dr jacek potulski jpotulski@prawo univ gda pl l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr Jacek Potulski jpotulski@prawo.univ.gda.pl PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr Jacek Potulski jpotulski@prawo.univ.gda.pl

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Dr Jacek Potulski jpotulski@prawo.univ.gda.pl - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on

Dr Jacek Potulski jpotulski@prawo.univ.gda.pl. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii Sądowej. Korupcja w sektorze prywatnym art. 296a k.k . Plan:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr Jacek Potulski jpotulski@prawo.univ.gda.pl' - terrence


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr jacek potulski jpotulski@prawo univ gda pl

Dr Jacek Potulskijpotulski@prawo.univ.gda.pl

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytetu Gdańskiego

Katedra Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego

oraz Psychiatrii Sądowej

slide3
Plan:
 • Korupcja w sektorze prywatnym w ramach regulacji Unii Europejskiej
 • Typy korupcji
 • Definicja korupcji w sektorze prywatnym
 • Pojęcie sprawcy korupcji biernej
 • Zakazane czynności podejmowane w ramach dyspozycji art. 296a k.k.
 • Korupcja czynna
 • Pojęcie „znacznej szkody” i „wypadku mniejszej wagi”
 • Korzyści z denuncjacji
decyzja ramowa nr 2003 568 wsisw

Decyzja ramowa nr 2003/568/WSiSW

W sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnymwydana w dniu 22 lipca 2003 r.

poj cie korupcji czynnej
Pojęcie korupcji czynnej

obiecywanie, oferowanie lub przekazywanie, bezpośrednio lub przez pośrednika, osobie, która sprawując jakąkolwiek funkcję kierowniczą w podmiocie działającym w sektorze prywatnym lub w nim pracując, nienależnej korzyści jakiegokolwiek rodzaju, z przeznaczeniem dla tej osoby lub dla strony trzeciej, w takim celu, aby ta osoba podjęła działania lub powstrzymała się od podjęcia działań, z naruszeniem obowiązków tej osoby;

poj cie korupcji biernej
Pojęcie korupcji biernej

żądanie lub otrzymywanie - bezpośrednio lub przez pośrednika - nienależnej korzyści jakiegokolwiek rodzaju, lub też przyjmowanie obietnicy takiej korzyści, z przeznaczeniem dla siebie lub strony trzeciej, przy zarządzaniu podmiotem w sektorze prywatnym lub wykonywaniu w nim pracy na jakimkolwiek stanowisku, w celu podjęcia działań lub powstrzymania się od podjęcia działań, z naruszeniem obowiązków tej osoby.

typy korupcji
Typy korupcji
 • urzędnicza
 • płatna protekcja
 • wyborcza
 • korupcja gospodarcza
 • korupcja w sporcie profesjonalnym
 • korupcja osoby niewypłacalnej
definicja korupcji w sektorze prywatnym art 296a k k
Definicja korupcji w sektorze prywatnym – art. 296a k.k.

§ 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mając, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki, przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej.

slide9

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.§ 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

sprawca korupcji biernej
Sprawcakorupcji biernej

Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność gospodarczą lub mając, z racji zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, istotny wpływ na podejmowanie decyzji związanych z działalnością takiej jednostki

czynno wykonawcza
Czynność wykonawcza

„przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za zachowanie mogące wyrządzić tej jednostce szkodę majątkową albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia”

korupcja czynna
Korupcja czynna

„udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej”

poj cie znacznej szkody i wypadku mniejszej wagi
Pojęcie „znacznej szkody” i „wypadku mniejszej wagi”

Art. 115 k.k.

§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego wynagrodzenia.

§ 7. Przepisy § 5 (…) stosuje się do określenia "znaczna szkoda" oraz "szkoda w wielkich rozmiarach".

denuncjacja
Denuncjacja

Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.