Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ponad 50 światowych firm zainwestowało w B+R w Polsce PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ponad 50 światowych firm zainwestowało w B+R w Polsce

Ponad 50 światowych firm zainwestowało w B+R w Polsce

133 Views Download Presentation
Download Presentation

Ponad 50 światowych firm zainwestowało w B+R w Polsce

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Analiza potencjałów innowacyjnych, produktywności i zatrudnienia wprzedsiębiorstwach sfery aparatury i materiałów medycznych w PolsceDoc. dr hab. Tadeusz BaczkoInstytut Nauk Ekonomicznych PAN Konferencja: System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii medycznych w Polsce. Wyniki badań Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN, 27 czerwca 2008 r.

 2. Ponad 50 światowych firm zainwestowało w B+R w Polsce 2

 3. Oceny makroekonomiczne nie odzwierciedlają innowacyjności firm, ale wskazują na ich uwarunkowania 3

 4. Autor: M.Szyl Firmy inwestują w B+R w Polsce. Wzrost ich ilości i poziomu nakładów są źródłem konkurencyjności. 4

 5. Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R w sektorze przedsiębiorstw - Produkcja instrumentów medycznych., precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (PKD 33) • A. według kategorii nakładów B. według źródeł finansowania • Autor: M.Pieńkowska Źródło: Nauka i technika, GUS

 6. Struktura nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych Produkcja instrumentów medycznych (PKD 33)

 7. Udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych i zmodernizowanych w przedsiębiorstwach przemysłowych w produkcji sprzedanej wyrobów

 8. Oceny innowacyjności firm Innowacyjność rynkowa A - C Innowacyjność procesowa A - C Nakłady na innowacyjność A - C Własność intelektualna A - C Kontrakty w programach ramowych UE A - C N - brak danych do oceny Maksymalna ocena innowacyjności AAAAA Dostarczają informacji dla opinii publicznej, konsumentów, firm, instytutów, banków, instytucji publicznych: Unii Europejskiej, krajów i regionów. 8

 9. Struktura nakładów na działalność innowacyjną sektora medycznego w 2006 roku Źródło: opracowano na podstawie Baczko T. red. nauk., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku

 10. Produktywność a intensywność nakładów na B+R w 2005 roku przedsiębiorstw z sektora medycznego Źródło: opracowano na podstawie Baczko T. red. nauk., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku

 11. Średnia sprzedaż netto i zysk netto na 1 zatrudnionego w przedsiębiorstwach z sektora medycznego w latach 2004-2006) Źródło: opracowano na podstawie Baczko T. red. nauk., Raport o innowacyjności gospodarki Polski w 2007 roku

 12. Zakres

 13. Oceny innowacyjności firm Innowacyjność rynkowa A - C Innowacyjność procesowa A - C Nakłady na innowacyjność A - C Własność intelektualna A - C Kontrakty w programach ramowych UE A - C N - brak danych do oceny Maksymalna ocena innowacyjności AAAAA Dostarczają informacji dla opinii publicznej, konsumentów, firm, instytutów, banków, instytucji publicznych: Unii Europejskiej, krajów i regionów. 13

 14. Potencjały innowacyjne firm technologii medycznych

 15. LFC, Zielona Góra Globalizacja PO Innowacyjna Gospodarka

 16. Okiem proroka */*/tytuł z artykułu miesięcznika Forbes Optopol Technology SA, Zabrze UMK,Toruń Giełda

 17. Len jak złoty sen */*/tytuł z artykułu Gazety Wyborczej Inne zastosowania Uniwersytet Wrocławski Firma tekstylna, koło Malborka

 18. Model sieciowy współpracy Instytuty badawcze Małe zakłady usług/produkcji Technologii medycznych Pacjenci/konsumenci Badawcze centra światowe

 19. Mikroekonomiczne podstawy scenariusza optymistycznego • Znaczenie struktur sieciowych • Potencjał małych i średnich firm • Wykorzystanie firm z sektora technologii medycznych obecnych w skali globalnej • Aktywna polityka instytucjonalna dla potrzeb tworzenia łańcuchów wartości • Usuwanie barier, powiązanie z potrzebami pacjentów, rola firm w tworzeniu podstaw systemu zdrowotnego przyszłości

 20. Uwagi prosimy przekazywać do Sekretarza Panelu Ekonomicznego ROTMED Mgr Michała Baranowskiego inepan@inepan.waw.pl Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Pałac Staszica Ul. Nowy Świat 72 00-330 Warszawa www.inepan.waw.pl