slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regulativa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regulativa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Regulativa - PowerPoint PPT Presentation


 • 130 Views
 • Uploaded on

Prvi rezultati implementacije zakonskog okvira u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Srbiji Danas Conference centar, 16.mart 2011. Regulativa. Zakonski okvir. Narodna skupština Republike Srbije je maja 2009. godine usvojila Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Regulativa' - teneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Prvi rezultati implementacije zakonskog okvira u upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u SrbijiDanas Conference centar, 16.mart 2011.

slide2

Regulativa

Zakonski okvir

Narodna skupština Republike Srbije je maja2009.godine usvojila Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja izradilo je dodatnu regulativu kojom se omogućuje implementacija ovog Zakona

Za industriju i građane, najvažnija je Uredba o utvrđivanju plana smanjenja ambalažnog otpada za period od 2010. do 2014. godine, kojom se utvrđujunacionalni ciljevi upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom.

slide3

Regulativa

Nacionalni ciljevi

Napomena: Rok za implementaciju Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu je istekao krajem maja 2010, dok obaveze po nacionalnim ciljevima važe od 1 januara. 2010. godine i za svaku narednu kalendarsku godinu imaju višu vrednost.

slide4

Regulativa

Naknada (kazna) za neispunjavanje ciljeva

Pored navedene regulative, usvojena je i Uredba o kriterijumima za obračun naknade za ambalažu ili upakovan proizvod i oslobađanje od plaćanja naknade, obveznicima plaćanja, visini naknade, kao i načinu obračunavanja plaćanja naknade u kojoj su definisane naknade (kazne) prema obveznicima koji nisu ispunili propisane ciljeve u upravljanju ambalažnim otpadom.

slide5

Obaveze u lancu upravljanja

Država – donosi zakone i vrši nadzor i kontrolu

Obveznici - svi koji plasiraju proizvode na tržište imaju obavezu da se o istoj pobrinu nakon upotrebe proizvoda

Lokalna samouprava – obaveza odvojenog sakupljanja ambalažnog otpada

Neprofitni operater sistema – osniva ga industrija kao organizaciju za samopomoć

Reciklažna industrija – razvija kapacitete za preradu svih vrsta materijala

Građani – dobijaju mogućnost i podršku za primarno razvrstavanje

slide7

Obaveze opština

Upravljanje komunalnim i ambalažnim otpadom

Po odredbama Zakona o upravljanju otpadom i Zakona o komunalnim delatnostima kao i Nacionalne strategije upravljanja otpadom, opštine i gradovi (a time i odgovarajuća komunalna preduzeća) imaju (ključne) obaveze u upravljanju komunalnim otpadom, odnosnoiste između ostalog:

“...uređuju organizovanje i način selekcije (razvrstavanja) i sakupljanja (komunalnog) otpada radi reciklaže...”

Kako komunalni otpad sadrži ~23% ambalažnog otpada i kako reciklabilni materijali čine ~ 70% ambalažnog otpada, razvrstavanje i sakupljanje ambalažnog otpada radi reciklaže je od presudne važnosti.

Nažalost, složen sistem upravljanja ambalažnim otpadom sam po sebi nije dugoročno ekonomski održiv.

slide8

Obaveze opština

Upravljanje komunalnim i ambalažnim otpadom

Naime, (ekonomska) održivost razvrstavanja i sakupljanja zavisi od porekla ambalažnog otpada.

Tako kod ambalažnog otpada poreklom iz kućnog otpada, realni troškovi razvrstavanja i sakupljanja ovog otpada su veći od prihoda koji se ostvaruju prodajom razvrstanih materijala!

Sa druge strane kod ambalažnog otpada poreklom iz komercijalnog/industrijskog otpada sitacija je obrnuta tj. troškovi razvrstavanja i sakupljanja ovog otpada su uglavnom manji od prihoda koji se ostvaruju prodajom razvrstanih materijala!

Upravo zbog toga se privatni sektor uglavnom fokusirao na razvrstavanje i sakupljanje ambalažnog otpada iz komercijalnog sektora.

slide9

Opštine i operateri sistema

Troškovi i način sakupljanja

Razvrstavanje i pred-tretman

Reciklaža ili iskorišćenje

Sakupljanje

Transport

Komercijalni, administrativni i industrijski sektor

Privatni sakupljači

Troškovi

Domaćinstva

Komunalni sektor

Strateškoopredeljenje Sekopaka!!!

slide10

Troškovi

vreće

kante

kante

6

Sakupljanje sa “ivičnjaka”

Sistem sa “izbacivanjem” (donošenjem) otpada

Opštine i operateri sistema

Troškovi i način sakupljanja

kontejneri

Slični sistemi već prisutni u određenom broju opština !!!

slide11

Opštine i operateri sistema

Potencijal za saradnju

 • Osnovni princip rada operatera sistema tj. Sekopakasa sakupljačima(komunalnim sektorom)

Razliku plaća operater (Sekopak)

Realni (ukupni) troškovi sakupljanja

Tržišna vrednost

 • Napomena:

Sakupljači zadržavaju “vlasništvo” nad materijalom odnosno sami prodaju materijal i za sebe zadržavaju sav prihod od prodaje

Sakupljači zadržavaju pravo izbora kapaciteta za tretman kome će dati materijal (ali samo onim koji imaju odgovarajuće dozvole)

slide13

Sekopak

Misija

...izgradnjaodrživogvišematerijalnog sistema upravljanja ambalažnim otpadom unapređenjem komunalnih i drugih kapaciteta upravljanja otpadom uz najmanji mogući trošak za klijente...

slide14

Sekopakova mreža partnera

 • Petnaest lokalnih partnera:
 • JKP Suboticom, Somborom, Rumom, Vršcem, NovimSadom, Pančevom, Brantnerom, Kragujevcem, Jagodinom, GornjimMilanovcem, Čačkom, Nišem, Leskovcem, ASA-om, Odžačankom.
 • Pet privatnih sakupljačkih mreža:
 • PIMA, Beočib, Apos, Ekoplast, Inospapirservis
 • Šest reciklažera sa privatnim sakupljačkim mrežama:
 • Greentech, Lepenka, Interkord, Nives, Brzanplast , Grejač (reciklersamrežomsakupljanja
slide15

Sekopak

Gdesmosada?

slide16

Sekopak

Odskromnihpočetaka...

slide17

Sekopak

Do vrhunskih projekata...

slide18

Pančevo

Sombor

slide19

Kragujevac

Leskovac

slide20

Sekopak

Jedna od najvažnijih aktivnosti Sekopaka u Srbiji:

Edukativne kampanje usmerene ka svim ciljnim grupama

slide21

Sekopak

Rezultati Sekopaka u 2010. godini:

 • Preko 160.000 tona je preneto kao obaveza na Sekopak (app 35-40% tržišta)
 • Sakupljeno oko 9.000 tona svih vrsta ambalažnog otpada
 • Ispunjen nacionalni cilj 5,7%
 • Ponuđen ugovor za Zelenu tačku - prve legalne boce se pojavile na tržištu
 • Ugovorima o primarnoj selekciji pokriveno 2,5 miliona stanovnika (u 2011. cilj 50% pokrivenosti samim sistemom)
slide23

Sekopak

Članovi - osnivači