Balsvik. Svensk kapital – største utenlandske aksjekapital i Norge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite?' - thais


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
etablering av foretak i norge hva b r man vite

Etablering av foretak i Norge – hva bør man vite?

FØYEN Advokatfirma DA

Advokatene Ottar F. Egset og Erlend Balsvik

svensk kapital st rste utenlandske aksjekapital i norge
Svensk kapital – største utenlandske aksjekapital i Norge
 • I 2008 utgjorde svenske direkteinvesteringer i Norge NOK 120 milliarder og norske direkteinvesteringer i Sverige NOK 125 milliarder (Kilde: SSB)
doing business
Doing Business
 • Både Sverige og Norge scorer høyt på www.doingbusiness.org
 • Kriterier:
  • starting a business
  • dealing with construction permits
  • registering property
  • getting credit
  • protecting investors
  • paying taxes
  • trading across borders
  • enforcing contracts
  • closing a business
 • Norge scorer svakt på ”dealing with construction permits” og “getting credit”
 • Norge scorer bedre enn Sverige på ”starting a business”, ”getting credit”, “paying taxes” og ”enforcing contracts”
nordisk og internasjonalt lovsamarbeid
Nordisk og internasjonalt lovsamarbeid
 • EU-direktiver
 • Nordisk ministerråd for lovsamarbeid
ulike etableringsformer
Norge

Norskregistrert utenlandsk foretak NUF

Aksjeselskap AS/ASA

Enkeltmannsforetak

Ansvarlig selskap ANS/DA

Kommandittselskap KS

Sverige

Filial (av hovedforetaket)

AB

Enskildnäringsidkare

HB

KB

Ulike etableringsformer
forslag til nye regler om stiftelse av aksjeselskap
Forslag til nye regler om stiftelse av aksjeselskap
 • Det foreslås at kravet om åpningsbalanse sløyfes.
 • Det foreslås at finansinstitusjonen som mottar innbetalingen, kan bekrefte innbetalingen.
 • Stiftelseskostnadene kan belastes det som innbetales til selskapet som aksjekapital.
 • Stiftelsesdokumentet kan opprettes i elektronisk form og underskrives elektronisk
 • Forenkling av kravet til vedtekter (bolagsordning)
forslag til nye kapitalregler
Forslag til nye kapitalregler
 • Kravet til minste aksjekapital reduseres fra kr 100.000 til kr 30.000
 • Selskapet får adgang til å yte finansiell hjelp til erverv av aksjer i selskapet m.v.
bortfall av revisjonsplikt for sm selskaper
Bortfall av revisjonsplikt for små selskaper
 • Årlige driftsutgifter mindre enn fem millioner kroner
 • Balansesum mindre enn 20 millioner kroner, og
 • Gjennomsnittlig antall ansatte som ikke overstiger ti årsverk.
filialer nuf
Filialer/NUF
 • Ikke krav om revisjon eller aksjekapital
 • Har organisasjonsnummer og kan drive lovlig i Norge
 • Hovedselskapet står fullt ansvarlig
merverdiavgift
Merverdiavgift
 • Registreringsplikt ved omsetning over NOK 50.000 innenfor 12 måneder
 • Virksomhet uten fast forretningssted må registrere seg ved representant
skatt nordisk skatteavtale
Skatt – nordisk skatteavtale
 • ”Fast driftssted”
 • 12-månedersregelen
 • Fritaksmodellen for beskatning
 • Skatteplikt for arbeidstakere ved fast driftssted eller med opphold over 183 dager
 • Altinn
norsk arbeidsrett
Norsk arbeidsrett
 • Svensker trenger ikke arbeidstillatelse i Norge
 • Oppdragstakere er bundet av reglene om sosial dumping
 • Norsk arbeidsrett er på visse områder strengere enn de fleste andre land
 • Midlertidige ansettelser
 • Oppsigelsesvern
 • Prosess (rett til å stå i stilling)
konkurranserett
Konkurranserett
 • Lav terskel for meldeplikt med markedseffekt i Norge – NOK 50 mill. omsetning
 • Gjennomføringsforbud
kvinner i styret
Kvinner i styret
 • Krav om 40 % kvinner i styret
 • Gjelder kun for selskapsformen ASA (public limited liability company)
 • Konsekvens dersom kravet ikke oppfylles, er oppløsning!
 • Erfaringene så langt