typy spolo nost pod a sp sobu v roby n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Typy spoločností – podľa spôsobu výroby PowerPoint Presentation
Download Presentation
Typy spoločností – podľa spôsobu výroby

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Typy spoločností – podľa spôsobu výroby - PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Typy spoločností – podľa spôsobu výroby. spoločnosť lovcov zberačov, pastierske spoločnosti, hortikultúrne spoločnosti, agrárne spoločnosti, industriálne spoločnosti. Spoločností – podľa typu usporiadania. tradičná, moderná, industriálna, postmoderná. Daniel Bell.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Typy spoločností – podľa spôsobu výroby' - thaddeus-munoz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
typy spolo nost pod a sp sobu v roby
Typy spoločností – podľa spôsobu výroby
 • spoločnosť lovcov zberačov,
 • pastierske spoločnosti,
 • hortikultúrne spoločnosti,
 • agrárne spoločnosti,
 • industriálne spoločnosti.
spolo nost pod a typu usporiadania
Spoločností – podľa typu usporiadania
 • tradičná,
 • moderná,
 • industriálna,
 • postmoderná.
daniel bell
Daniel Bell

Mnohé z charakteru človeka a sociálnych vzťahov, do ktorých vstupuje je formované typom práce, ktorú vykonáva.

1. Život v preindustriálnych spoločnostiach

– hra proti prírode.

Pracovná sila je sústredená do

dobyvateľských odvetví –

poľnohospodárstvo, ťažba surovín,

rybolov, lesníctvo.

slide4
2. Industriálne spoločnosti– hra proti

vytvorenej prírode.

Svet sa technizoval a racionalizoval.

Organizácie, hierarchia, koordinácia.

3. Spoločnosť postindustriálna – hra medzi

ľuďmi navzájom.

Skôr kooperácie a participácienež

koordinácia.

Sociálnou jednotkou skôr komunitanež

jednotlivec.

informa n spolo nos alvin toffler a heidi tofflerov
Informačná spoločnosť,Alvin Toffler a Heidi Tofflerová

Tri vlny:

 • Prechod od spoločenstiev lovcov zberačov k poľnohospodárskym spoločenstvám.
 • Prechod od poľnohospodárskych spoločností k priemyselným.
 • Prechod od priemyselných spoločností k informačnej.
slide6
Veľa krajín súčasne pociťuje vplyv dvoch, ba aj troch odlišných vĺn zmien, z ktorých každá sa pohybuje inou rýchlosťou a s rôznym stupňom účinnosti.

1955 – po prvýkrát prevaha bielych golierov a pracovníkov v službách nad modrými goliermi.

slide7
Firmy v sektore Tretej vlny – patria do všetkých odvetví, ktoré sú založené viac na duševnej ako telesne práci.

Okrem počítačových a elektronických firiem a biotechnológií sem patria služby – financie, software, zdravotníctvo, poradenstvo, vzdelávanie, médiá.

Od tých čo poskytujú zdravotnícku starostlivosť či pomoc starým ľuďom po požiarnikov a políciu.

industri lna doba
Industriálna doba
 • Väčšina vzdelania, ktoré nie je úzko odborné je zbytočná.
 • Výskum je luxus.
 • Humanitná oblasť je bezvýznamná.
slide9
Malé pracovné jednotky, nadpriemerne investujú do vývoja, výcviku, vzdelávania a do ľudských zdrojov.

Druh pracovníkov, ktorých si vyžaduje Tretia vlna: myslia, pýtajú sa, berú na seba podnikateľské riziko a nie sú len tak ľahko zameniteľní.

Firmy tretej vlny zo svojich úloh zmluvne odovzdávajú koľko sa len dá neraz menším špecializovanejším podnikom a neraz i jednotlivcom.

slide10
V ekonomike Tretej vlny, založenej na intelekte je masová výroba už zastaranou formou.

Masovosť ustupuje demasifikácii.

Každá úloha, ktorá je taká opakovateľná a jednoduchá, že sa dá splniť bezmyšlienkovito, je potenciálnym kandidátom na robotizáciu.

slide11
Nové pracovné miesta sa pravdepodobne nebudú nachádzať vo výrobnej sfére.

Je potrebné vzdelávať ľudí v sociálnych službách.

Prácu v sociálnych službách si bude

treba vážiť tak, ako sme si predtým vážili prácu vo výrobe.

rodina
Rodina

Tretia vlna znovu posilňuje rodinu.

Obnovujú sa mnohé zo stratených funkcií rodiny.

Početné skupiny pracovníkov vykonávajú časť svojej práce doma, časti využívajúc počítače, faxy a ďalšie technológie.

francis fukuyama
Francis Fukuyama

Rozsiahle byrokratické organizácie podkopal prechod na hospodárstvo založené na poznatkoch , ktoré „posilňuje“ jednotlivcov tým, že im poskytuje prístup k informáciám.

Dezindustrializácia

Nástup internetu v 90. rokoch

negat vne d sledky
Negatívne dôsledky
 • Narastanie zločinnosti a sociálnych nepokojov
 • Vyostril sa rozklad príbuzenských vzťahov
 • Pokles dôvery voči spoločenským inštitúciám a dôvery voči ľuďom
 • Rozpad hodnôt a spoločenského poriadku.
hypot za negat vne javy s visia s prechodom od industri lnej doby k informa nej
Hypotéza:Negatívne javy súvisia s prechodom od industriálnej doby k informačnej

Individualizmus -Kultúra zdôrazňujúca individualizmus, ktorý na trhu a v laboratóriu vedie k inováciám a k rastu sa preliala do oblasti spoločenských noriem, kde rozleptala prakticky všetky formy autority a oslabila väzby, ktoré udržiavali pohromade rodinu, susedstvo a štát.

slide16

Industriálna doba – spoločenský poriadok vychádza z centralizovanej a racionálnej byrokratickej organizácie (Weber)

V informačnej spoločnosti – potreba decentralizácie, samoorganizácia, neformálne normy.

modern liber lny t t
Moderný liberálny štát
 • Mal existovať pluralizmus názorov na najdôležitejšie morálne a etické otázky.
 • Tolerancia základnou cnosťou.
 • Namiesto morálneho konsenzu jasný rámec zákonov a inštitúcií vytvárajúcich politické zriadenie.
slide18

Takýto politický systém nevyžadoval od ľudí, aby boli nejako mimoriadne cnostní, stačilo, aby boli rozumní a vo vlastnom záujme dodržiavali zákony.

Takto spoločnosti fungovali veľmi dobre – cenné bolo vytvorenie právneho poriadku (porovnanie s totalitnými režimami)

trhov kapitalistick ekonomick syst m
Trhový kapitalistický ekonomický systém

Ruka v ruke s politickým liberalizmom , vyžadoval od ľudí len to, aby prihliadali na svoje vlastné dlhodobé záujmy s cieľom dosiahnuť spoločensky optimálnu výrobu a deľbu statkov.

cyklick charakter spolo ensk ho ivota
Cyklický charakter spoločenského života

Technický a ekonomický pokrok rozvracia spoločenské normy, ktoré fungujú pre jedno historické obdobie.

Spoločnosť sa musí prispôsobiť, aby si ustanovila nové normy za zmenených podmienok.

slide21

Morálne hodnoty a pravidlá spoločnosti nie sú len svojvoľnými obmedzeniami voľby jednotlivca: sú skôr nevyhnutnými podmienkami pre akúkoľvek spoluprácu.