el aplankas mokykloje nauda ir i kiai mokytoj diskusijos apibendrinimas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El. aplankas mokykloje – nauda ir iššūkiai: Mokytojų diskusijos apibendrinimas PowerPoint Presentation
Download Presentation
El. aplankas mokykloje – nauda ir iššūkiai: Mokytojų diskusijos apibendrinimas

play fullscreen
1 / 14

El. aplankas mokykloje – nauda ir iššūkiai: Mokytojų diskusijos apibendrinimas

199 Views Download Presentation
Download Presentation

El. aplankas mokykloje – nauda ir iššūkiai: Mokytojų diskusijos apibendrinimas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. El. aplankas mokykloje – nauda ir iššūkiai:Mokytojų diskusijos apibendrinimas Diskusijai vadovauja Gintarė Valinevičienė Švietimo informacinių technologijų centras Metodininkė Kauno technologijos universitetasEdukologijos mokslo krypties doktorantė Edukacinių technologijų magistrė, lektorė-asistentė El. paštas: gintare.valineviciene@ktu.edu Vilnius, 2013-09-27

 2. Kokius el. aplanko diegimo būdus ir privalumus įžvelgiate? Jūsų įžvalgos: el. aplanko diegimas Jūsų mokykloje.

 3. Privalumai • Užtikrina tęstinumą; • Aktyvina mokinius; • Leidžia kaupti ir sisteminti pasiekimus; • Ugdo mokytojų ir mokinių IKT gebėjimus.

 4. Taikymo mokykloje lygmenys • Individo (mokytojui, mokiniui, vadovui) • Grupės (formalios ir neformalios grupės); • Visos organizacijos (visos mokyklos pasiekimai).

 5. Individo lygmuo

 6. Grupės lygmuo

 7. Mokyklos lygmuo

 8. Taikymo ugdymo turinyje lygmenys • Temai; • Projektui; • Dalyko kursui (koncentrui); • Visam dalykui; • Dalykinei integracijai.

 9. Kokius el. aplanko diegimo trūkumus, problemas, barjerus įžvelgiate? Jūsų įžvalgos: el. aplanko diegimas Jūsų mokykloje

 10. Galimi barjerai / klausimai, kuriuos reikia įvertinti • Kodėl:kokia nauda mokiniui? Ar yra galimybė panaudoti aplanką realiame gyvenime, ne tik mokantis? • Kodėl: kokia nauda mokytojui? Ar el. aplankas efektyvus vertinimo būdas? Labai imlus laikui, kas už tai mokės? Ar el. aplankas palengvins darbą mokytojui? • Kas užtikrina vertinimo kokybę?Kaip visuotinai bus sutarta dėl vertinimo kokybės?

 11. REKOMENDACIJOS KŪRĖJAMS Jūsų įžvalgos: el. aplanko diegimas Jūsų mokykloje

 12. Rekomendacijos sistemos dizainui • Turi būti galimybė el. aplanką „išsinešti“ į kitą instituciją; • Turi būti galimybė el. aplanką naudoti ir po mokyklos baigimo; • Labai svarbi vartotojo sąsajos kokybė. Integracija su kitomis mokyklos informacinėmis sistemomis. Idealu, jeigu mokytojas galėtų įvesti savo pamokos planus ir vertinant el. aplankus pakaktų tik „sudėti varneles“, kad gebėjimai pasiekti arba ne.

 13. Rekomendacijos technologijos sklaidai • Mokytojams reikia daugiau praktinės informacijos, kokie el. aplankai būna, kokia praktika kitose šalyse; • Bus reikalingi metodologiniai seminarai apie vertinimą naudojant el. aplankus.

 14. Dėkojame!