1 / 16

Snöskoterns roll för turismen och regional utveckling utifrån den Nationella Strategin 2020

Snöskoterns roll för turismen och regional utveckling utifrån den Nationella Strategin 2020. FJÄLLVÄRLDEN!. KOMPETENS!. RESPEKT!. Snöskotern är en reseanledning. En av många aktiviteter Det är något som alla kan göra Det är exotiskt Den är attraktiv som aktivitet.

tehya
Download Presentation

Snöskoterns roll för turismen och regional utveckling utifrån den Nationella Strategin 2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Snöskoterns roll för turismen och regional utveckling utifrån den Nationella Strategin 2020

 2. FJÄLLVÄRLDEN! KOMPETENS! RESPEKT!

 3. Snöskotern är en reseanledning • En av många aktiviteter • Det är något som alla kan göra • Det är exotiskt • Den är attraktiv som aktivitet

 4. Exempel på skoteraktiviteter i Ruka, FinlandDetta utöver traditionella safari´s • Exempel; • Man kör skoter för att; • -Bada bastu • -Äta en middag i skogen • -Se på norrsken • -Se på renar och husky farmen • -Se på vackra omgivningar

 5. Vad är Visit Sweden-hur jobbar man? • Sveriges marknadsavdelning utomlands • Dvs; Sköter marknadsföring för Sverige med 12 utländska kontor • Aktiva partnerskap med svenska och utländska aktörer • Sweden Community, 200.000 medlemmar

 6. Vad är Svensk Turism AB • Aktiv ägare till 50% i Visit Sweden • Delägare (40%) i Sv Destinationsutveckling • Huvudmannaskapet för den Nationella Strategin 2020 • Forum för lobby verksamhet

 7. Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 • Målsättning år 2020; • Från 252 till 500 miljarder i omsättning • Från 160 till 260 tusen arbetstillfällen • Från 15 till 35 exportmogna destinationer

 8. Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 • Strategiska mål för tillväxt; • Attrahera utländska målgrupper • Utveckla fler exportmogna destinationer • Stödja befintliga destinationer • Få fler svenskar att resa och utnyttja tjänster

 9. Nationell strategi för besöksnäringen/turismen år 2020 • 3 FOKUSOMRÅDEN; • Destinationsutveckling och teman • Offensiv marknadsföring och försäljning • En samordnad besöksnäring

 10. Huvudstrategierna • Utveckla destinationer i världsklass • Attrahera kapital som accelererar utvecklingen • Samverkan mellan privata och offentliga • Attrahera utvalda målgrupper • Entreprenörskap, företagande och kompetens • Hållbar besöksnäring

 11. Vad är en destination? -Region -Ort -Anläggning

 12. Samverka! Samverka! Samverka! • I regionen, i orten och i anläggningen • Mellan aktörer, entreprenörer, organisationer, fjällsäkerhetskommittéer, hotell- och fjällanläggningar, turistbyråer m fl PÅ ALLA NIVÅER! • Gemensam marknadsföring o försäljning • SAMVERKAN MELLAN ALLA AKTÖRER ÄR VIKTIGT!

 13. Vad innebär detta för fjällsäkerheten? • Fler gäster – fler arrangörer/aktörer! • Större krav på säkerhet i alla former • PSL, Produktsäkerhetslagen - riskanalys • Guider, färdledare • Fjällsäkerhetskommittéer viktigare • Certifiering av snöskoteruthyrare etc • Information till våra gäster/besökare

 14. Sammanfattning -Samverka mellan destinationer – arrangörer – fjällsäkerhet - kund - Marknadsför skoteråkning -Tillsammans skapar vi givande upplevelser-Tillsammans når vi vårt gemensamma mål år 2020

 15. Tack för att ni lyssnade! • Hans Gerremo, vd SLAOEmail; hans.gerremo@slao.seMobil; 0703-132395

More Related