1 / 34

Podkmen: Vzdušnicovci

Podkmen: Vzdušnicovci. Třída: Stonožky Třída: Mnohonožky Třída: Hmyz. Podkmen : Vzdušnicovci. Kusadlovci Dýchají vzdušnicemi Vývoj – metamorfoza Proměna nedokonalá: Hemimetabolie Proměna dokonalá: Holometabolie. Hemimetabolie. Podkmen : Vzdušnicovci. Holometabolie. Vážky (odonata).

thadine
Download Presentation

Podkmen: Vzdušnicovci

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Podkmen: Vzdušnicovci • Třída: Stonožky • Třída: Mnohonožky • Třída: Hmyz Zoologie - Členovci

 2. Podkmen : Vzdušnicovci • Kusadlovci • Dýchají vzdušnicemi • Vývoj – metamorfoza • Proměna nedokonalá: Hemimetabolie • Proměna dokonalá: Holometabolie Zoologie - Členovci

 3. Hemimetabolie Podkmen : Vzdušnicovci Holometabolie Zoologie - Členovci

 4. Vážky (odonata) Zoologie - Členovci

 5. Svlékání do stadia imaga Zoologie - Členovci

 6. Šidélko Zoologie - Členovci

 7. Motýlice Zoologie - Členovci

 8. Motýlice Zoologie - Členovci

 9. Jepice Zoologie - Členovci

 10. Rovnokřídlí Kobylka zelená Zoologie - Členovci

 11. Saranče stěhovavá • Zeměpisné rozšíření: jižní a jihozápadní Evropa, Asie, Afrika, zavlečena do Austrálie. • Biotop: otevřená krajina s rozmanitými porosty trav a bylin. • Potrava: Nadzemní části rostlin, většinu jen okouše a nechá spadnout na zem. • Rozměry: délka těla 3,5-6 cm. • Rozmnožování: Samice klade vajíčka hluboko do půdy. Z nich se líhnou pohyblivé nymfy. Zoologie - Členovci

 12. Saranče stěhovavá • Zajímavosti: Vzhledem se liší i dospělci, stěhovavá fáze je pestřejší a větší. Při stěhování přeletují, řídí se při tom vzdušnými proudy. Za den urazí 30 až několik set kilometrů a průměrné hejno může být tvořeno 2 miliardami jedinců. Zoologie - Členovci

 13. Saranče stěhovavá Zoologie - Členovci

 14. Rovnokřídlí – další zástupci Cvrček obecný Krtonožka obecná Zoologie - Členovci

 15. Švábi Zoologie - Členovci

 16. Švábi Šváb obecný Šváb americký Zoologie - Členovci

 17. Švábi – Šváb obrovský Zoologie - Členovci

 18. Škvoři Škvor obecný Škvor velký Zoologie - Členovci

 19. Všekazi Zoologie - Členovci

 20. Ploštice – Splešťule blátivá Zoologie - Členovci

 21. Ploštice – Vroubenka červená Zoologie - Členovci

 22. Ploštice – Ruměnice pospolná Zoologie - Členovci

 23. Ploštice – Kněžice zelná Zoologie - Členovci

 24. Ploštice – Štěnice domácí Ektoparazit člověka Zoologie - Členovci

 25. Ploštice – Štěnice domácí Ektoparazit člověka Zoologie - Členovci

 26. Vši • Veš dětská • Veš šatní • Veš muňka Zoologie - Členovci

 27. Stejnokřídlí - Mšice • Mšice vysává ze svých hostitelů šťávu a rostlině se nedostává sil a živin. Většinou si za vše ale mohou právě pěstitelé, kteří opominou pravidelnou prohlídku spodní strany listů a  tak  umožní  vetřelcům základní namnožení.  Zoologie - Členovci

 28. Stejnokřídlí - Molice Zoologie - Členovci

 29. Holometabola • Síťokřídlí • Dvoukřídlí • Blanokřídlí • Blechy • Motýli • Brouci Zoologie - Členovci

 30. Síťokřídlí – Zlatoočka skvrnitá Zoologie - Členovci

 31. Dvoukřídlí • Podřád : Dlouhorozí • Komár pisklavý • Muchničky • Anopheles čtyřskvrnný • Podřád: Krátkorozí • Ovád hovězí • Střeček ovčí • Moucha domácí • Masařka obecná • Octomilka obecná • Bodalka stájová • Vrtule třešňová Komár pisklavý Moucha domácí Zoologie - Členovci

 32. Blanokřídlí • Podřád: Širopasí • Pilatka švestková • Pilořitka velká • Ploskohřbetka smrková • Podřád: Štíhlopasí • Lumek velký • Žlabatka listová • Mravenci • Vosa útočná • Sršeň obecná • Včela medonosná – viz. vlastní prezentace Zadeček přisedá na hruď celou šířkou Zadeček spojen s hrudí tenkou stopkou, samičky mají kladélko nebo žihadlo Zoologie - Členovci

 33. Podřád: Širopasí Podřád: Štíhlopasí Blanokřídlí Pilořitka velká Sršeň obecná Zoologie - Členovci

 34. Blechy • Dospělé blechy jsou vnějšími, druhotně bezkřídlými (ekto-) parazity ptáků a savců, jejichž krví se živí. Mají ze stran zploštělé tělo klínovitého tvaru a porostlé dozadu směřujícími tuhými brvami. Dospělec Larva blechy Zoologie - Členovci

More Related