lastenkultturi vastakulttuurina margareta r nnberg n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lastenkultturi vastakulttuurina (Margareta Rönnberg) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lastenkultturi vastakulttuurina (Margareta Rönnberg)

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 8
Download Presentation

Lastenkultturi vastakulttuurina (Margareta Rönnberg) - PowerPoint PPT Presentation

teige
97 Views
Download Presentation

Lastenkultturi vastakulttuurina (Margareta Rönnberg)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Lastenkultturi vastakulttuurina (Margareta Rönnberg) • Kulttuurinen vastarinta (resistance) • Miten lapset vastustavat aikuiskulttuurin vaikutuksia vertaiskultturinsa kautta? • Mitä lastenkulttuurin omaehtoisuudelle merkitsee, että lapset toimivat yhä pienemmissä ryhmissä? • Kulttuurisen ryhmäorientaation heikkeneminen? • Aikuisen ohjaaman toiminnan määrä lasten vapaa-ajassa kasvaa • Enkulturaatio • Prosessi, jossa valtakulttuuri opettaa yksilöille hyväksytyt normit, arvot, tavat ja rajat

  2. Aikuisten kulttuuri-imperialismi • Nopeuttaa lasten siirtymistä aikuisidentiteettiin • Omaehtoinen, lastenkeskinen kulttuuri tasoittaa aikuiskulttuurin vaikutuksia • Aikuiskulttuuri ei homogeenista • Mihin osakulttuureihin lapsia pyritään identifioimaan? • Nuorisokulttuuriin siirtyminen uhkana, koska näkyvämpi vastakulttuurin muoto kuin lastenkulttuuri? • Sopivaa naiskulttuuri, keskiluokkainen kulttuuri? • Neuvottelu ja kamppailu vallasta, merkityksistä ja identiteetin määrittelystä • Yoshimoto Nara, Youth

  3. Kulttuuri-imperialismi • Merkitsee teknologista, taloudellista, sivistyksellistä, aatteellista tai uskonnollista arvoasetelmaa, jossa vieras, toisen ryhmän piirre on kotoperäista piirrettä ylemmällä tasolla, ja alemmalla tasolla olevat alkavat jäljitellä ylemmällä tasolla olevia. • Kulttuuri-imperialismi sanelee ja yhdenmukaistaa käsitykset • Arvoista • Sivistyksestä ja tiedosta • Kulttuurista • Superkulttuuriset, tavoiteltavat mallit • Heikompien kulttuurien piirteet uhkaavat kadota. • Akkulturoituminen eli "epäkulttuuristuminen” • Heikompi osapuoli menettää aidon ja alkuperäisen kulttuurinsa ja identiteettinsä ja sen tilalle muodostuu epäaito, vierasperäinen kulttuuri.

  4. Lastenkulttuuri Rönnbergin mukaan • Children’s Culture, ei Child Culture tai Culture of Childhood • Lasten ryhmänä jakamat tulkinnat ja merkitykset symbolisista ja materiaalisista tuotteista (pelit, ohjelmat, lelut, aikuisten omistamat esineet) ja toiminnasta (leikit, pelit, urheilu jne.) • Vahvistavat kollektiivista identiteettiä • Lapset eivät autonomisia tuottajia suhteessa kulttuuriinsa • Kyse lasten tavasta käyttää ja tulkita tarjoumia ja mahdollisuuksia • Lastenkulttuurin tavoite on erottua omana kulttuurisena ryhmänä ja vähentää aikuisten kontrollia • Vrt. normalisaatio • Yoshimoto Nara, Upset

  5. Kreolisaatio • Kulttuurinen diffuusio • Vrt. kemia, ilmiö, jossa molekyylit pyrkivät siirtymään väkevämmästä pitoisuudesta laimeampaan tasoittaen mahdolliset pitoisuuserot ajan mittaan • Uusien kulttuuristen merkitysten, muotojen ja toiminnan syntyminen erilaisten kulttuuristen vaikutteiden pohjalta

  6. Lastenkulttuurin materiaalista ja tarjoumista medioissa • Tv-ohjelmat, pelit, lelut eivät lastenkulttuuria vaan sen materiaalia • Lapset torjuvat suoria mediavaikutuksia neuvottelemalla merkityksistä kulttuurisena ryhmänä • Media yhdistää lapsia ryhmänä • Esim. tietävät joistakin ilmiöistä enemmän kuin aikuiset • Lapset suosivat hahmoja, jotka • Ovat pieniä mutta voittavat isomman • Näyttävät aikuisten tai isojen toiminnan naurettavassa valossa • Kyseenalaistavat aikuisen auktoriteetin (Peppi Pitkätossu) • Eivät ole aikuisten mielestä sopivia (provokatiivisuus) • Parodioivat aikuisia

  7. Leikkiminen aikuisten ulottumattomissa Ulkotilat, salaiset ja kielletyt paikat ”Tyhmäksi” tai ”kuuroksi” tekeytyminen aikuisten edessä Ruumiinkieli, ilmeet ja eleet Kielletyt leikit Kiellot ja kapina, vastarinta Huumori Yhdessä ja muille nauraminen vahvistaa ryhmäidentiteettiä Asioiden kääntäminen päinvastoin Parodia Matkiminen Vastakulttuurisia ilmiöitä

  8. Nolla käytöksessä, Jean Vigo (1933) • Jos elokuva on unen taidetta, on vain yksi ihminen jolla on avain uniin - Jean Vigo. (Henri Langlois) • Kuvaus poikien sisäoppilaitoksesta, jonka kasvatusjärjestelmä tehdään ensin naurettavaksi, sitten mitätöidään luovan anarkian purkauksilla. Siinä lapset tekevät vallankumouksen. Elokuvan kuuluisin kohtaus on luokanvalvojien sänkyyn köyttäminen ja nostaminen seinälle.