alkohol ryttersport n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALKOHOL|RYTTERSPORT PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALKOHOL|RYTTERSPORT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

ALKOHOL|RYTTERSPORT - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

ALKOHOL|RYTTERSPORT. Foto: Hesteguiden.com . RYTTERSPORT – En Alkoholfri sone. NORGES RYTTERFORBUND. Alkohol | RYTTERSPORT. Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss?. Foto: Trine Meiningen/Hestesport .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALKOHOL|RYTTERSPORT' - tea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hva er greit hva er ikke greit hvordan vil vi egentlig ha det hos oss

Alkohol | RYTTERSPORT

Alkohol | idrett

Hva ergreit? Hvaer ikkegreit?Hvordanvil viegentligha det hososs?

Foto: Trine Meiningen/Hestesport

slide4
Alkohol | ryttersportNorges rytterforbund deler norges Idrettsforbunds ANBEFALinger: BARN OG UNGE SKAL MØTE ET ALKOHOLFRITT IDRETTSMILJØ
 • Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere.
 • Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.
 • Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.
5 argumenter for frav r av alkohol i ryttersporten
Alkohol | RYTTERSPORT5 argumenterfor fravær av alkohol i ryttersporten
 • Det miljømessige
 • Det sosiale
 • Det sportslige
 • Den samfunnsmessige anseelse
 • Sikkerheten
statistikken viser h ye forventninger til idretten

ALKOHOL | ryttersport

Statistikken viser:Høye forventninger til idretten

en landsdekkende spørreundersøkelse viste at:

 • 9 av 10 mener at man bør la være å drikke alkohol når man er leder eller trener ved et idrettsarrangement.
 • 9 av 10 mener at idrettsledere bør være tydelige rollemodeller når det gjelder alkohol.
 • 9 av 10 mener at idrettslagene bør ha klare RETNINGSLINJER for bruk av alkohol.
slide9
Alkohol | ryttersport

Er det greit at klubbens trenere og ledere drikker alkohol på stevner ?

 • Hvis ja: Går det en grense for hva som er akseptert?
 • Hvis Nei: Hva med etter at alle konkurranser er avsluttet for kvelden?
situasjon 2

Rytterfest / Klubbfest

Alkohol | ryttersport

Situasjon 2

Foto: Mette-Maya Sverdrup

slide11
Alkohol | ryttersport

Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb?

- Hvis ja: Hvordan forholder dere dere til situasjonen?

- Hvis nei: Hvorfor ikke?

 • Har klubben holdninger knyttet til at medlemmer under 18 år møtes i egen regi og det drikkes alkohol?
slide12
Alkohol | ryttersport

Er det akseptabelt at utøvere får drikke alkohol på stevneplassen på rytter- eller klubbfest etter at konkurransene er avsluttet for dagen?

 • Vil det være riktig å tillate de over 18 år å drikke alkohol, når mange andre utøvere ikke er gamle nok?
 • Ved et totalforbud for alle, hvilke reaksjonsmuligheter har man som klubb dersom noen bryter et slikt forbud?
situasjon 3

Foresatte med på

stevner/samlinger

med overnatting

AlkohoL| ryttersport

Situasjon 3

Foto Anne Buvik/Hestesport

slide14
Alkohol | ryttersport

Er det akseptabelt at foresatte og trenere drikker alkohol i forbindelse med samlinger, stevner, treninger med utøvere til stede?

-Hvis ja: Hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid?

-hvis nei: Hvorfor ikke? Kan klubben/arrangøren gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid?

 • Hvem har ansvaret for utøverne? Hvilke retningslinjer gjelder i så fall for den eller de som er ansvarlig for utøverne?
situasjon 4

Klubbledere som representanter for klubben

Alkohol | ryttersport

Alkohol | idrett

Situasjon 4
slide16
Alkohol | ryttersport

Er det forenlig med klubbens retningslinjer at ledere/Trenere som representerer klubben nyter alkohol under en offisiell middag?

- Hvis ja: hvor går grensen?

 • Er det fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter på grunn av alkoholpåvirkning opptrer på en høylytt, sjenerende eller ufin måte?
 • Bør dere som klubb også ha retningslinjer for alkoholbruk når det gjelder trenere/ledere som er ute og representerer klubben?
situasjon 5

Seniorer på større stevner hjemme og ute

Alkohol | ryttersport

Situasjon 5

Foto:Hesteguiden.com

slide18
Alkohol | ryttersport

Er det i det hele tatt akseptabelt med alkohol før hele stevnet er over, og et scenario som kan oppstå i deres klubb?

- Hvis nei: Hvorfor ikke?

- Hvis ja: hvor går grensen? Hvordan vil signaleffekten i tilfellet være overfor de yngre?

 • HVOrdankan dere eventuelt forholde dere til slike situasjoner i fremtiden?
situasjon 6

ALKOHOL| IDRETT

På treningsleir

Alkohol | ryttersport

Situasjon 6

Foto Anne Buvik/Hestesport

slide20
Alkohol | ryttersport

Er det greit at trenere og ledere drikker alkohol mens de er på treningsleir/samling i regi av sporten?

Mange opererer med nulltoleranse i forhold til alkoholinntak på treningsleir/samling for barn og ungdom. Er dette en fornuftig grense?

- Hvis nei: Hvorfor ikke? Hvor skal eventuelt grensen ligge?

- Hvis Ja: hvor går grensen for hva som er akseptabelt? - Vil Det også gjelde ett glass øl eller vin til middag for de som er over 18 år?

 • Er vi som klubb/arrangør like oppmerksomme på kvinnelige utøvere og ledere når det gjelder alkoholbruk, som vi er i forhold til mannlige utøvere og ledere?
situasjonene handler om det samme
Alkohol | ryttersportSituasjonene handler om det samme
 • Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss?
 • Hva er greit og hva er ikke greit?
er jobben gjort
Alkohol | ryttersportEr jobbengjort?
 • Har klubben laget retningslinjer for alkoholbruk?
 • Blir disse fulgt opp i praksis?
hvem og hvordan
Alkohol | ryttersportHvemog hvordan?
 • Hvem tar ansvaret, og hvordan går vi fram?
 • Hvordan gjør vi det i klubben?
 • Hvordan gjør vi det i laget?
klubben er sjef
Alkohol | ryttersportKlubben er sjef
 • Et godt klubbmiljø og grunnlaget for UTØVERNES trivsel starter i klubbens styre
 • Ledere er forbilder – og bør opptre som det i all klubbregi
tiltak i klubben
Alkohol | ryttersportTiltak i klubben

Forslag til hva klubben kan gjøre:

 • BLI EN SE & BLI SETT-KLUBB ved å registrere klubben på Seogblisett.no
 • Ta diskusjonen og utarbeide retningslinjer
 • Forankre retningslinjene
 • Ta opp temaet med trenere/lagledere
 • Sørge for at brudd på klubbens retningslinjer får konsekvenser
 • Ta en årlig gjennomgang av retningslinjene
 • Ha retningslinjene synlige på hjemmesiden
 • Få retningslinjene ut til nye medlemmer og deres foresatte
tiltak i laget
Alkohol | ryttersportTiltaki laget
 • MØTER - gjennomgå klubbens retningslinjer og forklar hvorfor dette er viktig
 • Foreldremøter – diskuter retningslinjer og hvordan de blir håndhevet i praksis
ett skritt videre
Alkohol | ryttersportEtt skritt videre
 • Gå grundigere til verks?
 • Ta det som en temakveld som kan gjennomføres av interne krefter, folk fra kretsen eller med hjelp fra AV-OG-TIL
slide29
Alkohol | RYTTERSPORT
 • SE & BLI SETT- prinsippet: Gode ledere og trenere evner å se om utøvere har det bra, og er samtidig klar over at de selv blir sett. Derfor er de bevisst på sin rolle som forbilde.
 • SE & BLI SETT-klubber forplikter seg til å ha tydelige retningslinjer knyttet til alkohol og klubbaktiviteter.