ntp 2014 23 hva har kommunesektoren v rt opptatt av og hva har vi f tt gjennomslag for hva n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fylkesrådmann Harald K Horne PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fylkesrådmann Harald K Horne

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Fylkesrådmann Harald K Horne - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Fylkesrådmann Harald K Horne. NTP 2014 –23 Hva har kommunesektoren vært opptatt av og hva har vi fått gjennomslag for ? Hva nå ?. NTP – en helhetlig plan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Fylkesrådmann Harald K Horne' - taylor


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ntp en helhetlig plan
NTP – en helhetlig plan
 • En helhetlig plan hvor samferdsel og transport er viktige virkemidler for den regionale og lokale velferd og utvikling.
 • I tråd med forventninger og krav prioriteres bevaring, vedlikehold og modernisering av eksisterende infrastruktur
ntp en helhetlig plan forts
NTP – en helhetlig plan forts…
 • Nødvendig - og en gjensidig fordel - med forpliktende samarbeid mellom forvaltningsnivåene.
 • Behovet for mer penger – mange penger - er overtydelig !!!
   • Det ”stjeles” penger fra investeringer til vedlikehold og drift)
ntp en helhetlig plan forts1
NTP – en helhetlig plan forts…
 • Tydeliggjør også behovet for økte ressurser til kollektiv og fylkesveger
 • Økonomisk interessekonflikt kollektiv – veg, men prioritet til kollektiv ved + 45%
   • Bruk av bypakker /utvidet belønningsordning
f ringer fra regjeringen retningslinje 2
Føringer fra RegjeringenRetningslinje 2
 • De ulike delene av transportsektoren skal sees i sammenheng.
 • Sterkere diffrensiering mellom by og land
   • Kollektiv i by og veger i distrikt
 • Invitasjon til samarbeid
politiske utfordringer
Politiske utfordringer
 • Økonomiske rammer må økes!!
 • Veg vs kollektivtransport . Miljø vs vekst
 • Økonomi- , miljø- og klimagevinster kan hentes ved kollektivtransport
 • De største gevinstene hentes i de største byområdene
hva n
Hva nå ??
 • Vi mangler ikke dokumentasjon på behovene.
 • Vi mangler penger
 • Vi mangler vilje ?
 • Vi mangler handling
 • Vi mangler gjensidig tillit ???
forpliktende avtaler blir viktig
Forpliktende avtaler blir viktig
 • Fylkeskommunene /Storbyregionenen blir invitert og utfordret til forpliktende avtaler på tvers av forvaltningsnivåene (Utvidet belønningsordning)
 • Hva blir vårt bidrag ??
lokal evne til finansiering
Lokal evne til finansiering?
 • Fylkeskommunens rammefinansiering gir ikke prioritet til samferdsel i byområder.
  • Samferdselskriteriene er «distriktrelaterte» (areal, rutenett til sjøs, befolkning på øyer, befolkning bosatt spredt),
 • Bompenger , grunneierbidrag, parkeringsavgift, lokale skatter, økte billettpriser etc må til.
arealpolitikk og effektiv planprosess
Arealpolitikk og effektiv planprosess
 • Areal- og boligpolitikken må understøtte et effektivt transportsystem (og vice versa)
 • Planleggingsystemet må forenkles .
   • Lange planer og korte penger
   • Innsigelsesinstituttet må forenkles
   • Bruk av forsøksloven
slide11
Noen viktige arbeidsfaser for samordning: Høringsfasen Samf dep forberedelseStortingets behandlingDe årlige budsjetter