Centar za socijalnu skrb 1 3
Download
1 / 12

Centar za socijalnu skrb 1/3 - PowerPoint PPT Presentation


 • 210 Views
 • Uploaded on

Centar za socijalnu skrb 1/3. trenutno u RH je ustrojeno 80 centara sa 26 podružnica, a Centar za socijalnu skrb Zagreb kao najveći centar za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj ima 11 ureda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Centar za socijalnu skrb 1/3' - teryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Centar za socijalnu skrb 1 3
Centar za socijalnu skrb 1/3

 • trenutno u RH je ustrojeno 80 centara sa 26 podružnica, a Centar za socijalnu skrb Zagreb kao najveći centar za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj ima 11 ureda.

 • Centri su javne ustanove koje se osnivaju za područje jedne ili više općina ili gradova a na području iste županije, odnosno Grada Zagreba

  Obavljaju slijedeće poslove:

 • poslove zbrinjavanje djece i mladeži odbjegle iz obitelji, doma socijalne skrbi kao i djece stranaca zatečene bez pratnje roditelja ili odrasle osobe

 • sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zašiti djece i drugih članova obitelji

 • provodi maloljetničke sankcije

 • poduzima i provodi mjere obiteljsko pravne, kazneno pravne zašite, te zaštite mjere iz djelatnosti socijalne skrbi

 • te druge ustanove socijalne skrbi i tijela jedinica lokalne i područne samouprave u skladu sa ovim zakonom


Socijalna skrb 1 1
Socijalna skrb1/1

Zakonsko utemeljenje:

 • Zakon o socijalnoj skrbi

 • Obiteljski zakon

 • Zakon o sudovima za mladež

 • Prekršajni zakon

 • Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji

 • Zakon o ustanovama,

 • Zakon o upravnom postupku,

 • Zakon o drogama

 • Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

 • Protokol o suzbijanju i postupanju u svezi pojave vršnjačkog nasilja i obiteljskog nasilja,

 • Postupanje temeljem donesenih podzakonskih akata


Ustanove socijalne skrbi 1 2
Ustanove socijalne skrbi 1/2

Zakon o socijalnoj skrbi

Ustanove socijalne skrbi su:

Obiteljski centri

Centri za socijalnu skrb

Domovi socijalne skrbi: domovi za ovisnike, terapijske zajednice,domovi za djecu i mladež s poremečajima u ponašanju

Domove socijalne skrbi može osnovati RH

i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerske zajednice, trgovačko društvo, udruge i druge domaće i strane pravne ili fizičke osobe

 • Domovi socijalne skrbi

 • Domovi za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi (21)

 • Domovi za djecu s poremećajima u ponašanju (12)

 • Udomiteljske obitelji (nedostaje nam specijalizirano udomiteljstvo za skrb o djeci s poremećajima u ponašanju)


U projekt resocijalizacije
U PROJEKT RESOCIJALIZACIJE

1. CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB U RH

2008. – sačinjen je popis zaduženih osoba za praćenje provedbe projekta resocijalizacije ovisnika te skrb o njima - 80 osoba

– CZSS – postupao je prema 25 korisnika usluga

– sa protokolom suradnje su upoznati svi zaposlenici u CZSS

2009. – koordinatori su stupili su u kontakt s partnerima

– ispunjeno je 14 obrazaca za liječene ovisnike, korisnike usluga u ovom projektu


Centar za socijalnu skrb 1 3

2. DOMOVI ZA OVISNIKE

- Đurmanec i Zajednica Susret (Đurmanec je od 1. 5. 2010. terapijska zajednica)

3. TERAPIJSKE ZAJEDNICE

- Ne-ovisnost OSIJEK – financira MZSS

4. Izvan sustava kao udruge djeluju terapijske zajednice:

- Cenacolo, Mondo Nouvo, Papa Ivan XXIII, Reto-centar, Remar

 • Samostalno financiranje, metodistički pristup i katolički

  Financiranje prema ugovoru MZSS:

  Đurmanec – 20 korisnika

  Ne-ovisnost OSIJEK – 30 korisnika

  Zajednica Susret – cca. 90 korisnika

  SPLIT – ugovorena cijena 3750 kn po korisniku za sve

 • Problem financiranja programa u cijelosti sukladno propisanim standardima u vezi zapošljavanja primjerenih stručnih radnika

 • Standarde utvrđuje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

 • U vezi proširenja utvrđenog pravilnikom postoji niz nejasnoća i upita od strane provoditelja programa


Centar za socijalnu skrb 1 3

PROBLEMI U VEZI DJECE I MLADEŽI S PROBLEMIMA OVISNOSTI

Djeca i mladež s poremećajima ponašanja evidentirana u tjeku 2008.

– ukupno 17855

- pokazatelji CZSS

Evidentiran broj osoba s problemima ovisnosti:

Maloljetnici ovisnici o:

- alkohol 279

- droga 597

- ukupno 876 – M – 738

Ž – 138

Mlađi punoljetnici:

- alkohol 257

- droga 674

- ukupno 931 – M – 820

Ž – 101

Počinitelji kaznenih djela i prekršaja – ovisnici / konzumenti alkohola i droga u 2008. :

Maloljetnici - 578

Mlađi punoljetnici – 917

Ukupno – 1495 – M – 1341

Ž – 155


Centar za socijalnu skrb 1 3

Broj osoba koje su temeljem rješenja CZSS smještene na lječenje i postupak odvikavanja u dom socijalne skrbi, terapijsku zajednicu:

Maloljetnici – 25

Mlađi punoljetnici od 18-23g. – 64

Punoljetne osobe u dobi 18-23g. – 46

Ukupno – 135 – M – 115

Ž – 20

Broj maloljetnih osoba za koje je nužno potrebno osigurati kapacitete u terapijskoj zajednici / domu socijalne skrbi za ovisnike:

Ukupno – 57 – M – 46

Ž – 11

Broj osoba kojima je izrečena sigurnosna mjera obaveznog psihijatrijskog liječenja zbog duševnih poremečaja:

Ukupno – 23 – M – 22

Ž – 1


Centar za socijalnu skrb 1 3

Broj djece i mladeži sa dvojnim dijagnozama, lječenje i postupak odvikavanja u dom socijalne skrbi, terapijsku zajednicu:

za koje je nužno osigurati udruženi tretman:

Djeca do 14g. – 118 – 66 – realiziran smještaj / tretman

52 – nerealiziran

Maloljtnici od 14-18g. – 152 – 74 – realiziran smještaj / tretman

77 – nerealiziran

Mlađi punoljetnici od 18-21g. . – 93 – 29 – realiziran smještaj / tretman

64 – nerealiziran

Ukupno – 362


Centar za socijalnu skrb 1 3

SANKCIJE izrečene počiniteljima kaznenih djela i prekršaja u 2008. :

 • maloljetnici i mlađi punoljetnici s naglaskom na ovisnike i povremene konzumente sredstava ovisnosti

 • posebne obaveze u odnosu na ovisnike ili povremene konzumente sredstava ovisnosti:

  1. da se podvrgnu stručnom medicinskom postupku ili postupku odvikavanja od droge ili druge ovisnosti – 174

  2. uključivanje u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu – 168

  Broj maloljetnika i mlađih punoljetnika kojima je sud odredio:

  - provođenje postupka odvikavanja od alkohola i droga (ZSM)

  - 37

  Temeljem zakona o prekršajima:

  - da se podvrgnu postupku odvikavanja

  - 60

  Broj otpuštenih zatvorenika za koje je CZSS odredio savjetnika za pripremu i provedbu pomoći poslije otpuštanja (često ovisnici)

  - 53


Centar za socijalnu skrb 1 3

TRETMAN U TERAPIJSKOJ ZAJEDNICI / KOMUNI – DOMU SOCIJALNE SKRBI 2008. :

Sveukupno izrečenih / primijenjenih mjera – 135

Maloljetnika – 25

Mlađih punoljetnika – 64

Odraslih – 46

Sigurnosna mjera liječenja zbog ovisnosti – čl. 30 ZSM

M – 42

Ž – 4

ZSM – predpripremni postupak / alternativne sankcije

Čl. 64 – odvikavanje od droge i ovisnosti

– 281

Čl. 9 – posebne obaveze koje je izrekao sudac za mladež

– 174

Sudac za prekršaje

– posebna obaveza odvikavanja od droga

– 60


Centar za socijalnu skrb 1 3

Prijedlozi i zapažanja: SKRBI 2008. :

 • zapaža se nedovoljna senzibilizacija javnosti ali i stručnjaka zaposlenih u sustavu socijalne skrbi te u drugim ustanovama

 • naročito zbog nezainteresiranosti gospodarstvenika, ali i zbog nedovoljnog samopouzdanja ovisnika te njihove nezainteresiranosti, kao i zbog njihovog specifičnog stila života istih

 • nedostaje partnerstvo i ne primjenjuje se multidisciplinarni pristup u radu tijela, ustanova i civilnog sektora, kao nositelja mjera na lokalnoj upravi i samoupravi

 • nedovoljna informiranost i senzibilizacija korisnika usluge

 • koordinatori u pojedinim CZSS nisu dovoljno educirani i informirani o svojim obvezama proizišlim iz projekta

 • potrebno je poduzeti mjere u cilju senzibilizacije i eduklacije te povezivanja partnera u provedbi projekta

 • ističemo nedovoljnu suradnju sa službom tretmana u zatvorskom sustavu, terapijskim zajednicama, odnosno sa osobama u domovima, što je djelomično uvjetovano zbog preopterečenosti s drugim poslovima sa strankama jer imaju prevelik broj tretmana u svojoj nadležnosti


Centar za socijalnu skrb 1 3

 • ograničena materijalna sredstva primjerenu provedbu i pravovremeno poduzimanje mjera u interesu korisnika usluga

 • potrebno je prilagoditi obrasce za evaluaciju te motivirati koordinatore i druge stručnjake da iste redovito dostavljaju Uredu za droge

 • potrebno je češće organizirati sastanke sa koordinatorima / sudionicima – izvršiteljima projekta resocijalizacije kao i sa korisnicima usluga

 • u civilnom sektoru potrebno je više poticati zapošljavanje rizičnih skupina pa i ovisnika

 • projekt resocijalizacije treba modificirati te istim obuhvatiti i ovisnike koji su uključeni program odvikavanja, školovanja u odgojnim domovima za djecu i mladež s poremečajima u ponašanju te u posebnoj odgojnoj ustanovi i odgojnom zavodu (za M i Ž osobe)

 • u partnerstvu CZSS-a, zavoda za zapošljavanje, prethodno navedenih domova, službe za javno zdravstvo te predstavnika iz penalnih sustava potrebno je organizirati stučne skupove na lokalnoj i regionalnoj razini

 • podržava se prijedlog o izradi letka o ovom projektu koji bi se djelomično distribuirao i u CZSS te u domovima socijalne skrbi za djecu i mladež s poremečajima u ponašanju kao i u drugim zastupljenim službama / partnerima u projektu

 • svakako je potrebno inzistirati na multidisciplinarnom pristupu i edukaciji stručnjaka iz svih partnerskih sustava u provedbi ovog projekta