A zdan eker d r c la lar
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


 • 324 Views
 • Uploaded on

Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar. Dr. Hasan Onat İnece ASM, Kırklareli. Amaç . Katılımcı Pratisyen Hekimleri; Tip 2 Diyabet hastalarını takipte, güncel OHA kulanımı hakkında bilgi sahibi yapmak. Öğrenim Hedefleri. Diabet tedavisindeki hedefler Diabetin birinci basamakta takibi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tekli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A zdan eker d r c la lar

Ağızdan Şeker Düşürücü İlaçlar

Dr. Hasan Onat

İnece ASM, Kırklareli


A zdan eker d r c la lar
Amaç

Katılımcı Pratisyen Hekimleri;

Tip 2 Diyabet hastalarını takipte, güncel OHA kulanımı hakkında bilgi sahibi yapmak.


Renim hedefleri
Öğrenim Hedefleri

 • Diabet tedavisindeki hedefler

 • Diabetin birinci basamakta takibi

 • OAD endikasyonları

 • OAD kontrendikasyonları


Diabet tedavisinde ama
Diabet Tedavisinde Amaç

 • Tip 2 Diabet oluşumunu engellemek

 • Akut komplikasyonları önlemek

 • Kronik komplikasyonları önlemek


G ncel yakla m
Güncel Yaklaşım

HEDEFLER TEDAVİ

Glisemik konrol Daha erken

hedefleri insulin ve kombinasyon


Hedeflerimiz
Hedeflerimiz

 • A1C < % 6.5

 • Açlık kan glukozu 70 – 120

 • Öğün Sonrası 1. Saat < 140

  ADA, Standarts medeical care. Diabetes care, 2008

  IDF Global Guıdeline for Type 2 Diabetes, 2005


Tip 2 diyabette tedavi

Eğitim

Yaşam tarzı değişikliği

Tıbbi beslenme tedavisi

Egzersiz

Oral hypoglisemik tedavi

Biguanidler

Alfa glikozidaz inhibitörleri

Sekratogoglar

Glitazonlar

insulinomimetikler

Kombine tedavi

OAD+insülin kombinasyon tedavisi

İnsülin

Tip 2 Diyabette Tedavi


Hipoglisemik ajanlar n etki n lik noktalar
Hipoglisemik AjanlarınEtkinlik Noktaları

Sindirim

Beslenme

alfa-glukozidaz inhibitörleri

Kas doku

glukoz

alımı

Biguanid

(Akşam insülini)

Hepatik

glukoz

üretimi

Ekstraselüler GlukozSeviyeleri

Egzersiz

Glitazonlar İnsülin

Glinidler

Sülfonilüreler

Pankreatik

ß-hücre kaynaklı

insülin salınımı


A zdan eker d r c la lar

Metformin

 • Hepatik glukoz üretimini inhibe eder (glukoneogenezive glukogenezi azaltır)

 • Postreseptör düzeyde insulin direncini azaltır

 • Gastrointestinal irritasyon yapabilir

 • En etkili dozu 2 gr/gün’dür

 • Tok karnına alınır

 • Kilo aldırmaz


A zdan eker d r c la lar

Metformin Kontrendikasyonları

 • Renal yetersizlik(Kreatinin>1.4 mg/dl)

 • Konjestif kalp yetersizliği

 • Ağır KOAH

 • Hepatosellüler yetersizlik

 • Gebelik ve emzirme dönemi

 • Alkol bağımlılığı

 • Ketonemi, ketonüri

 • İleri yaş (75 yaş üzeri )


Glitazon lar
Glitazon’ lar

 • Tip 1 diyabet ve ketoasidozda kullanılamazlar.

 • Ovulasyona neden olabilirler.

 • Hb ve Htc değerlerinde düşüşe yol açabilirler (%2-4)

 • KKY hastalarda dikkatli kullanılmalıdırlar.

 • Karaciğere toksik etki gösterebilir.A zdan eker d r c la lar

Sülfonilürelerin Etki Mekanizması

 • ß – hücrelerinden insülin salınımı sağlarlar

 • İnsülin biyosentezini artırmazlar

 • Glukagon düzeylerinde azalmaya neden olurlar

 • Ekstrapankreatik etkiler = daha az insülin rezistansı


S ekretagoglar n kontrendikasyonlar
Sekretagogların Kontrendikasyonları

 • Tip 1 diabetes mellitus

 • Pankreas yetersizliği sonucu gelişen diyabet

 • Gebelik

 • Aşırı duyarlılık

 • Büyük cerrahi girişim veya genel anestezi

 • Ağır infeksiyon, stress, travma

 • Ağır hipoglisemiye eğilim (Karaciğer ve renal yetersizlik gibi)


Glinidler meglitinide analoglar
Glinidler(Meglitinide analogları)

 • Glukoza bağlı olarak insülin sekresyonunu uyarırlar

 • Tokluk kan şekeri yüksekliği olan bireylerde daha etkin sonuçlar verirler

 • Çok hızlı ve kısa etkilidirler, günde 3 doz almayı gerektirirler, yemeklerden 5-15 dakika önce alınırlar

 • Hipoglisemi riski SU’lerle kıyaslandığında daha azdır

 • Daha az kilo artışına neden olurlar

 • Metforminle kullanımı daha uygundur


Sekretagog larda dikkat
Sekretagog’ larda dikkat

 • Hypoglisemi

 • Aşırı duyarlılık

 • Karaciger fonksiyonları

 • Nefropati


A zdan eker d r c la lar

α-Glukozidazİnhibitörleri

Etki mekanizmasıKarbonhidrat emilimini geciktirir

Etkisi Postprandiyal hiperglisemi

Etkinliği HbA1cdeğerini 0.5% -1% azaltır

DozuGünde 3 kez

Yan etkileriGI yan etkiler

Başlıca riskKaraciğer enzimlerinde yükselme

(nadir)

Medical Management of Type 2 Diabetes. 4th ed. Alexandria, Va: ADA; 1998:1-139.


Nkretin hormonlar nedir
İnkretin Hormonları Nedir?

 • İnce bağırsaklarda bulunan endokrin hücreler tarafından üretilen ve sistemik düzeyde etkili olan peptidler

 • Gıda alımına yanıt olarak salınırlar

 • İki majör inkretin hormonu mevcuttur

  • Glukagon benzeri peptid 1 (GLP-1)

  • Glukoza bağımlı insülinotropik peptid (GIP)


N k retin lerin fizyoloji etkileri
İnkretinlerin Fizyoloji Etkileri

 • Oral verilen glukozun intravenöz glukoz infüzyonuna göre daha fazla insülin uyarımına neden olduğu gözlendiğinde farkedilmiştir

  • Bu fenomene “inkretin etkisi” denir

  • İnkretin etkisi yemekten sonraki toplam insülin salınımının ~ % 60’ından sorumludur

Drucker DJ. Diabetes Care. 2003;26:2929-2940.; Perley MJ, Kipnis DM. J Clin Invest. 1967;46:1954-1962.;

Nauck M, et al. Diabetologia. 1986;29:46-52.


Nsulinomimetik ler

Amilin analogları

Pramlintid: Bir beta hücre hormonu olan Amilin in sentetik analogudur.Günde 3 kez enjeksiyon

İnkretin mimetikler

GLP-1 agonistleri:GLP-1 taklit ederler: Eksendin-4,(Eksenatid,Eksenatid LAR,Liraglutid)

DPP- 4 inhibitör:GLP-1 ve GIP yıkılımını inhibe ederler. sitagliptin (Januvia), vildagliptin (Galvus)

İnsulinomimetik’ ler


A zdan eker d r c la lar
Özet

 • Yeni hastada başlangıçta ‘’metformin’’

 • Hedefe ulaşamazsak; 6 ay da!

 • SU yada Glitazon, inkretin

 • Kombinasyon

 • Erken İnsulin


Te ekk r ederim
Teşekkür ederim

 • Ali İpbüker

 • Bilgin İlhan

 • Sema Yıldız

 • Ceren İşeri

 • Nihat Şahbaz