Finländare som konsumenter - PowerPoint PPT Presentation

teddy
vad och varf r konsumerar vi n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finländare som konsumenter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finländare som konsumenter

play fullscreen
1 / 18
Download Presentation
Finländare som konsumenter
120 Views
Download Presentation

Finländare som konsumenter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. vad och varför konsumerar vi? Finländare som konsumenter Maria Svens vt 2009

 2. Vad är konsumtion? • konsumtion (lat. consu´mptio 'förbrukning', 'användning', av consu´mo '(för)bruka', 'använda'), slutlig användning (förbrukning) av varor och tjänster. (enligt NE) • Synpunkter på vad konsumtion är bland kursdeltagarna: • ”Kan delas in i positiv och negativ konsumtion: att konsumera för att överleva och att konsumera pga. Kulturellt tryck eller för att man har lust” • ”nödvändig konsumtion är inte konsumtion. Konsumtion är något negativt” • ”konsumtion är allt man använder. Hållbar konsumtion är allt som finns innanför gränsen till det nödvändiga, det vi faktiskt på riktigt behöver för att må bra. Men var finns gränsen?” Maria Svens vt 2009

 3. Hemmets konsumtion • Består av följande sektorer: boende, trafik, resor, fritidssysselsättningar, livsmedel, förpackningar och avfall, hushållsapparater • den konsumtion och de effekter man i hemmet faktiskt kan påverka Maria Svens vt 2009

 4. Trender i hushållens konsumtion t.ex. • konsumtionen ökar • allt glesare boende • ökat resande, inom och utom landet • allt fler småhushåll (1-2 pers) • Privatisering Maria Svens vt 2009

 5. Vi blir allt mer informerade om miljöfrågor – ändå ökar konsumtionen • trafik och turism tar allt mer resurser trots att tekniken utvecklas åt andra hållet • kan tekniken faktiskt lösa våra problem? Maria Svens vt 2009

 6. Mr. Finn går och handlar • Naturligtvis är det viktigt att det jag handlar är miljövänligt och barnarbete får inte tillåtas! Självklart stöder jag de lokala producenterna. Men det är ju lama nu och så har jag väldigt bråttom faktiskt. Maria Svens vt 2009

 7. Mr. Finn kan anse sig vara relativt miljömedveten • ...för att han t.ex. sorterar sina sopor, eller läser nyheter om klimatförändringen på Ilta-sanomat • trots att han kör en stadsjeep, gör långa turistresor, äter miljöovänligt, shoppar kläder varannan vecka... Maria Svens vt 2009

 8. Det finns inga enskilda val i vakuum: det finns inget rationellt mönster bakom konsumtionen • Mr. Finn handlar olika i olika situationer • sett Kalla fakta kvällen innan? På gott humör? En snäll konsulent? Reklam på TV? • exemplet med den reamärkta filen • Mrs. Finn har andra preferenser Maria Svens vt 2009

 9. Konsekvent handlande är problematiskt – konsumenten vill komma undan så enkelt som möjligt • det finns mängder av alternativa produkter med olika egenskaper, samt information om dem • Äääääh! Det finns för mycket av allt! Maria Svens vt 2009

 10. Bara om man är övertygad om att något är viktigt följer man en norm trots besvär • t.ex. det är viktigt att man köper det billigaste: alltså jämför man priser förhållandevis konsekvent, även om det tar tid Maria Svens vt 2009

 11. Handlingsutrymmet har sociala och strukturella dimensioner • strukturella hinder kan vara att man bor i Rejpelt: det går ingen buss! • Strukturella hinder kan upplevas och vara svåra att avhjälpa • påverka i lokalpolitiken • medborgarorganisationer Maria Svens vt 2009

 12. Men Finn, varför ändrar du inte dina vanor om du nu vet att de är skadliga för miljön? • ”jag har inte tid!” • ”jag har inte råd!” • ”det skapar olägenheter” • ”det går ju inte!” • ”vi har alltid åkt till södern i februari” • ”jag har rätt att unna mig lite kläder eftersom jag inte har bil” • traditioner och ”föråldrade” uppfattningar • ”oj, men det har jag aldrig tänkt på!” Maria Svens vt 2009

 13. Finn, det är dags att ändra dina vanor. Var föreslår du att vi börjar? • turism är delvis nog ganska onödig... • ja, det är nog viktigt att köpa inhemskt, det klarar jag också av • grön el syns ju inte i ljusstyrkan direkt... Maria Svens vt 2009

 14. Orkar jag? • Är det nu säkert rätt? • Har jag råd? • Vågar jag? Maria Svens vt 2009

 15. Livsstil – hur bör man leva? • Finn är rädd för att sticka ut för mycket • ”itt täcks ja fråg ett natoko ja” • ”jag vill inte bli sedd som någon man inte kan bjuda hem om man inte har sopsorteringen i skick först” erottautuminen - sopeutminen Maria Svens vt 2009

 16. Det miljövänliga finländska hushållet: small is beautyful, doing better together • stort hushåll = mindre belastning/person • mindre bostadsyta = mindre konsumtion • en ekologisk diet påverkar • trafikvanor säger mycket om det ekologiska fotavtrycket Maria Svens vt 2009

 17. En persons beslut har betydelse Maria Svens vt 2009

 18. Litteratur • Kotakorpi, Lähteenoja & Lettenmeier 2008: Koti MIPS. Miljöministeriets publikationer 43/2008. • Laaksonen, P. 2003. Kuluttajamarkkinoinninkeskiössä.Virkaanastujaisesitelmä. • Snart går allt att hyra http://www.radron.se/templates/Artikel____2070.aspx • Hur kommer det sig att man väljer ekologiskt? http://lipas.uwasa.fi/tiedotus/tiedotteet02/tammi_1.html Maria Svens vt 2009