slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Największe miasta PowerPoint Presentation
Download Presentation
Największe miasta

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
Download Presentation

Największe miasta - PowerPoint PPT Presentation

terra
147 Views
Download Presentation

Największe miasta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Największe miasta POLSKI

 2. Spis treści Warszawa Kraków Gdańsk Wrocław

 3. Warszawa położenie herb flaga

 4. Warszawa (nazwa formalna: miasto stołeczne Warszawa)- to miasto jest stolicą Polski od 1596r. Jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym oraz gospodarczym. Jest to miasto największe pod względem liczby ludności (1 700 536 mieszkańców) i wielkości (517,90 km²). W Warszawie mieszczą się siedziby parlamentu (Sejmu i Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych. Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

 5. Warszawa nocą Belweder Zamek Królewski

 6. Kraków położenie herb flaga

 7. Kraków – miasto w południowej Polsce, położone nad Wisłą. Trzecie pod względem liczby mieszkańców, drugie pod względem powierzchni i jedno z najstarszych miast Polski o wysokich walorach kulturowych i architektonicznych. W przeszłości Kraków pełnił rolę stolicy państwa i siedziby władców.

 8. Zamek Królewski Kościół Mariacki Sukiennice

 9. Gdańsk położenie herb flaga

 10. Gdańsk (kaszubski Gduńsk, niemiecki Danzig, łac. Gedania, Dantiscum, wł. Danzica) – miasto w Polsce nad Morzem Bałtyckim, o ponad tysiącletniej historii, stolica województwa pomorskiego oraz archidiecezji gdańskiej. Gdańsk jest również miastem królewskim, swego czasu najludniejszym i najbogatszym w I Rzeczypospolitej.

 11. Ośrodek Kultury „Żak” Ratusz Dniem i Nocą

 12. Wrocław położenie herb flaga

 13. Wrocław (łac. Wratislavia lub Vratislavia, czes. Vratislav, niem. Breslau, węg. Boroszló) - historyczna stolica Śląska, jedno z największych (czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce) i najstarszych miast w Polsce, położone po obu stronach środkowej Odry, na Nizinie Śląskiej.

 14. Wrocławskie Muzeum Narodowe Rynek wrocławski Panorama Wrocławia z wieży katedry św. Jana

 15. Koniec