Probleme de Mi ş care - PowerPoint PPT Presentation

tawana
probleme de mi care n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Probleme de Mi ş care PowerPoint Presentation
Download Presentation
Probleme de Mi ş care

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Probleme de Mi ş care
78 Views
Download Presentation

Probleme de Mi ş care

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Probleme de Mişcare Pentru a afla viteza unui (auto)mobil, împãrţim distanţa strãbãtutã la timpul în care a fost strãbãtutã v =D:t • Pentru a afla distanţa strãbãtutã de viteza un (auto)mobil, înmulţim timpul cât a mers cu viteza • Pentru a afla în cât timp strãbatem o distanţa, împãrţim distanţa strãbãtutã la vitezat =D:v Exemplu: Dacă ai de mers, cu maşina, cu viteza 55Km/h, distanţa de 220Km(de la Bucuresti la Constanţa), în cât timp străbaţi distanţa? Rezolvare: cu viteza 55Km/h mergi 55Km într-o ora. Pentru a afla în cât timp strãbatem 220km, împãrţim distanţa la vitezat =D:v t=220Km:55 Km/h= 4 ore

 2. Exercitii Atentie: Dacă “butoanele” nu funcţionează, înseamnă că n-aţi apăsat tasta F5 !! Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine: • 1. In cât timp strãbate 18 Km o persoană, dacă merge cu viteza de 4 Km/h ? 2. Ce distanţă merge un motociclist cu viteza 90Km/h în 3 ore si jumatate? a) 18 ore 8 b) 5,5 ore8 c) 5 ore8 d) 4,5 ore8 e) 4 ore8 90Km/h a) 90Km8 b) 275Km8 c) 315Km8 d)375Km 8 e) 475Km 8 Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !

 3. Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine: 3.Dacă un turist merge 15Km în 5 ore, ce viteză a avut? 15Km 4. Ce distanţă merge o maşină cu viteza 90Km/h în 6minute? a) 15km/h8 b) 10km/h8 c) 5km/h8 d) 3km/h8 e) 2km/h8 90Km/h a) 90Km8 b) 540Km8 c) 9Km8 d) 6Km 8 e) 10Km8 Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !

 4. Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi programul îţi va “spune” imediat dacă ai răspuns bine: 5.In cât timp strãbate distanta de 186 Km(dintre Constanţa şi Galaţi) un autobuz, dacã merge cu viteza de 62Km/h? 6.Ce distanţă merge o maşină cu viteza 36Km/h în 3 ore si 10minute? a) 6,1 ore8 b) 4,5 ore8 c) 4 ore 8 e) 3,5ore8 d) 3 ore 8 36Km/h a) 36Km8 b)108Km8 c) 114Km8 d) 110Km8 e) 136Km 8 Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !

 5. Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi programul îţi va “spune” imediat dacă ai răspuns bine: 7. Un porumbel zboarã 57Km si 500m în 5 ore. Câţi kilometri zboarã într-o orã?(Ce viteza are?) 57Km si 500m 8. Ce distanţă merge un autobuz cu viteza 72Km/h în 4 ore şi 15minute? a)5km/h8 b)11,2km/h8 c)11,5km/h8 d)11km/h8 e)17km/h8 72Km/h a) 72Km8 b) 280Km8 c)288Km 8 d) 301Km 8 e) 306Km8 Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !

 6. Acum sa învãtãm un nou tip de problemã ! • Dacă doi copii aflati la distanţa 600m între ei merg unul spre altul unul cu viteza V1=1m/s ,iar celălalt cu viteza V2=2m/s, cum aflãm: I. După cât timp se întâlnesc? II. Ce distanţă merge fiecare până la întâlnire? Rezolvare: Facem si un desen, care ne ajuta mult V1=1m/s V2=2m/s 600m Ne gândim: cu câti metri se apropie unul de altul într-o secundã? Intr-o secunda, primul merge 1m, iar al doilea 2m, deci se apropie cu 1+2metri adicã 3m Acum ne gândim: dacã într-o secundã se apropie cu 3m, si între ei erau 600m, atunci se întâlnesc dupã 600:3 secunde, adicã dupã 200 secunde Pânã la întâlnire, în 200 secunde, primul copil merge distanta Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici ! Al doilea copil merge distanta

 7. Exercitii Fă click pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine: 9. Doi copii aflati la distanţa 1km între ei merg unul spre altul, unul cu viteza V1=1m/s ,iar celãlalt aleargã cu viteza V2=4m/s. Aflati: După cât timp se întâlnesc? V2=4m/s V1=1m/s 10.Doi biciclisti aflati la distanţa 3km între ei merg unul spre altul, unul cu viteza V1=8m/s ,iar celãlalt aleargã cu viteza V2=7m/s. După cât timp se întâlnesc? 1 km 50 s 8 100 s 8 150 s 8 200 s 8 250 s 8 1000 s 8 8m/s 7m/s 3km 70 s8 80s8 150 s8 200 s8 270s8 280 s8 300s8 Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !

 8. Sã mai învãtãm încã un nou tip de problemã ! • Doi sportivi aleargã(în acelasi sens) într-o cursã sportivã, si sportivul de pe locul 2 se aflã în urmã cu 70m fatã de sportivul de pe locul 1, dar aleargã mai repede, cu viteza V2 =6m/s, iar sportivul de pe locul 1 aleargã cu viteza V1=4m/s. Dupã cât timp sportivul de pe locul 2 îl ajunge din urmã pe cel de pe locul 1 , si ce distanţã aleargã până îl ajunge? Rezolvare: Facem si un desen, care ne ajuta mult V1=4m/s V2 =6m/s D= 70m Ne gândim: cu câti metri se apropie sportivul de pe locul 2 de cel de pe locul1 într-o secundã? Intr-o secunda, primul aleargã 6m, iar al doilea 4m, deci se apropie cu 6 – 4 = 2 metri Acum ne gândim: dacã într-o secundã se apropie cu 2m, si între ei erau 70m, atunci sportivul 2 îl ajunge pe primuldupã 70:2 secunde, adicã dupã 35 secunde Pânã sã-l ajungã, în 35 secunde, sportivul de pe locul 2 aleargã distanta : Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !

 9. 11. Doi biciclişti se deplaseazã(în acelaşi sens) într-o întrecere, şi biciclistul de pe locul 2 se aflã în urmã cu 4km faţã de cel de pe locul 1, dar merge mai repede, cu viteza V2=24km/h, iar biciclistul de pe locul 1 merge cu viteza V1 =22km/h. I.După cât timp biciclistul de pe locul 2 îl ajunge din urmã pe cel de pe locul 1 ? Exercitii Scrie calculele pe caiet, apoi Fă CLICK pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi programul î-ţi va “spune” imediat dacă ai răspuns bine: II. Ce distanţã strãbate biciclistul de pe locul 2 pânã îl ajunge pe cel de pe locul 1 ? 24km/h 22km/h D= 4km 6 ore 8 5 ore 8 4 ore 8 3 ore 8 2 ore 8 1 ore 8 48km8 46km8 44km8 42km8 32km8 24km8 22km8 Dacă ai terminat exerciţiile fă click aici !

 10. Exercitii Scrie calculele pe caiet, apoi Fă CLICK pe răspunsul pe care îl consideri corect, şi programul îti va “spune” imediat dacă ai răspuns bine: • Doi motociclişti se deplaseazã(în acelaşi sens) într-o cursã de vitezã, şi motociclistul de pe locul 2 se aflã în urmã cu 4km si 500m faţã de cel de pe locul 1, dar merge mai repede, cu viteza V2=99km/h, iar motociclistul de pe locul 1 merge cu viteza V1 =25m/s. V1 = 25 m/s V2= 99 km/h 4km si 500m I. Dupã cât timp motociclistul de pe locul 2 îl ajunge din urmã pe cel de pe locul 1 0,5 ore8 0,2 ore8 2 ore8 1,5 ore8 1 ore 8 II. Ce distanţã strãbate motoclistul de pe locul 2 pânã îl ajunge pe cel de pe locul 1 ? 99 Km8 49,5 Km8 45,5 Km8 44,5 Km8 25 Km8 Pentru a relua exercitiile, fã click aici !

 11. Mai învaţă, ai răspunsGREŞIT ! • Incearcă din nou ! Intoarce-te la întrebari 8

 12. Felicitări, ai răspuns CORECT ! • Intoarce-te la alte exercitii ! 8 Aceasta lecţie a fost realizată de prof. Laurentziu Roşu , pentru a veni în sprijinul elevilor care învaţă fizica.