forproduktion i
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forproduktion I

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Forproduktion I - PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Forproduktion I. Idégenerering og konceptudvikling. Beslutningsfase. Beskrivelsesfase A Beskrivelsesfase B Beskrivelsesfase C Planlægningsfase. Konceptudvikling. Skal være et forum, hvor ideer blomstre. Er altid første punkt i forproduktionen. Kreativitet er nøgleordet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forproduktion I' - teo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forproduktion i
Forproduktion I
 • Idégenerering og konceptudvikling.
 • Beslutningsfase.
 • Beskrivelsesfase A
 • Beskrivelsesfase B
 • Beskrivelsesfase C
 • Planlægningsfase.
konceptudvikling
Konceptudvikling
 • Skal være et forum, hvor ideer blomstre.
 • Er altid første punkt i forproduktionen.
 • Kreativitet er nøgleordet.
 • HUSK: En god idé giver ikke altid et godt produkt, men en dårlig idé giver næsten altid et dårligt produkt!
 • Ideer skal modnes og udvikles.
 • RÅD: Arbejd altid med flere ideer og stil dem op overfor hinanden.
id udvikling
Idéudvikling
 • Formål: At sikre nytænkning og evaluering i koncept

udarbejdelsen.

 • Ramme: Skal tilpasses efter situationen, den økonomiske,

tidsmæssige eller kreative proces.

 • Værktøj: Idégenereringsteknikker.
id genereringsteknik i
Idégenereringsteknik I

Mindmapping.

 • Emnet eller problemet i centrum af papiret.
 • Nøgleord – skrives rundt om emnet (et pr. linie).
 • Nøgleord forbindes med centrum gennem hovedgrene og undergrene.
 • Farver og streger kan bruges til at understrege ideer.
 • Skaber et godt overblik over problemet.
 • Styrker kommer først, når tanker og ideer flyder frit.
 • Illustration af brainstormproces.
id genereringsteknik ii
Idégenereringsteknik II

PO – Provocative Operation.

 • Går ud på at provokerer ideer frem ved hjælp af absurde, ulogiske, overdrevne eller idealiserede udsagn.
 • Ideerne skal kunne realiseres –> de vilde udsagn fremkalder ofte nye ideer.
id genereringsteknik iii
Idégenereringsteknik III

RAFO – Random input, association, force to fit,

output.

 • Effektivt.
 • Vær åben overfor alt – mange afviser en god idé blot fordi det ikke er deres egen.
 • Der gives et tilfældigt input.
 • Redaktionsgruppen associerer frit inden for det bestemte input.
 • Alt dokumenteres på små sedler.
 • Associationerne skal nu tvinges til at give mening i forhold til jeres emne.
 • Pointen er, at ved at inddrage noget, der er helt fremmed for problemet, synliggør ting man ellers ikke ville have fået med.
id genereringsteknik iv
Idégenereringsteknik IV

PMI – plus, minus og interessante.

 • Ting, der synes fastlåste og dårlige vil vise sig at have positive dimensioner.
 • De interessante punkter er dem man ikke rigtig ved er gode eller dårlige.
 • Det er de interessante punkter, der skal danne grundlag for det videre arbejde med emnet.
id genereringsteknik v
Idégenereringsteknik V

The Six Thinking Hats

 • Den hvide hat: information.
 • Den røde hat: følelser og intuition.
 • Den sorte hat: fare og forsigtighed.
 • Den grønne hat: nye forslag, alternativer.
 • Den blå hat: konklusion og det videre forløb.
 • Den gule hat: se positive værdier i forslag.
det kreative rum
Det kreative rum
 • Udsæt bedømmelsen – alles input vurderes til sidst.
 • Det er tilladt at lyve – urealistisk og usandt.
 • Åbenhed i gruppen, lukket mod ydre påvirkning.
 • Intet hierarki – alle er lige.
 • Vær særligt opmærksom på naive forslag og dumme spørgsmål.
 • En idé er gruppens idé – ingen ejermand.
 • Ingen beslutning uden først at foretage en seriøs evaluering.
beslutningsfase pitch
Beslutningsfase - Pitch
 • I har nu udarbejdet én eller flere synopser baseret på forskellige ideer. Nu skal I træffe det første alvorlige valg i produktionsforløbet – hvilken idé tro I mest på?
 • Når I har truffet jeres valg, så skal I sælge jeres idé. Det foregår mundtligt i form af en pitch, der kan varer fra 2-5 min. Gruppen udpeger et medlem som ”sælger”, hvorefter vedkommende pitcher gruppens idé for resten af klyngen.
beskrivelsesfase a synopsis
Beskrivelsesfase A - Synopsis
 • Med ideen på plads, så er det tid til at fylde lidt mere kød på.
 • Det næste delprodukt er en synopsis, der skal fylde ca. 10-15 linier.
 • Udgangspunkt for synopsens indhold er – hvad, hvem, hvor og hvordan. D.v.s. handling, medvirkende, locations og genre (form/udtryk).
 • Synopsen skal beskrive jeres idé, så det bliver muligt at tage stilling til projektet.
 • Synopsen afleveres til [email protected]
beskrivelsesfase b storyboard
Beskrivelsesfase B – Storyboard
 • Det næste delprodukt er udarbejdelsen af et storyboard. Det er en stor opgave, men det betaler sig at gøre det grundigt.
 • Storyboardet kan man også kalde for et detaljeret manuskript. Det består af tre elementer – tegning af den enkelte indstilling, beskrivelse af billedets indhold og kamera-bevægelser samt bemærkninger om lyd.
 • Storyboard afleveres til [email protected]
beskrivelsesfase b manuskript
Beskrivelsesfase B - Manuskript
 • På baggrund af de øvrige delprodukter skal I nu lave jeres manuskript. Det er en scene-til-scene beskrivelse af filmen, hvor fokus er på handling, dialog og lyd.
 • Det er vigtigt, at manuskriptet får en sådan udformning, at det kan bruges som arbejdspapir under optagelserne og som reference i den senere redigeringsfase.
 • Manuskript afleveres til [email protected]
planl gningsfase
Planlægningsfase
 • Denne fase har en tendens til at blive ned-prioriteret på bekostning af resten af for-produktion I. Det kan således ikke understreges nok, at det er en meget uhensigtsmæssig prioritering.
 • 75% af filmproduktion er ren forberedelse, så god planlægning er altafgørende for en effektiv og god produktionsproces.
 • Der er mange elementer i denne fase, men nogle af de vigtigste er: research, casting af skuespillere, location scouting, scenografi, rekvisitter og kostumer.
beskrivelsesfase c
Beskrivelsesfase C
 • Når I har fået al’ jeres planlægning på plads, så er det tid til at udarbejde det sidste delprodukt – skudlisten
 • Skudlisten er filmens praktiske opskrift – dvs. optagerækkefølgen.
 • Skudlisten skal ikke afleveres.
vise ord
Vise ord
 • ”There is an acceptable minimum level of adequacy that will satisfy the audience, even when that may not be the best that technology, money or time and effort can buy.”

Tay Vaughan´s Law of Multimedia Minimums

ad