slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

Ministerstvo životného prostredia SR. Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie. Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v programovom období 2007 - 2013. Počet vyhlásených výziev k 20.11.2009 33 vyhlásených 23 uzatvorených 10 otvorených

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie' - tegan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ministerstvo životného prostredia SR

Aktuálny stav implementácie Operačného programu Životné prostredie

v zvy na predkladanie iadost o nen vratn finan n pr spevok nfp v programovom obdob 2007 2013
Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v programovom období 2007 - 2013
 • Počet vyhlásených výziev k 20.11.2009
  • 33 vyhlásených
  • 23 uzatvorených
  • 10 otvorených
 • Celkový počet schválených žiadostí k 20.11.2009 -276
 • Suma schválených žiadostí o NFP :659 789 306 Eur
slide4

Aktuálne neuzatvorené výzvyV súčasnosti sú aktuálne nasledovné výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Životné prostredie

naj astej ie d vody vyl enia iadost o nfp
Najčastejšie dôvody vylúčenia žiadostí o NFP

Nesplnenie kritérií formálnej správnosti:

 • nesplnenie kritérií oprávnenosti žiadateľa alebo aktivity
 • nepreukázanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov k nehnuteľnostiam
 • nedoloženie povinných príloh
 • nesúlad so schémami štátnej pomoci

Nesplnenie kritérií odborného hodnotenia

Nedostatočná výška alokácie

alok cia pre technick pomoc a preh ad schv len ch iadost o nfp
Počet schválených žiadostí o NFP

6 MŽP SR

2 SAŽP

Celková výška schválených žiadostí o NFP predstavuje 34 011 134 EUR

SAŽP – 2 828 737 EUR

MŽP SR – 31 182 397 EUR

Alokácia pre Technickú pomoc a prehľad schválených žiadostí o NFP
zoznam schv len ch iadost technickej pomoci pre riadiaci org n m p sr a sa p
Zoznam schválených žiadostí technickej pomoci pre riadiaci orgán (MŽP SR) a SAŽP
 • Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007-2013 v rámci OP ŽP (ukončený)
 • Zabezpečenie propagácie v programovom období 2007-2013 v rámci OP ŽP, II.etapa
 • Technické zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP
 • Zabezpečenie externých expertných služieb pre OP ŽP
 • Personálne zabezpečenie riadenia a implementácie OP ŽP
 • Refundácia osobných nákladov za zamestnancov MŽP SR zapojených do riadenia a implementácie OPŽP
 • Dobudovanie siete REPIS ako centier prvého kontaktu v regiónoch pre MŽP SR v rokoch 2007-2013 (1.etapa)
 • Dobudovanie siete REPIS ako centier prvého kontaktu v regiónoch pre MŽP SR v rokoch 2007-2013 (2.etapa)
slide15
Hlavné použitie finančných prostriedkov v rámci projektov technickej pomoci v oblasti publicity a informovania
 • výroba a odvysielanie 3637 spotov v rámci televíznych staníc (STV, TA3, JOJ, Markíza a regionálne TV)
 • výroba a odvysielanie 509 rozhlasových spotov
 • 21 regionálnych školení pre prijímateľov
 • účasť na 4 výstavách (CONECO Bratislava, PRO EKO Banská Bystrica, Agrokomplex Nitra a AQUA Trenčín, na ktorých boli poskytované aktuálne informácie a materiály o OPŽP)
 • 130 infodní a 2 celoslovenské konferencie pre žiadateľov