s rskilda boendens antibiotikaanv ndning sant studien n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien. Karolinska Institutet, Strama och Apoteket AB Eva Pettersson Karolinska Institutet, IHCAR och Apoteket vid Sunderby sjukhus, Luleå e-post: eva.pettersson@ki.se eller eva.e.pettersson@apoteket.se. Syfte.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien' - tayten


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s rskilda boendens antibiotikaanv ndning sant studien
Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien

Karolinska Institutet, Strama och Apoteket ABEva PetterssonKarolinska Institutet, IHCAR och Apoteket vid Sunderby sjukhus, Luleå e-post: eva.pettersson@ki.se eller eva.e.pettersson@apoteket.se

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

syfte
Syfte
 • Att beskriva och utvärdera behandlingen av infektioner på säbo för äldre
 • Utvärdera en utbildning till deltagande personal

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

s rskilda boendens antibiotikaanv ndning sant studien1
Särskilda boendens antibiotikaanvändning SANT-studien
 • Inbjudan att delta gick ut till alla MAS
 • 58 särskilda boenden från Haparanda i norr till Malmö i söder
  • Registrering av diagnoser och antibiotikaanvändning under 3 månader
  • Utbildning för deltagande sjuksköterskor och läkare (utbildare = läkare, apotekare och hygiensjuksköterska)
  • Upprepning av registrering under 3 månader för att se om förskrivningen av antibiotika hade förändrats

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

resultat steg 1 registrering av diagnoser och f rskriven antibiotika
Resultatsteg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika
 • Antal registrerade infektioner: 889  ca 1,2 infektioner/boende och år
 • Boende: 84 år, ca 2/3 kvinnor
 • Andel influensavaccinerade: 71 %
 • Indikationer för antibiotika
  • Urinvägsinfektioner: 55 %
  • Hud- och mjukdelsinfektioner: 17 %
  • Luftvägsinfektioner: 15 %
  • Övriga: 9 %
  • Diagnos saknades: 4 %

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

resultat steg 1 registrering av diagnoser och f rskriven antibiotika1
Resultatsteg 1: Registrering av diagnoser och förskriven antibiotika
 • 84 % av infektionerna behandlades med antibiotika  ca 1 antibiotikakur/ boende och år
 • 38% av all antibiotika förskrevs efter indirekt kontakt

Penicilliner 38% (PcV 7%, pivmecillinam 15%, övr PC 16%)

Kinoloner 23 %

Trimetoprim 18%

Tetracykliner 7 %

Cefalosporiner 5 %

Övriga 10 %

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

urinv gsinfektioner 489 fall
Urinvägsinfektioner, 489 fall
 • Nedre UVI vanligast. Övre UVI rapporterades bara i 21 fall
 • Lika vanligt med UVI hos män som hos kvinnor i denna patientgrupp
 • Någon form av diagnoshjälpmedel användes i 458 fall
 • Odlade i 49% av alla fall
 • De senaste 3 månaderna hade nära hälften av de registrerade UVI-fallen
  • fått antibiotika
  • haft samma typ av infektion

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

antibiotikaval vid urinv gsinfektioner n 420
Antibiotikaval vid urinvägsinfektioner(n = 420)

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

nedre uvi hos kvinnor n 226
Nedre UVI hos kvinnor (n=226)
 • Hälften av dessa behandlades inte enligt rekommendationerna
 • 47% ej enligt rekommendationerna map behandlingstid
  • Kvinnor: behandlades för lång tid
  • Män: behandlades för kort tid
 • 29% ej enligt rekommendationerna map antibiotikaval
  • Nitrofurantoin är ett av förstahandsmedlen vid nedre UVI hos kvinnor
  • Användningen av kinoloner var för hög: 88 % av kinolonerna som användes hos äldre kvinnor vid UVI förskrevs på felaktig indikation

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

pneumoni n 78
Pneumoni (n=78)
 • Behandlades med antibiotika i 97 % av alla fall
 • I 3/4 av fallen där man angett någon behandlingstid (n = 63) behandlade man i 9-10 dagar
 • Diagnoshjälpmedel användes i ca hälften av fallen. I 34 fall tog man ett CRP. Värdet var i 24 fall över 50. Man behandlade dock med antibiotika oavsett CRP-värde
 • Medelåldern hos de som hade pneumoni var signifikant högre än vid övriga registrerade infektioner
 • Vanligare hos män än hos kvinnor

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

pneumoni forts
Pneumoni forts.
 • Behandlingstiden följde i princip rekommendationerna
 • Antibiotika (n=76):

Penicillin V - 25 %

Amoxicillin - 20 %

Doxycyklin - 33 %

Cefalosporiner - 13 %

Övriga - 7 %

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

hud och mjukdelsinfektioner 144 fall
Hud- och mjukdelsinfektioner, 144 fall
 • Den vanligaste diagnosen var erysipelas (40 fall)
 • Tog prov för odling i 24% av fallen
 • Antibiotika vid hudinfektioner (n=128). Isoxa-PC var vanligast (57 %) följt av PcV (13 %) cefalosporiner (9 %) och kinoloner (6%)
 • 10 dagar var den vanligaste behandlingstiden (61 % av dem där man hade angett någon behandlingstid)
 • Långtidsbehandling förekom vid 5% av hud- och mjukdelsinfektionerna

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

interventionen utbildningen
Interventionen/Utbildningen
 • Jag + läkare + hygiensjuksköterska
 • Deltagare: sjuksköterskor och läkare knutna till deltagande säbo
 • Utbildningen bestod av två delar
  • Del 1: återkoppling till resultaten
  • Del 2: vårdhygien samt behandlingsrekommendationer för UVI, pneumoni samt hud- och mjukdelsinfektioner
 • 46 säbo med 2294 boenden av 58 säbo med 3002 boenden fullföljde studien
 • 540 jämfört med 889 infektionsepisoder

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

prelimin ra resultat av utbildningen urinv gsinfektioner
Preliminära resultat av utbildningenUrinvägsinfektioner

s = signifikant skillnad, α =0,05

ns = icke signifikant skillnad

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

att arbeta vidare med
Att arbeta vidare med?
 • Implementering av behandlingsriktlinjer: Val av antibiotika vid UVI och pneumoni samt behandlingstider vid UVI
 • En stor andel av all antibiotika förskrivs utan att läkaren har någon kontakt med den boende (38%)
 • Diagnostik av UVI (ABU? Överdiagnostik? Användning av diagnoshjälpmedel?)
 • Vårdhygien

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08

tack f r er uppm rksamhet
Tack för er uppmärksamhet!

Sunderby sjukhus

Eva Pettersson, Apoteket AB 2007-05-08