spa vilsandile v i mitte uurimusprojekt
Download
Skip this Video
Download Presentation
Spa Vilsandile või mitte Uurimusprojekt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Spa Vilsandile või mitte Uurimusprojekt - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Spa Vilsandile või mitte Uurimusprojekt. Koostajad Aime Mikson Nele Kaev Eda Jüris EKL2-kõ. Uurimusprojekti eesmärgid. Lastele looduskaitse, seadusandluse ja turumajanduse (eraettevõtluse) aluste tutvustamine Infohulga töötlemise ja edastamise õpetamine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Spa Vilsandile või mitte Uurimusprojekt' - tender


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
spa vilsandile v i mitte uurimusprojekt

Spa Vilsandile või mitteUurimusprojekt

Koostajad Aime Mikson

Nele Kaev

Eda Jüris

EKL2-kõ

uurimusprojekti eesm rgid
Uurimusprojekti eesmärgid
 • Lastele looduskaitse, seadusandluse ja turumajanduse (eraettevõtluse) aluste tutvustamine
 • Infohulga töötlemise ja edastamise õpetamine.
 • Meeskonnatööoskuste õpetamine.
 • Õpilastele Vilsandi kui looduskaitseala tutvustamine.
 • Väitlemisoskuse arendamine.
uurimusprojektis osalejad
Uurimusprojektis osalejad
 • Projektis osalevad 7.klassi õpilased ja bioloogia õpetaja
 • Projekti on võimalik laiendada mitmele koolile. Sel juhul on tulemus huvitavam, kuid eeldab koolide tihedat koostööd.
osalejate jaotumine
Osalejate jaotumine

Uurimusega tegelejad jaotuvad kolme rühma:

 • spa ehituse tellijad ehk ettevõtjad
 • ehitustegevuse vastased ehk looduskaitsjad
 • ehitustegevuse üle otsustajad ehk kohalik omavalitsus
ajakava
Ajakava

Uurimus kestab kaks nädalat ja koosneb kolmest kontakttunnist:

 • 1. tunnis jaotatakse ülesanded.
 • 2. tunnis jagavad õpilased kogutud infot ja selgitavad välja teemad, millega on vaja veel tegelda (vajalik õpetajapoolne suunav abi).
 • 3. tunnis esitavad õpilased oma väited ja tehakse koos kokkuvõte kohaliku omavalitsuse otsusest. Tunni lõpuosas arutatakse selle üle, kas püstitatud eesmärgid said täidetud.
tegevuskava
Tegevuskava
 • Rühmades jaotatakse ülesanded.
 • Õpilased töötlevad leitud infot ja esitavad selle rühmakaaslastele.
 • Rühmasiseselt valitakse vastutav õpilane, kes õpilaste koostatud materjali kokku kogub.
 • Vastutav õpilane koostab talle esitatud töödest ühtse jutu viidates leitud materjalile. Võib kasutada PowerPointi.

P.S. Kasutatakse õpetaja poolt viidatud ja etteantud materjale või otsitakse infot ise. Vastutav õpilane võib vajadusel alati õpetaja poole pöörduda.

juhtn rid uurimusprojektis osalevatele pilastele 1 r hm ehk ettev tjad
Juhtnöörid uurimusprojektis osalevatele õpilastele1.rühm ehk ettevõtjad
 • Pakutavad teenused.
 • Spa ehitusega kaasnev kasu Vilsandi saare elanikele (tihedam ja odavam ühendus Saaremaaga, infrastruktuuri areng, uued hästitasustatud töökohad).
 • Spa ehitusega kaasnev kasu Eesti Vabariigile (turism, rahvusvaheline huvi ekslusiivse spa vastu).
2 r hm ehk looduskaitsjad
2. rühm ehk looduskaitsjad
 • Artur Toome ja tema seos Vilsandiga.
 • Rahvuspargi ajalugu.
 • Vilsandi looduskaitseala tähtsus Eesti looduskaitses.
 • Linnud, looduskaitsealused taimed, muud vaatamisväärsused.
 • Millised seadused kaitsevad looduskaitseala ja kuidas rikuks spa ehitamine neid seadusi.
3 r hm ehk kohalik omavalitsus
3. rühm ehk kohalik omavalitsus
 • Kihelkonna valla arengusuunad.
 • Mida annab spa ehitamine vallale ja mida vallalt nõuab: positiivsete ja negatiivsete asjaolude väljatoomine.
 • Kuidas oleks kõige parem läbi viia elanikkonna küsitlus kihelkonna vallas, mida oleks vaja elanikele selgitada seoses spa rajamisega.
 • Keskkonnanõuniku seisukohad, millised ohud tekivad keskkonnale seoses spa rajamisega.
viiteid r hmadele
Viiteid rühmadele
 • 1. rühm: www.loodus.net, www.vilsandi.ee, vilsandi info, www.keskkonnainfo.ee
 • 2. rühm: www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13127256, www.saaremaa.ee, www.vilsandi.ee, loodus.keskkonnainfo.ee, www.zbi.ee/punane/
 • 3. rühm: www.kihelkonna.ee, www.riigiteataja.ee/ert/act,jsp?id=633949, www.vilsandi.ee,loodus.keskkonnainfo.ee
soovituslik kirjandus
Soovituslik kirjandus
 • Jüssi, F. Vilsandi. Tallinn, 1982.
 • Pao, P. Artur Toom-Vilsandi linnukuningas. Kuressaare, 2001.
eeldatavad piprojekti tulemused
Eeldatavad õpiprojekti tulemused
 • Huvi looduse vastu
 • Huvi info otsimise ja leidmise vastu
 • Silmaringi laienemine
 • Esinemisjulgus
 • Soov ühiskonna heaks midagi ära teha
hindamine
Hindamine

Oluline on iga õpilase panus uurimustöösse.

Hindamine toimub nii rühmadesiseselt (õpi-

lased hindavad üksteist) kui ka õpetaja poolt,

kes jälgib eelkõige uurimusprojekti kokku-

võtvat esinemist.

ad