slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Életünk és Erősségünk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Életünk és Erősségünk

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Életünk és Erősségünk - PowerPoint PPT Presentation


  • 84 Views
  • Uploaded on

Eu c h aristia. Életünk és Erősségünk. „Én vagyok az élet kenyere . Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. János 6,35. Imáinkban kenyeret kérünk Istentől , az Oltáriszentség pedig kenyér . A földi és mennyei kenyeret keressük :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Életünk és Erősségünk' - teigra


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Eucharistia

Életünk és Erősségünk

slide2

„Én vagyok az élet kenyere.

Aki hozzám jön, többé nem éhezik,

s aki bennem hisz, nem szomjazik soha.

János 6,35

Imáinkban kenyeret kérünk Istentől, az Oltáriszentség pedig kenyér.

A földi és mennyei kenyeret keressük:

Az Oltáriszentségben az van jelen, Aki mindent odaad,

“Az égből alászállott élő kenyér”

Antonin Dalmace Sertillanges

slide3

Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta,

megtörte és ezekkel a szavakkal adta nekik:

„Vegyétek, ez az én testem.”

Majd fogta a kelyhet, hálát adott, odanyújtotta nekik.

Mindnyájan ittak belőle.

Ő pedig így szólt:

„Ez az én vérem, a szövetségé,

amely sokakért kiontattatik.”

Márk 14,22-24

Jézus a testté lett Ige. Jézus az élet kenyere.

Jézus a kereszten feláldozott Bárány.

Jézus a világ bűnéért bemutatott áldozat.

Kalkuttai Teréz Anya

slide4

„Bizony, bizony, mondom nektek:

Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét,

nem lesz élet bennetek.

János 6,53

A jámborság szentsége, az egység jele, a szeretet köteléke!

Aki élni akar, van amiből életet merítenie:

Jöjj közelebb, merítshitet,

hagyd, hogy magába fogadjon és lelkesítsen!

Szent Ágoston

slide5

Engem az élő Atya küldött, s általa élek.

Így az is élni fog általam, aki engem eszik.

Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan,

mint az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak.

Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.”

Jn 6,57-58

Az Oltáriszentség kenyér, amely Krisztusba olt bennünket,

hogy egy kenyérré és egy testté váljunk.

Louis Evely

slide6

Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér.

Aki e kenyérből eszik, örökké él.

A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért.”

Jn 6,51

Jézus ahhoz, hogy hozzád érkezzen, átmegy az Oltáriszentségen.

Neked is, ahhoz, hogy a földröl az égbe emelkedj,

ugyanazon az uton kell járnod

Wilhelm Muhs

slide7

A testem ugyanis valóságos étel,

s a vérem valóságos ital.

Aki eszi az én testemet és issza az én véremet,

az bennem marad, én meg benne.

Jn 6,56

Ó, mennyire ízes, kedves és kivánatos ez az eledel,

amely az embert Istenné változtatja!

Sziénai szent Bernardin

slide8

Ez a mennyből alászállott kenyér,

aki ebből eszik, nem hal meg.

Jn 6,50

Az Oltáriszentség a halhatatlanság kenyere.

Szent Ireneusz

slide9

Az Eucharistia a Király Fiának

és az általa megváltott emberiségnek az ünnepe:

olyan ünnep, amely most felvidítjaoltárainkat

és az örökkévalóságban mindörökké folytatódik

Mindannyian hivatalosak vagyunk erre az ünnepre.

Giacomo Biffi

Az Úr, azért, hogy övéivel maradjon

és részesítse őket az örök Húsvétban,

halála és feltámadása emlékezeteként megalapítottaaz Oltárszentséget,

és megparancsolta apostolainak, hogy ezt cselekedjék, amig el nem jön.

Új Katekizmus

slide10

Az Eucharisztikus-áldozat az egész keresztény

élet forrása,

középpontja és csúcsa.

II János Pál pápa

Hogyha a világ tudatában lenne az Oltáriszentség értékének,

a templomok bejáratain betódulótömeget,

a rend őreinekkellene feltartóztatnia !

Lisieuxi Kis Szent Teréz

slide11

Nem vagy méltó arra, hogy magadhoz vedd

Az Oltáriszentséget, de szűkséged van rá!

Vianney szent János

Ne mondjátok, hogy bűnösök vagytok

és ezért nem mertek szentáldozáshoz járulni.

Ez olyan mintha azt mondanátok, hogy túlságosan beteg vagyok és ezért

nem akarom sem az orvost, sem az orvosságot.

Vianney szent János

slide12

“Vágyva vágytam rá,

hogy ezt a húsvéti vacsorát e

elköltsem veletek,

mielőtt szenvedek.”

A tanítványok, akkor nem értették

Jázus vágyának égető okát;

Azt hitták, hogy földi értelemben

Most valósul meg Isten Uralma.

A dicsőségnek és a

Hatalomnak az Országa.

Azonban Jézus tudta, hogy

Mit fog tenni.

Amikor elérkezett a pillanat,

Halálának elő estéjén

Feltárta égő vágyának okát:

A szeretetének ehhez a jeléhez

Szándékozott elérkezni.

“Vágyva vágytam erre”.

Kezébe vette a kenyeret, hálát adott,

Megtörte és odanyújtotta nekik

Ezekkel a szavakkal:

„Ez az én testem, amelyet értetek adok.

Ezt tegyétek az én emlékezetemre.”

Ugyanígy a vacsora végén

Fogta a kelyhet is, és azt mondta:

„Ez a kehely az új szövetség

az én véremben,

amelyet értetek kiontanak.”

Isten mindenható Igéjea világtörténelem

legnagyobb csodáját valósítja meg.

(Liguori szent Alfonz)

slide13

Te mindörökre velünk

akartál maradni.

Még mielőtt a Golgota magasára

Érkeztél vona

Barátunkká, utitársunkká

Ételünkké és italunkká lettél.

Ó Jézusom, ennyi jóság láttán

hogyan tehetném meg,

Hogy ne szeresselek?

Mi lehetne legfőbb javam

Itt a földön

Rajtad kivül?

Mindezek ellenére,

Mindeddig a világ hiúsága vonzott.

Inkább kerestem az

emberek társaságát,

Mint a tiedet.

Azonban ettől fogva már,

Téged akarlakszeretni.

Legfőbb kivánságom,

Hogy az oltárszekrény előtt térdelve

Rád találjak, hogy minden jóságodat

Hálásan megköszönjem és

Kiesdve áldásodat,

Soha el ne szakadjak Tőled

Ó jóságos Jézusom

Kérlek tégy engem békéd eszközévé, hogy bennem,

és rajtam keresztül mások is megismerjék a Te jóságodat

és szerető közelségedet.

Ámen

slide14

„Minden pillanatban áldalak

ó mennyei élő kenyér,

dicsőséges szentség.”

(Liguori szent Alfonz)

Antonio Barone www.micromedia.unisal.i

Ro. fordítás: www.pastoratie.ro Hu. Fordítás: fr.Mihály