1 / 20

Početní výkony s desetinnými čísly - 2

Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. Početní výkony s desetinnými čísly - 2. Matematika - 6. ročník. 5,4 + 1,6 =. 0,7 6,0 6,10 7. 2,6 – 1,15 =. 0,145

teagan
Download Presentation

Početní výkony s desetinnými čísly - 2

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Početní výkony s desetinnými čísly - 2 Matematika - 6. ročník

 2. 5,4 + 1,6 = • 0,7 • 6,0 • 6,10 • 7

 3. 2,6 – 1,15 = • 0,145 • 0,89 • 1,45 • 1,9

 4. 0,4 . 0,5 = • 0,02 • 0,2 • 2 • 20

 5. 0,06 : 0,2 = • 0,03 • 0,3 • 3 • 30

 6. 4,7 + 1,02 = • 0,149 • 5,09 • 5,72 • 5,9

 7. 5,38 – 1,2 = • 0,418 • 0,526 • 4,18 • 4,36

 8. 4 . 0,25 = • 0,65 • 0,90 • 1 • 10

 9. 0,56 : 7 = • 0,08 • 0,49 • 0,8 • 8

 10. 7,81 + 0,09 = • 0,0790 • 7,90 • 79 • 790

 11. 6,3 – 1,8 = • 0,45 • 4,5 • 5,5 • 8,1

 12. 0,07 . 0,04 = • 0,0028 • 0,028 • 0,28 • 2,8

 13. 0,15 : 0,3 = • 0,05 • 0,3 • 0,5 • 5

 14. 42 : 0,7 = • 0,6 • 0,7 • 6 • 60

 15. 6,05 . 0,1 = • 60,5 • 6,15 • 6,05 • 0,605

 16. 7 : 0,01 = • 700 • 70 • 7 • 0,07

 17. 9 : 0,01 - 5 = • - 4,1 • 4 • 85 • 895 900 – 5 = 895

 18. 2 + 2 : 0,2 = • 0,2 • 2,1 • 12 • 20 2 + 10 = 12

 19. 3 + 3 . 0,3 = • 1,8 • 3,9 • 12 • 18 3 + 0,9 = 3,9

 20. Téma: Početní výkony s desetinnými čísly - 2 Předmět: matematika 6. ročník ZŠ Použitý software: držitel licence - ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. • Windows XP Professional • Microsoft Office (TurningPoint) Autor: Mgr. Bohumila Zajíčková ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p.Tř. (www.zsrozmital.cz)

More Related