Download
tempat bersejarah di singapura n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
~Tempat Bersejarah di Singapura ~ PowerPoint Presentation
Download Presentation
~Tempat Bersejarah di Singapura ~

~Tempat Bersejarah di Singapura ~

176 Views Download Presentation
Download Presentation

~Tempat Bersejarah di Singapura ~

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. ~Tempat Bersejarah di Singapura ~

  2. Singapore River(Sungai Singapura) Kini Dahulu

  3. Kenapa saya telah memilih tempat ini… • Ia merupakan sungai yang paling terkenal di Singapura • Ia memainkan sejarah yang penting di Singapura

  4. Sungai Singapura • Sungai ini adalah kawasan komersil • Ia adalah tempat di mana Raffles mendirikan perlabuhan perdagangan pertama di Singapura • Aktiviti perniagaan di sini terlah menarik beribu pendatang dari luar negara

  5. Keistimewaan tempat ini… Seni-seni di sekelilingnya

  6. Marina Bay Sands Sir Stamford Raffles Art Science Museum Esplanade

  7. Kosa kata… • Perlabuhan~ penanaman modal • Perdagangan~ barang-barang yang di perniagakan • Komersil~ melibatkan perdagangan barangan dan perkhidmatan

  8. Masalah yang saya hadapi… • Menterjemahkan maklumat inggiris ke bahasa melayu • Saya kurang pasti topik apa untuk di kaji • Saya harus membuat kajian secara sendirian

  9. Terima Kasih  Oleh : Zafirah (3B)