slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék fleit@vcst.bme.hu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék fleit@vcst.bme.hu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék fleit@vcst.bme.hu - PowerPoint PPT Presentation


 • 85 Views
 • Uploaded on

Az ipari balesetek egy hazai példája : A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés. Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék fleit@vcst.bme.hu. Esemény krónika – mi történt?. 1998. május 26. délután 16:30

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dr. Fleit Ernő Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék fleit@vcst.bme.hu' - teresa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az ipari balesetek egy hazai példája:A CHINOIN nagytétényi telepén 1998-ban történt cipermetrin szennyezés

Dr. Fleit Ernő

Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék

fleit@vcst.bme.hu

esem ny kr nika mi t rt nt
Esemény krónika – mi történt?
 • 1998. május 26. délután 16:30

a kiszerelés során egy 8 m3-es reaktor lefejtésekor a szivattyú meghibásodása miatt a formázó üzemben 120 liter CHINMIX 5EC kerül a padlóra

 • A robbanásveszély (xilol !!!) miatt a munkások szellőztetni kezdenek, és a kiömlött anyagot vízzel hígítják, mossák
hogyan t rt nt
Hogyan történt?
 • A hígítás során keletkezett szennyezett vizet a műhely 1,4 m3-es kármentője nem tudja fogadni
 • A művezető utasítására a szennyezett mosóvizet a műhely előtti csapadék csatornába szivattyúzzák át
 • Az esetről balesetvédelmi jegyzőkönyvet vesznek fel, és mindenki megy a dolgára
az esem nyek kibontakoznak
Az események kibontakoznak…
 • A rákövetkező napon (május 27-én) hajnalban a horgászok Százhalombattáról tömeges halpusztulást jelentenek
 • A Chinoin-t ezen a napon megszállja a „hatóság” (katasztrófa védelem, rendőrség, stb.)
 • Este a TV-ben a környezetvédelmi minisztérium sajtó tájékozatóttart az eseményekről
a szennyez s k rai s hat sai
A szennyezés kárai és hatásai
 • 15 millió Ft értékű halpusztulás az élő-Dunán
 • 70 millió Ft értékű halpusztulás a TEHAG-ban
 • Százhalombatta, Ercsi 2 napig vezetékes ivóvíz nélkül maradt
 • A Csepel szigeti parti szűrésű kútsor veszélyeztetése (Budapesti ivóvíz 30%-a)
hogyan lehet kezelni az ilyen helyzeteket
Hogyan lehet kezelni az ilyen helyzeteket?
 • A „de jure” helyzet: a kibocsátó NEM a Chinoin, hanem a Fővárosi Csatornázási Művek Rt. (érvényes közmű szerződés)
 • A „de facto” helyzet: CSAK egy 1000 méteres szennyvízcsatorna a Duna jobb partjáig (parti bevezetés a Vasút utcai átemelőnél)
a levonul szennyez s tja s k rosultjai indul k r rt k 150 milli ft
A levonuló szennyezés útja és károsultjai (induló kárérték: 150 millió Ft)
 • Kibocsátási pont: Duna, jobb part 1630,350 fkm
 • Nagybudapesti HE
 • Dunamenti Erőmű Rt.
 • Dubics HE (Benta patak)
 • TEHAG Kft.
 • Ercsi Halászati Kft. (halászati jog a Dunán)
 • Százhalombatta és Ercsi önkormányzatok (ivóvíz kivétel)
mit kell m rlegelni a szennyez s kezel se sor n
Mit kell mérlegelni a szennyezés kezelése során?
 • Milyen szennyező anyagról van szó?
 • A szennyező (mérgező) anyag környezeti sorsa
 • Akut és tartamhatások
 • Környezeti és közegészségügyi hatások
 • Bevezetés módja, befogadó minősége, hidrológiai viszonyai, elkeveredés
 • A veszélyeztetett vízhasználatok
a szennyez anyag chinmix
A szennyező anyag - CHINMIX
 • A Chinmix 5 EC, 5 g/l szintetikus piretroid (beta-cipermetrin) hatóanyagot tartalmazó folyékony rovarölő permetezőszer.
 • Szabadforgalmú növényvédőszer - bárki vehet ilyet a boltban
 • Harmadik generációs, ún. környezetbarát, „biotermék”
a chinmix 5 ec jellemz tulajdons gai
A Chinmix 5 EC jellemző tulajdonságai

Külső megjelenés: Tiszta, üledékmentes folyadék

Szag: Jellegzetes oldószer (xilol) szagú

Sűrűség: 0,89 kg/dm3

Viszkozitás 20 oC-on 10-3 Ns/m2 (cPoise)

Felületi feszültség 20 oC-on30 mN/m

Összetétel: Béta-cipermetrin 5,0 g/100 ml

(emulgeátor) Geronol MS 5,5 g/100 ml

Xilol (techn.) g/100 ml Kémhatás (pH)10%-os vizes-acetonos emulzió lúgos kémhatást nem mutathat

Korróziós hatás: Nem korrozív

Robbanási koncentráció határértékek

Gyulladásképes elegyet képez levegővel 1 - 7 tf %-ban

Lobbanáspont Zárttéri kb. 25 oC Gyulladási hőmérséklet 465 oC

Tűzveszélyességi osztály

Tűz- és robbanásveszélyes (B)

Tárolási stabilitás 2 év

slide13
Toxikológiai tulajdonságok 96 órás statikus haltesztben egynyaras ponty, amur és harcsa ivadékok LC értékei

A Chinmix 5 EC halakra kifejezetten veszélyes,

ezért az engedélyezési szabályok szerint

nem használható a felszíni vizek 200 m-es parti sávjában

és a Balaton 1000 m-es parti sávjában.

slide14
Az emlős toxicitás: a patkányokon és az egereken végzett kísérletek eredményeiből meghatározott akut orális LD50 értékek

Következtetés: a melegvérűekre a CHINMIX „nem” veszélyes

lebomlik milyen mechanizmusokkal s milyen gyorsan
Lebomlik? Milyen mechanizmusokkal és milyen gyorsan?

A cipermetrin fotokémiai átalakulása

a k rnyezeti megoszl s k s rleti eredm nynek alapj n megadott hat r rt kek
A környezeti megoszlás (kísérleti eredménynek) alapján megadott határértékek
 • Vízben oldott cipermetrinre 0,005 µg/l,
 • Teljes (oldott és szuszpendált anyaghoz kötött) mennyiségre 0,01 µ g/l
 • Üledékre 0,015 µ g/kg.

A környezeti megoszlás alapvető fontosságú!

mi t rt nt a foly ban esem ny rekonstrukci s vizsg latok
Mi történt a folyóban ? – esemény rekonstrukció és vizsgálatok
 • Terhelés
 • Elkeveredés
 • Mintavétel
 • Analitikai nehézségek
terhel s a sz ll tott v z mennyis g nek s a vizsg lt komponens koncentr ci j nak szorzata
Terhelés - a szállított víz mennyiségének és a vizsgált komponens koncentrációjának szorzata
kevered s
Keveredés
 • Vertikálisan (a felszín és a fenék között);
 • Oldalirányban (a két part között);
 • Hosszanti irányban (a bevezetett víz komponenseinek koncentráció csúcsait és völgyeit a folyásirányban kiegyenlítő módon).
dunai elkevered s a gyakorlat
Dunai elkeveredés – a gyakorlat
 • A Dunában a teljes keveredéshez szükséges szakasz több tíz kilométer hosszúságú.
 • A beömlések – különösen a kisvízi időszakban rendkívül lassan szélesednek, s a csóva központi kúpjának szöge csupán 1-5 fok között változik.
 • A csóvák a folyóval együtt kanyarognak, esetenként szuperponálódnak, s szennyező anyaguk még kémiailag is átalakul.
 • Szinte lehetetlen olyan mintavételi helyet találni, ahol egyetlen pontminta elegendő lenne a vízminőség meghatározásához.
k rnyezeti sors
Környezeti sors
 • A mikrosszennyezők döntő hányadát a víz lebegőanyagához kapcsolódva szállítja.
 • A szilárd részecskék felületére kivált vagy adszorbeálódott anyag mozgását és eloszlását a víztestben elsősorban a hidrodinamikai viszonyok szabják meg.
 • A korábban kiülepedett részecskéket a nagyobb áramlási sebességgel levonuló árhullámok felkavarhatják, a felületi erőkkel kötött szennyezőanyagok fizikai, kémiai vagy biológiai hatásokra remobilizálódhatnak.
 • A mikroszennyezők vizsgálata ennek megfelelően nem elválasztható a szuszpendált és kiülepedett szilárd anyagok vizsgálatától.
 • Többfázisú rendszerek mintavétele esetén – ilyen például a szuszpendált szilárd anyagot tartalmazó víz – speciális problémák jelentkeznek. Ezek a problémák elsősorban abból adódnak, hogy:
  • a lebegőanyag eloszlása a vízoszlop mentén nem egyenletes,
  • egy adott ponton vett vízmintában a lebegőanyag többféle frakciója fordulhat elő,
  • a mikroszennyezők nem egyformán kötődnek a lebegőanyag minden frakciójához.
a k rosultak a katasztr fa management rdekes vet letei
A károsultak – a katasztrófa management érdekes vetületei
 • A „balhéból” sokan hasznot próbálnak húzni
 • Sok károsult túlbecsli a károkat
 • A „nem-anyagi” (lelki) károk problémája
 • (+ elmaradt haszon) a magyar jogrend nem ismeri
 • A peren kívüli egyezségek csapdái
 • A környezeti kárbiztosítás
 • Vállalati „image” helyreállítása
 • Megelőző intézkedések - katasztrófavédelem
sszegz s s a tanuls gok
Összegzés és a tanulságok
 • A vállalat korrektül viselkedett (nem tehetett mást) – hatósági nyomás
 • A Budapest alatti vízhasználatok gyakran veszélyeztetettek – early warning rendszerek szüksége
 • A vállalatnak szennyvíztisztító telepet és vésztározó rendszert kell építenie
 • Sok minden csak a szerencsén múlt!
mik voltak a szerencs s elemek
Mik voltak a szerencsés elemek?
 • A szer emlősökre gyakorlatilag veszélytelen
 • A csóva mindvégig a jobb part mentén haladt (nem érte el a Bp-i vízbázist)
 • A cipermetrin gyorsan bomlik (T ½= 27 óra)
 • A szer erősen kötődik a lebegőanyaghoz (alacsony biológiai hozzáférhetőség)
 • A parti szűrésű vizekbe nem jutott be
a j v a chinoin ban ma agro chemie kft
A jövő a CHINOIN-ban (ma AGRO-CHEMIE Kft.)

Integrált membrán bioreaktoros szennyvíztisztítási rendszer (napi 1500 m3 kapacitással)

v zmin s gi k relh r t si terv
Vízminőségi kárelhárítási terv
 • Mit gyártanak?

TETRAMETRIN GYÁRTÁS

 • PERMETRINSAV-KLORID GYÁRTÁS
 • CHINMIX GYÁRTÁS
 • PERMETRIN GYÁRTÁS
 • CIPERMETRIN GYÁRTÁS
 • BENLATE 50 WP GYÁRTÁS
 • CIPERIL 10 EC OLDAT
 • IZOMERIZÁLT ETIL-KRIZANTEMÁT
 • KRIZANTÉMSAVKL

RANEY-NIKKEL GYÁRTÁS

 • IZOMERIZÁLT ETIL-KRIZANTEMÁT GYÁRTÁS
 • DV-METILÉSZTER 40/60 GYÁRTÁS
 • METIL-KRIZANTRMÁT GYÁRTÁS
 • KILPAT OLDAT KÉSZÍTÉS ÉS KISZERELÉS
 • CHINMIX 5 EC FORMÁZÁS ÉS KISZERELÉS
 • CHINETRIN 25 EC FORMÁZÁS ÉS KISZERELÉS
 • KOLFUGÓ SZUPER GYÁRTÁS
 • CHINOFUR 40 FW
 • FUNDAZOL 50 WP GYÁRTÁS
 • BENOMYL GYÁRTÁS
 • ABEM GYÁRTÁS
 • BCM-N GYÁRTÁS
 • FLUFENZIN GYÁRTÁS

SPRAY ÉS AMPULLA TÖLTŐ ÜZEM

a v zmin s gi k relh r t si terv c ljai
A vízminőségi kárelhárítási terv céljai
 • A hatósági munka, ellenőrzés segítése, és a kooperáció ilyen esetekben törvényi előírás a vállalati vezetés számára.
 • Vízminőségi vészhelyzetet kezelő csoport létrehozása (a vészhelyzetben cselekvő, információ feldolgozó/értékelő, illetve döntéseket hozó felek)
 • A vízminőségi vészhelyzet cselekvési alternatívái és azok végrehajtásának ellenőrzése
 • Vízkezelési, tömény szennyvízdugó felfogási és kezelési alternatívák
 • Emberi munkaerő igény meghatározása
 • Különleges problémák (pl. egészségügyi óvó rendszabályok)
 • Telekommunikációs követelmények
 • A vízminőségi vészhelyzet lefolyása utáni teendők
az alkalmazhat beavatkoz si technol gi k
Az alkalmazható beavatkozási technológiák
 • Mechanikai védekezési módszerek
 • Kémiai védekezési módszerek
 • „Kivárási” taktika
a v zmin s gi v szhelyzetet kezel csoport
A vízminőségi vészhelyzetet kezelő csoport
 • a vízminőségi vészhelyzettel kapcsolatos információ áramlás koordinálása
 • döntés előkészítési funkciók a tulajdonos és a vezetés felé
 • az elhárítás teendőinek folyamatos irányítása (meghatározása) és ellenőrzése
 • az elhárítást követően az eredmények értékelése és a Vízminőségi kárelhárítási terv esetleges kiegészítése, módosítása
v zmin s gi v szhelyzetekben rtes tend hat s gok a k relh r t si folyamata
Vízminőségi vészhelyzetekben értesítendő hatóságok, a kárelhárítási folyamata
 • Országos szervek, főhatóságok:
 • KTM, KHVM, Környezetvédelmi Főfelügyelőség
 • Helyi, illetve regionális szervezetek:
 • Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség és ennek Mérőállomása
 • Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság
 • Megyei és Fővárosi ÁNTSZ intézetek
 • Budapesti Természetvédelmi Felügyelőség (Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága)
 • DRV, és alvizi Víz- és Csatornamű vállalatok (Ercsi és Százhalombatta)
 • FCSM Rt., Budapest
 • Fővárosi Vízművek Rt.
hol vannak s hogyan m k dnek a beavatkoz si pontok s puffer rendszerek
Hol vannak és hogyan működnek a beavatkozási pontok és puffer rendszerek?
 • Vésztározók
 • Semlegesítés és aktív beavatkozás
 • Reakcióidő (képzés)
 • Monitoring rendszerek
 • Információ áramlás (külső-belső)
 • Környezeti tudatosság
 • Vállalati beállítottság (érzékenység)
az zemi k rmentes t ssel kapcsolatos m szaki l tes tm nyek le r sa
Az üzemi kármentesítéssel kapcsolatos műszaki létesítmények leírása
 • Föld- és betonmedencék száma, elhelyezkedése, funkciója és térfogata
 • Földalatti és feletti tartályok száma, elhelyezkedése, funkciója és térfogata
 • Kármentők száma, elhelyezkedése és térfogata

Aki időt nyer, életet nyer!

aj nlott irodalom
Ajánlott irodalom:
 • Cypermethrin – Environmental Health Criteria ; WHO, Geneva, 1989.
 • Szintetikus pyrethroidok; OMIKK, Budapest, 1991.
 • Leahey, J. P.: The Pyrethroid Insecticides; Taylor & Francis, 1985.
 • Holmstead, R. L., Casida J. E., Ruzo L. O.: Photochemical Reactions of Pyrethroid Insecticides ; in Synthetic Pyrethroids ACS Symposium Series 42., Washington, D.C. 1977.
 • Casida, J. E., Ruzo, L. O.: Metabolic Chemistry of Pyrethroid Insecticides ; Pestic. Sci. 1980, 11, 257-269.
 • Gray, A. J., Soderlund, D. M.: Mammalian toxicology of pyrethroids; in Insecticides ed. by D.H. Huston and T.R. Roberts, John Wiley & Sons Ltd., 1985.
 • The Pesticide Manual 11th edition; Editor: C.D.S. Tomlin; British Crop Protection Council
 • Chinmix 5 EC Material Safety Data Sheet; Chinoin Rt.
 • Geromol MS Material Safety Data Sheet; Rhone-Poulenc Geronazzo S.p.A..
 • Öntisztulás a Duna Budapest alatti szakaszán a kritikus kisvízi időszakokban. Összefoglaló jelentés, VITUKI Rt. témaszám 6831-2/1/2023.; VITUKI Rt., Budapest, 1995.
 • Starasolszky, Ö.: Mixing of Pollutants in Rivers. (Advances in Hydro-Science and Engineering. Volume I. Ed.: Sam, S.Y. Wang) University of Mississippi, Mississippi 1993.