Download
podkmen vzdu nicovci n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Podkmen: Vzdušnicovci PowerPoint Presentation
Download Presentation
Podkmen: Vzdušnicovci

Podkmen: Vzdušnicovci

275 Views Download Presentation
Download Presentation

Podkmen: Vzdušnicovci

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Podkmen: Vzdušnicovci • Třída: Stonožky • Třída: Mnohonožky • Třída: Hmyz Zoologie - Členovci

 2. Podkmen : Vzdušnicovci • Kusadlovci • Dýchají vzdušnicemi • Vývoj – metamorfoza • Proměna nedokonalá: Hemimetabolie • Proměna dokonalá: Holometabolie Zoologie - Členovci

 3. Hemimetabolie Podkmen : Vzdušnicovci Holometabolie Zoologie - Členovci

 4. Vážky (odonata) Zoologie - Členovci

 5. Svlékání do stadia imaga Zoologie - Členovci

 6. Šidélko Zoologie - Členovci

 7. Motýlice Zoologie - Členovci

 8. Motýlice Zoologie - Členovci

 9. Jepice Zoologie - Členovci

 10. Rovnokřídlí Kobylka zelená Zoologie - Členovci

 11. Saranče stěhovavá • Zeměpisné rozšíření: jižní a jihozápadní Evropa, Asie, Afrika, zavlečena do Austrálie. • Biotop: otevřená krajina s rozmanitými porosty trav a bylin. • Potrava: Nadzemní části rostlin, většinu jen okouše a nechá spadnout na zem. • Rozměry: délka těla 3,5-6 cm. • Rozmnožování: Samice klade vajíčka hluboko do půdy. Z nich se líhnou pohyblivé nymfy. Zoologie - Členovci

 12. Saranče stěhovavá • Zajímavosti: Vzhledem se liší i dospělci, stěhovavá fáze je pestřejší a větší. Při stěhování přeletují, řídí se při tom vzdušnými proudy. Za den urazí 30 až několik set kilometrů a průměrné hejno může být tvořeno 2 miliardami jedinců. Zoologie - Členovci

 13. Saranče stěhovavá Zoologie - Členovci

 14. Rovnokřídlí – další zástupci Cvrček obecný Krtonožka obecná Zoologie - Členovci

 15. Švábi Zoologie - Členovci

 16. Švábi Šváb obecný Šváb americký Zoologie - Členovci

 17. Švábi – Šváb obrovský Zoologie - Členovci

 18. Škvoři Škvor obecný Škvor velký Zoologie - Členovci

 19. Všekazi Zoologie - Členovci

 20. Ploštice – Splešťule blátivá Zoologie - Členovci

 21. Ploštice – Vroubenka červená Zoologie - Členovci

 22. Ploštice – Ruměnice pospolná Zoologie - Členovci

 23. Ploštice – Kněžice zelná Zoologie - Členovci

 24. Ploštice – Štěnice domácí Ektoparazit člověka Zoologie - Členovci

 25. Ploštice – Štěnice domácí Ektoparazit člověka Zoologie - Členovci

 26. Vši • Veš dětská • Veš šatní • Veš muňka Zoologie - Členovci

 27. Stejnokřídlí - Mšice • Mšice vysává ze svých hostitelů šťávu a rostlině se nedostává sil a živin. Většinou si za vše ale mohou právě pěstitelé, kteří opominou pravidelnou prohlídku spodní strany listů a  tak  umožní  vetřelcům základní namnožení.  Zoologie - Členovci

 28. Stejnokřídlí - Molice Zoologie - Členovci

 29. Holometabola • Síťokřídlí • Dvoukřídlí • Blanokřídlí • Blechy • Motýli • Brouci Zoologie - Členovci

 30. Síťokřídlí – Zlatoočka skvrnitá Zoologie - Členovci

 31. Dvoukřídlí • Podřád : Dlouhorozí • Komár pisklavý • Muchničky • Anopheles čtyřskvrnný • Podřád: Krátkorozí • Ovád hovězí • Střeček ovčí • Moucha domácí • Masařka obecná • Octomilka obecná • Bodalka stájová • Vrtule třešňová Komár pisklavý Moucha domácí Zoologie - Členovci

 32. Blanokřídlí • Podřád: Širopasí • Pilatka švestková • Pilořitka velká • Ploskohřbetka smrková • Podřád: Štíhlopasí • Lumek velký • Žlabatka listová • Mravenci • Vosa útočná • Sršeň obecná • Včela medonosná – viz. vlastní prezentace Zadeček přisedá na hruď celou šířkou Zadeček spojen s hrudí tenkou stopkou, samičky mají kladélko nebo žihadlo Zoologie - Členovci

 33. Podřád: Širopasí Podřád: Štíhlopasí Blanokřídlí Pilořitka velká Sršeň obecná Zoologie - Členovci

 34. Blechy • Dospělé blechy jsou vnějšími, druhotně bezkřídlými (ekto-) parazity ptáků a savců, jejichž krví se živí. Mají ze stran zploštělé tělo klínovitého tvaru a porostlé dozadu směřujícími tuhými brvami. Dospělec Larva blechy Zoologie - Členovci