de viktiga relationerna n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De viktiga relationerna PowerPoint Presentation
Download Presentation
De viktiga relationerna

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

De viktiga relationerna - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

De viktiga relationerna. Om vi vill öka inlärningen, så är en mycket viktig komponent att utbilda lärarna till att skapa goda relationer. Det är några ganska precisa kvaliteter, som är avgörande.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De viktiga relationerna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
de viktiga relationerna
De viktiga relationerna
 • Om vi vill öka inlärningen, så är en mycket viktig komponent att utbilda lärarna till att skapa goda relationer.
 • Det är några ganska precisa kvaliteter, som är avgörande.
 • Det handlar om att kunna visa tolerans, respekt, intresse och empati för varje enskild elev (Nordenbo 2008)
de viktiga relationerna1
De viktiga relationerna
 • De lärartyper, som får de bästa elevresultaten, är de som appellerar till barnens förståelse av en konflikt i stället för att skälla ut dem.

(”Lærerkompetencer og elevers læring i førskole og skole” Et systematisk review udført for Kunnskapsdepartementet, Oslo, Sven Erik Nordenbo mfl, Dansk Clearinghouse for uddannelsesforskning, IUP, Århus universitet)

lev vygotskij
Lev Vygotskij
 • Enhver funktion i barnets kulturelle udvikling transformeres først socialt og derefter individuelt.
 • Først mellem mennesker og derefter inde i barnet.
 • Alle højere funktioner har deres oprindelse som virkelige mellemmenneskelige funktioner
 • Det, der først var delt mellem to som noget interpersonelt, bliver til en intrapersonel psykisk færdighed
relationskompetens
Relationskompetens

Förmåganatt”se” den enskilda på dennes egna premisser ochanpassasitt eget beteende

utifrån det utanattdärmedfrånsäga sig ledarskapet

- och som den professionellas förmågaochviljaattta på sig det fulla ansvaret för relationens kvalitet.

yrkespersonlig utveckling
Yrkespersonligutveckling

I alltprofessionelltarbetespelarutövarensutstrålning, sättattvaraoch genomslagskraft en viktig roll.

Yrkes-personlig utvecklingär en pågående process,

där vi undersöker, erkännerochbearbetar

de tanke- og handlingsmönster, som hämmar eller hindrar ossfrånoch de som hjälparossattrealiseravårtprofessionellaengagemangoch vår potential i relation tillandra.

relationskompetence og neuroaffektiv psykologi
Relationskompetenceog neuroaffektiv psykologi
 • Selvregulering og udvikling:
 • Det er den voksnes nærvær og kompetence, der kan hjælpe barnet til at udvikle de livgivende færdigheder i sansning, regulering af arousal, emotionel rumning og opmærksomhedsstyring, samt i at udvikle empati og udvide sit nærvær
neuroaffektiv udviklingspsykologi og femkanten
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og femkanten
 • Reptilhjernens sansende mentaliseringsniveau:
 • Indeholder krop og åndedræt, som fornemmer og regulerer arousal
 • Sansning og arousalregulering, når man er alene, i kontakt med andre, i ro, i bevægelse og ved berøring, er fundamentet for følelsesmæssigt og mentalt nærvær
neuroaffektiv udviklingspsykolog og femkanten
Neuroaffektiv udviklingspsykolog og femkanten
 • Pattedyrhjernens emotionelle mentaliseringsniveau:
 • Indeholder hjerte og kreativitet.
 • Udvikles i barnets første leveår gennem følelsesmæssig resonans og medleven i både positive og negative følelser og gennem ønsket om at dele glæde og spontane kontaktinitiativer med andre.
neuroaffektiv udviklingspsykologi og femkanten1
Neuroaffektiv udviklingspsykologi og femkanten
 • Menneskehjernens tænkende mentaliseringsniveau:
 • Indeholder træningen i bevidsthed- om –bevidsthed, fx som indsigt i sin egen koncentrationsevne, eller evne til at reflektere over sin egen og en andens emotionelle tilstand - de eksekutive funktioner
relationskompetence og femkanten
Relationskompetence og femkanten
 • De sansende og følende kompetencer i femkanten skaber grundlaget for liv og dybde i tankeprocesser
 • Og tænkningens bevidste opmærksomhedsfunktion fordyber og forfiner de empatiske, kreative,kropslige og åndedrætsmæssige kompetencer.
mentaliseringsevne
Mentaliseringsevne
 • Er evnen til samtidigt både at tænke og føle klart. (Peter Fonagy)
 • Femkanten kan hjælpe til at træne evnen til at rette sit nærvær mod sit eget ’hjerte’, samtidig med at det holdes åbent og nysgerrigt over for andres, hvilket er forudsætningen for empatisk evne.
verktyg medel
Verktyg, medel
 • Kom ihåg de naturliga komptenserna (femkantens port)
 • Använd flera av dessa på en gång
 • Kom ihåg pausen – ”byt växel”