TU Delft nano-satelliet programma - PowerPoint PPT Presentation

tavon
tu delft nano satelliet programma n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TU Delft nano-satelliet programma PowerPoint Presentation
Download Presentation
TU Delft nano-satelliet programma

play fullscreen
1 / 6
Download Presentation
TU Delft nano-satelliet programma
132 Views
Download Presentation

TU Delft nano-satelliet programma

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. TU Delft nano-satelliet programma R.J. Hamann Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

  2. Doelstelling Delfi programma • Verschaf MSc studenten van de TU Delft hands-on ervaring met het ontwerpen, ontwikkelen en opereren van satellieten in een professionele omgeving • Ontwikkel teamwork, leiderschap en communicatievaardigheden • In eerste instantie beperkt tot de faculteiten Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek (LR) en Elektrotechniek, Wiskunde & Informatica (EWI) • Uiteindelijk uitgebreid naar Technische Hogescholen Rotterdam, InHolland (Delft, Alkmaar), Utrecht, Haagse Hogeschool • Internationaal en Erasmus/Socrates: Italië, Spanje, Frankrijk, China, Pakistan

  3. November 2004: een kans Autonomous Wireless Sun Sensor (TNO I&T) Thin Film Solar Cells (Dutch Space) TU Delft Satellite Opportunity 3-unit CubeSat Kit (Pumpkin Inc.) + Transponder, Delfi Grond Station (EWI) CubeSat + P-POD Standaard (Stanford en CalPoly) In-house Clean Room (LR)

  4. Delfi-C3: Doelstelling • Eerste satelliet binnen nano-satelliet programma • Geplande lancering september 2007 • Snelle pre-qualificatie van nieuwe (micro-)technologieën: • dunne film zonnecellen • autonome, analoge zonnesensor • telecommunicatie transponder voor radio-amateurs • betrouwbare energievoorziening

  5. Delfi-C3: Doelstelling (2) • Betrek andere belangstellenden bij het Delfi-C3 project • Industrie: een professionele klant • Radioamateurs • satelliet gebuik voor radioverkeer (AMSAT radioamateurs zender/ontvanger functie) • verwerking data technologie experimenten tot bruikbare resultaten m.b.v. door project beschikbaar gestelde software • Nog te definiëren: • Scholieren voortgezet onderwijs (3de en 4de klas) • Scholieren basisonderwijs (groep 7 en 8)

  6. Delfi-C3: Deelnemende partijen • Dutch Space • TNO Industrie & Techniek • SystematIC Design • NLR • MicroNed • ISIS • Diverse andere universiteiten (Stanford, CalPoly, Toronto, Aalborg) • Radioamateurs in Nederland, Europa en wereldwijd