Download
loodusolude kujunemine n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Loodusolude kujunemine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Loodusolude kujunemine

Loodusolude kujunemine

377 Views Download Presentation
Download Presentation

Loodusolude kujunemine

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Loodusolude kujunemine Eesti ajaloo allikad ja põhiperioodid

 2. Jääaeg • Esimene jää pealetung algas enam kui 2 miljonit aastat tagasi. • Eesti alale jõudis jää Skandinaavia mäestikust. • Kokku oli 4 – 5 külmaperioodi. • Eesti ala vabanes lõplikult jää alt umbes 13 000 aastat tagasi.

 3. Eesti maastiku kujunemine • Eesti maastik kujunes jääajal. • Pindala katsid kuni 2 (kahe) kilomeetrised jääkihid. • Jääkihid kandsid endas liiva, kruusa ja savi. • Jää sulamisel tekkisid järved, jõed, Kagu- Eesti kuplid ja Kesk- Eesti voored. • Kliima oli karm ja maastikul oli tundrale iseloomulik taimkate.

 4. Eesti maastiku kujunemine • Umbes X aastatuhandel eKr Läänemere pind langes 25 meetri võrra. • Kliima soojenes ja Eesti pindala suurenes. • Levisid metsad, kuhu asusid elama põdrad, karud, koprad ja teised metsloomad. • IX aastatuhande algusest eKr pärineb esimene inimeste asukoht Eestis.

 5. Muinasaeg ja selle allikad Muinasaeg = esiaeg on ajajärk esimeste inimeste saabumisest kuni ristisõdade alguseni Baltimaadel 12. sajandi lõpul. See on pikim osa Eesti ajaloost. Muinasajast saame teadmisi inimeste rajatu või loodu põhjal: asulakohad, linnused, kalmistud, ohverdamiskohad, tööriistad, relvad, ehted, etnograafilised andmed.

 6. Muinasaja periodiseerimine

 7. Muinasaja periodiseerimine

 8. Ajalooline aeg ja selle periodiseering • Muinasaeg • Keskaeg • Uusaeg • Uusim aeg Ajalooline aeg on periood keskaja algusest kuni tänapäevani.

 9. Ajalooline aeg ja periodiseering Eestis

 10. Kirjalikud ajalooallikad • annavad kõige paremat teavet ajaloost • asuvad arhiivides Eestis ja välismaal ( nt Riias, Stockholmis, Berliinis, Moskvas) • Eesti olulisemad arhiivid on Ajalooarhiiv Tartus, Riigiarhiiv ja Linnaarhiiv Tallinnas

 11. Kirjalikud allikad