Download
cartoon characters izgi film karakterleri n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cartoon characters ( Çizgi film Karakterleri) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cartoon characters ( Çizgi film Karakterleri)

Cartoon characters ( Çizgi film Karakterleri)

217 Views Download Presentation
Download Presentation

Cartoon characters ( Çizgi film Karakterleri)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cartooncharacters ( Çizgi film Karakterleri)

  2. Cartooncharacters (Çizgi film Karakterleri ) English Türkçe Tom and Jerry, William Hanna and Joseph Barbera created by the short film into a series,house cat Tom (full name Thomas) and her share the same space the house mouse Jerrypassed between the violent and hilarious fight describing the animated series is the general name. Tom ve Jerry, William Hanna ve Joseph Barbera tarafından yaratılmış kısa filmler serisi halinde, ev kedisi Tom (tam adı Thomas) ile onunla aynı mekanı paylaşan ev faresi Jerry arasında geçen şiddetli ve komik mücadeleleri anlatan animasyon serilerinin genel adıdır.

  3. Cartooncharacters (Çizgi film Karakterleri ) English Türkçe Garfield, Jim Davis created by a cartoon karesidir.19 in June 1978 the first cartoon, the main characters of our lives hold.Who main characters cat Garfield (characters) (Jim Davis's grandfather's name) and the owner Jon Arbuckle and Arbuckle's dog, Odie is. Garfield,JimDavis tarafından yaratılan bir karikatür karesidir.19 Haziran 1978'de ilk karikatür ana karakterlerle yaşamımıza girmiştir.Ana karakterler kedi Garfield (karakter)(JimDavis'in büyükbabasının ismi) ve sahibi JonArbuckle ile Arbuckle'nin köpeği Odie'dir.

  4. Beni İzlediğiniz ve Dinlediğiniz için Teşekkür Ederim prepared Hazırlayan Teşekkür ederim Beyza Arslantürk I Thank you for listening to me and you're watching