3 marketingomgeving
Download
1 / 19

3. Marketingomgeving - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

3. Marketingomgeving. Interne “omgeving” , micro-omgeving , eigen verantwoordelijkheid, beheersbaar (definitie Thiemen is fout) bedrijfsfuncties (afdelingen) beschikbare middelen Externe omgeving (niet beheersbaar):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 3. Marketingomgeving' - tayte


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
3 marketingomgeving
3. Marketingomgeving

Interne “omgeving”, micro-omgeving, eigen verantwoordelijkheid, beheersbaar (definitie Thiemen is fout)

 • bedrijfsfuncties (afdelingen)

 • beschikbare middelen

  Externe omgeving (niet beheersbaar):

 • meso-omgeving (wel beïnvloedbaar; o.a. samenwerkingsvormen, concurrenten, publieksgroepen, toeleveranciers)

 • macro-omgeving


Interne omgeving
Interne “omgeving”

Bedrijfsfuncties

Bijv. inkoop, productie, verkoop, HRM, financien, etc.

Door hokjesgeest/eigenbelang wordt soms/vaak langs/tegen elkaar en tegen bedrijfsdoelstelling gewerkt.

Beschikbare middelen

 • Financien

 • Commerciele middelen

 • Technische middelen

 • Natuurlijke middelen

 • Personele middelen


Meso omgeving kolom
Meso omgeving (kolom)

 • Bedrijfskolom (bijv. boer, handel, (half)producten, grossier, agent, detailhandel, consument). Productschap behartigt belang kolom. Shell: volledige kolom.

 • Bedrijfstak, schakel in de kolom, horizontale geleding, zelfde functie

 • Branche, alle bedrijven uit één bedrijfstak met zelfde product.

  BIK-code = branche code-indeling voor bedrijven van de KvK uit het handelsregister (www.kvk.nl)


Bewegingen in meso omgeving
Bewegingen in Meso omgeving

Verticaal:

 • voor-/achterwaartse integratie in de kolom

 • differentiatie (stoot een voor/achterliggende schakel in de kolom af)

  N.B. Dit is iets anders dan de differentiatiestrategie van Porter

  Horizontaal

 • specialisatie (stoot activiteit af)

 • parallellisatie (voeg andere gelijkwaardige activiteit toe, branche vervaging)


Meso omgeving afnemers
Meso omgeving (afnemers)

Soorten afnemers categorieën (zie ook Hoofdstuk 1.) :

 • Consumenten (privé, eindgebruik, geen doorlevering)

 • Industriële markt (bedrijfsuitoefening)

 • Intermediaire markt (wederverkopers)

 • Institutionele markt (grootverbruikers van consumptiegoederen, ziekenhuis, kantines, scholen)

  Opsporen marktsegmenten (gat in de markt)


Meso omgeving markt
Meso omgeving (markt)

Verschijningssoorten van markt

 • Concrete markt: fysieke plaats van handel

 • Abstracte markt: relatie van totaal aanbod en vraag naar een bepaald product.

 • Markt (marketing): groep koopkrachtige afnemers met een bepaalde behoefte

  Marktvormen:

 • monopolie (één aanbieder)

 • oligopolie (weinig aanbieders (2 a 5; ook als de grootste 4 partijen >70% marktaandeel hebben, C4 index); homo-/heterogeen)

 • polypolie (veel aanbieders; homogeen (= volledige vrije mededinging) of heterogeen)


Meso omgeving toeleveranciers
Meso omgeving (toeleveranciers)

Leveranciersmarketing (in kinderschoenen)

Doelen/aspecten

 • risico verminderen

 • just in time leveringen

 • multiple sourcing

 • inkoopcombinatie (inkoop power versterken)

 • achterwaartse integratie (uitschakelen “lastige” leveranciers)

 • partner ships


Meso omgeving intermediairs
Meso omgeving (intermediairs)

Functie intermediairs:

 • Vinden van klanten (door bijv. agenten, wederverkopers, (detail)handel)

 • Verschillen overbruggen (in hoeveelheid, tijd, plaats, assortiment)

 • Promotie versterken (reclame bureaus, marketing-advies bureaus)


Meso omgeving concurrentie
Meso omgeving (concurrentie)

Soorten concurrentie:

 • merk (ander merk, zelfde product)

 • productconcurrentie (ander producttype binnen productgroep)

 • generieke concurrentie (andere productgroep voorziet in zelfde behoefte)

 • behoefte concurrentie (heel ander product voorziet in een andere behoefte, maar het geld kan maar één keer worden uitgegeven)


Meso omgeving concurrentie 2
Meso omgeving (concurrentie 2)

Concurrentie analyse:

 • Trends (dynamiek in de markt) boven status quo (actuele situatie)

 • Indeling concurrenten in 4 categorieën (zie vorige sheet)

 • Indeling concurrenten in Strategische groepen (met gemeenschappelijke strategische kenmerken)

 • Benchmarking


Meso omgeving publieksgroepen
Meso omgeving (publieksgroepen)

 • Interne (personeel, OR, RvC, RvT, aandeelhouders)

 • Publiek (hoge bomen vangen veel wind)

 • Financiële instellingen

 • Media

 • Overheid

 • Belangengroepen (milieu, consumentenorganisatie, politieke partijen, vakbonden)


Macro omgeving 1
Macro omgeving (1)

 • Demografisch:

 • Bevolking (16 M inwoners, 10% allochtoon)

 • Samenstelling (leeftijd, opleiding, nationaliteit, cultuur, vergrijzing (13,5% naar 18,5% 65+-ers), ontgroening etc.)

 • Huishoudens (eenverdieners, bijstandmoeders, tweeverdieners, DINKies etc.; 7 M huishoudens, gem. 2,1 persoon per huishouden)

 • Inkomen

 • Geografisch:

 • landsgrenzen, fysieke afstand, globalisering, infrastructuur, klimaat


Macro omgeving 2
Macro omgeving (2)

 • Economisch:

 • Economisch klimaat (economische groei, staatsfinanciën, handelsbalans, loonkosten, marktwerking, deregulering, investeringen in infrastructuur (wegen))

 • EMU en de Euro, de "interne" Euro-markt

 • Internationale concurrentiepositie (benchmark OESO-landen en EU-landen);

 • Stabiliteit (stakingen, regelgeving, corruptie)

 • Werkgelegenheid

 • Koopkracht

 • Koopbereidheid en krediet (discretionair inkomen)


Macro omgeving 3
Macro omgeving (3)

 • Politiek-juridisch

 • wetgeving (regels)

  • rijk (loonmatiging, vennootschapsbelasting, (ARBO-)veiligheid, milieu, verbod tabaksreclame etc.)

  • provincie (ruimtelijke ordening)

  • gemeente (politieverordening, vestigingsplaats, (brand-)veiligheid)

  • Europees (rechten vd mens, Schengen)

 • jurisprudentie (uitleg/interpretatie door rechter)

 • economische ontwikkelingen  wetgeving

 • maatschappelijke ontwikkelingen  wetgeving

 • lobbying: beinvloeden wetgeving


Macro omgeving 4
Macro omgeving (4)

 • Natuurlijke omgeving/ecologische omgeving

 • milieu aandacht

 • grondstoffen

 • milieu beweging = krachtige lobby/factor met invloed op imago/reputatie van bedrijven die “in de fout” gaan

 • zelfregulering (bijv. verpakkingen)

 • Institutionele omgeving: (definitie NIMA Lexicon)

 • Aanwezigheid/belang van instituties zoals banken, verzekeraars, pensioenfondsen, effectenbeurzen, bedrijfsschappen, productschappen, vakbonden, werkgeversorganisaties, branchegroepen


Macro omgeving 5
Macro omgeving (5)

 • Technologische ontwikkelingen

 • Invloed op bijv.

 • product (nieuw, verbetering, life cycle, levensduur, timing, market pull vs. technology push)

 • productie

 • distributie

 • marketing techniek (database marketing)

 • consumptiepatroon

 • Nederland = handelsland (weinig kennisintensief, weinig industrieel)


Macro omgeving 6
Macro omgeving (6)

Sociaal-culturele ontwikkelingen

Primaire culturele waarden (normen, waarden, godsdienst, huwelijk, sex, kinderen, werkmoraal). Verandert zeer langzaam.

Secundaire culturele waarden (voedings-/eetgewoonten, vrijetijdsbesteding, kleedgewoonte). Verandert relatief sneller.

Subcultuur = groep mensen met andere culturele waarden.

Consumentisme: onvrede van mensen/consumenten in welvarende economie; rechtzoekers/rechthalers. Antwoord: inspelen op i.p.v. bestrijden (service, klachten behandeling, maatschappelijk verantwoord).


Marketingethiek en sociale verantwoordelijkheid
Marketingethiek en sociale verantwoordelijkheid

 • Recht en wet: wat moet

 • Ethiek: wat “hoort”, innerlijke stem, geweten, morele beginselen

  N.b. Ethiek is cultureel bepaald (bijv. intellectueel eigendom, smeergeld)

  Zelfregulering ethiek: Reclame Code Commissie, Accountants, Tuchtrecht medici

  Ethische dilemma’s: eigen belang, bedrijfsbelang, bedrijfstak belang, maatschappelijk belang


Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Zuerst kommt das Fressen, und dann die Moral (Brecht, Dreigroschenoper)

Niveaus van verantwoordelijkheden:

 • Filantropisch (maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen)

 • Ethisch (persoonlijke moraal gehoorzamen)

 • Juridisch (wet gehoorzamen)

 • Economisch (overleven)