N klady na kvalitu
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Náklady na kvalitu. Pálová Tímea Richard Zahumenský 29.11.2006. Obsah. Všeobecná definícia Rozdelenie nákladov Ekonomika kvality Kategórie nákladov- PAF model CPQ model Ukazovatele Praktický príklad. Definícia- náklady na kvalitu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - temira


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
N klady na kvalitu

Náklady na kvalitu

Pálová Tímea

Richard Zahumenský

29.11.2006


Obsah
Obsah

 • Všeobecná definícia

 • Rozdelenie nákladov

 • Ekonomika kvality

 • Kategórie nákladov- PAF model

 • CPQ model

 • Ukazovatele

 • Praktický príklad


Defin cia n klady na kvalitu
Definícia- náklady na kvalitu

„Náklady vynaložené výrobcom, užívateľom a spoločnosťou, spojené s kvalitou výrobku alebo služby.“

„Suma nákladov na zabezpečenie kvality a nákladov na úhradu strát z nekvalitnej produkcie.“


Rozdelenie n kladov na kvalitu
Rozdelenie nákladov na kvalitu

Nositeľ nákladov

Vzťah ku kvalite

 • N u výrobcu

 • N u spotrebiteľa

 • Spoločenské N

 • N na udržanie kvality

 • N na zvýšenie kvality

Životný cyklus

Vecné hľadisko

 • N na výrobu produktu

 • N na prevádzkovanie

 • N na recykláciu

 • N na prevenciu

 • N na nekvalitnú výrobu

 • N na kontrolu kvality


Rozdelenie n kladov na kvalitu1
Rozdelenie nákladov na kvalitu

 • Náklady na kvalitu u producenta

 • Náklady na prevenciu

 • Náklady na kontrolu

 • Vnútorné straty

 • Vonkajšie straty


Rozdelenie n kladov na kvalitu2
Rozdelenie nákladov na kvalitu

2. Náklady na kvalitu u užívateľa:

 • Na vybudovanie prvotného systému

 • Na udržiavanie systému

  v prevádzke

 • Z titulu nedisponibility


Rozdelenie n kladov na kvalitu3
Rozdelenie nákladov na kvalitu

3.Spoločenské náklady na kvalitu:

 • Na realizáciu štátnej politiky kvality

 • Na odstraňovanie ekologických škôd


Rozdelenie n kladov na kvalitu4
Rozdelenie nákladov na kvalitu

Prístup „kvalita – náklady“

Interné a externé činnosti

Prístup druhového členenia N (účtovné triedy a skupiny)

Prístup „proces – náklad“

Náklady na zhodu

Náklady na nezhodu

Prístup „proces – strata“

Interné straty

Externé straty


Kateg rie n kladov paf model
Kategórie nákladov- PAF model

P – prevencia:

– Prieskum trhu,

– Zisťovanie a analyzovanie požiadaviek zákazníkov,

– Vypracovanie a zavedenie met´d riadenia kvality,

– Činnosť útvarov riadenia kvality,

– Vybudovanie systému manažérstva kvality,

– Certifikácia,

– Školenia a vzdelávanie personálu

– Poradenská činnosť

– Informačný systém

– Externé audity a re-audity, interné audity systémov riadenia kvality

– Zisťovanie a odstraňovanie príčin chýb vo výrobe

– Tvorba podnikových noriem


Paf model
PAF model

A – appraisal (posudzovanie)

– Vstupná kontrola materiálových a informačných vstupov

– Kontrola dokumentácie

– Náklady na nákup a udržanie meracích zariadení

– Kontrola skladových zásob

– Interné a externé audity

– Atestácia hotových výrobkov

– Deštrukčné skúšky

– Skúšky v autorizovaných skúšobniach

– Prevádzka laboratórií


Paf model1
PAF model

F – failure (chyba)

– Dostatočné prepracovanie opraviteľných zmätkov

– Odstránenie chýb vplyvom zlého skladovania

– Straty z neopraviteľných zmätkov

– Výroba dodatočného výrobku namiesto chybového

– Odstránenie príčin chýb

– Straty z dôvodu zníženia ceny kvôli nižšej kvalite

Externé náklady

– Reklamácie vrátane cestovných a mzdových nákladov

– Garančné opravy

– Penále z dôvodu nepostačujúcej kvality

– Zľavy z dôvodu nepostačujúcej kvality

– Súdne konanie pri sporoch o kvalitu

– Stiahnutie nekvalitných tovarov z obehu

– Náklady vyplývajúce zo zodpovednosti za výrobok


Paf model2
PAF model

 • N na externé chyby O

 • N interné chyby O

 • N na kontrolu O

 • N na prevenciu O


Ukazovatele n kladov kvality
Ukazovatele nákladov kvality

Celkový objem nákladov

NQ=NI+NE+NK+NP (Sk)

Index zmien nákladov

INQ= NQ1

NQ0

Podiel nákladov na kvalitu na celkových nákladoch

PNQ= NQX 100 (%)

N

Podiel N na chyby na N na kvalitu

Podiel N na prevenciu na N na kvalitu

PCH= NI+ NEX 100 (%)

NQ

PCH= NPX 100 (%)

NQ


N kladov ukazovatele kvality
Nákladové ukazovatele kvality

N na kvalituN na kvalitu

Obrat Výrobné N

N na kvalituN na kvalitu

Prevádzkové NPočet zamestnancov

Pracovná kapacita potrebná na opravu chýb

Celková pracovná kapacita

Vonkajšie N na chybyN na záruky

Vnútorné N na chybyObrat

Fluktuácia podmienená kvalitou

Celková fluktuácia


N klady na kvalitu


N kladov s vislosti kvality
Nákladové súvislosti kvality cyklus

VÝROBCA ZÁKAZNÍK

Úvahy o riziku

Strata dobrého mena Ohrozenie zdravia a bezpečnosti

Strata trhu Nespokojnosť s produktom

Sťažnosti, reklamácie Strata dôvery

Právna zodpovednosť

Úvahy o nákladoch

Na prepracovanie Nadobúdacie náklady

Náhrady Prevádzkové náklady

Straty vo výrobe Straty s prestojov

Pokuty a penále Náklady na likvidáciu

Úvahy o prínosoch

Zmena zisku Zníženie nákladov

Zmena cash-flow Zvýšenie výkonnosti

Zmena rentability Zvýšenie zisku, cash-flow


N klady na kvalitu

PCQ model cyklus


Program redukcie n kladov
Program redukcie nákladov cyklus

Neopakovateľné aktivity:

1. Skúmanie požiadaviek na náklady na kvalitu

2. Prijatie politiky nákladov na kvalitu top manažmentom

3. Vytvorenie metodológie

Opakovateľné aktivity:

1. Zber informácii

2. Kontinuálna kontrola

a kvantifikácia nákladov

3. Kontinuálna

analýza nákladov

4. Návrh a realizácia akcií

v oblasti znižovania

nákladov


N klady na kvalitu

Životný cyklus cyklus

 • Náklady na údržbu a servis

 • Energetická spotreba

 • Očakávaná životnosť

 • Počiatočná investícia

 • Likvidácia a zostatková hodnota


N klady na kvalitu

Target costing cyklus

 • Stanovenie cieľových nákladov

 • Rozčlenenie cieľových nákladov na jednotlivé procesy/produkty

 • Prijímanie opatrení v oblasti redukcie nákladov

Náklady + Zisk = Predajná cena

Predajná cena -Zisk = Náklady


N klady na kvalitu

Target costing cyklus

Top – Down

Bottom – Up

Kombinovaný prístup

Tradičný prístup

Nový prístup

Povolené N >= kalkulované N

Povolené N < kalkulované N


Praktick pr klad
Praktický príklad cyklus

 • Ako na to? ciele

 • Analýza nákladov pravidelné riadenie

 • 2 významy vyššie náklady, vyšší zisk

 • 2 úrovne spokojnosť zákazníka, efektívnosť hospodárenia

 • Tvorba metodiky sledovania a vyhodnocovania nákladov


N klady na kvalitu

Pravidelné sledovanie a meranie cyklus

Podrobný prehľad

Jednoznačný vplyv

Zvýšenie efektívnosti


Predpoklady mana mentu
Predpoklady manažmentu cyklus

 • Osobný záujem na dosiahnutie optimálnej úrovne riadenia kvality

 • Účinný spôsob na identifikáciu nákladov

 • Dostatočná motivácia zamestnancov

 • Význam vo vzťahu k výnosom