Meteorológia trochu inak. - PowerPoint PPT Presentation

meteorol gia trochu inak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Meteorológia trochu inak. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Meteorológia trochu inak.

play fullscreen
1 / 26
Meteorológia trochu inak.
148 Views
Download Presentation
terah
Download Presentation

Meteorológia trochu inak.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Meteorológia trochu inak. 7.Ročník

 2. Meranie teploty počas školského roka. • Podieľal sa na tom celý 2.stupeň. • Pred hod.fyzikytýždeníci zapisovali teplotu vzduchu. • Ked´sme nakoniec všetky teploty zpracovali, zistili sme, že niektorý žiaci nevedeli zapisovať teplotu a písali tam hlúposti. • Napr.koncom septembra : 22°C

 3. Priemerné teploty počas šk.roka

 4. Spracovanie za Január

 5. DomácemeranieobecLupoč Cez jarné prázdniny sme v obci robili domáce merania Teplomer sme mali umiestnený vonku.

 6. Priebehteploty v obci Lupoč počas jarných prázdnin

 7. Priemeryzajednotlivédni

 8. Priemerná teplota obcí

 9. Meranierôznymiteplomermi

 10. Barometre

 11. Vlhkomery

 12. Našatvorba

 13. Zrážkomery

 14. Umiestnenienašichzrážkomerov

 15. Plánnavýrobuzrážkomera

 16. Prevodzrážok

 17. Meranie v meteobúdke ( v átriu)

 18. Teplomery

 19. Plavák

 20. Teplotavzduchu a vody • Rozdiel medzi teplotou vzduchu a vody : • Voda sa menej otepľuje pretože má veľmi veľkú mernú kapacitu oproti vzduchu.

 21. Meranie Vlhkosti

 22. Zrážky • Meranie zrážok sme merali v átriu v zrážkomeri len o 12.hod.

 23. MERANIEmax.amin.teploty merali sme len o 12.00 hod. Minimálnu teplotu sme merali liehovým teplomerom. Graf...

 24. Našipomocníci

 25. Predpoved´počasia(www.shmu.sk)

 26. Ďakujeme za pozornosť Výrobcovia tohto projektu : Kristína Maková Kristína Válovčanová