1 / 98

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM. Báo cáo chuyên đề BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ BIÊN GIỚI, BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2014 Tháng 9 năm 2014. MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý CẦN THIẾT TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO. Báo cáo viên : HUỲNH QUANG THỤC UYÊN.

fisk
Download Presentation

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM Báocáochuyênđề BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ BIÊN GIỚI, BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM NĂM 2014 Tháng 9 năm 2014

 2. MỘT SỐ ĐIỀU LƯU Ý CẦN THIẾT TRONG CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO Báocáoviên: HUỲNH QUANG THỤC UYÊN

 3. BiểnĐảo: Côngchúngmới “thức” nhưngchưa “tỉnh”TS. TrầnCôngTrụcnguyênTrưởng ban BiêngiớiChínhphủ

 4. Nhữngnội dung cơbảncủahaichủđềvềbiểnđảoViệt Nam trongBiểnĐông I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam. II. QuầnđảoTrường Sa vàquầnđảoHoàng Sa.

 5. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam Côngướccủa LHQ vềLuậtBiểnnăm 1982 (gọitắtlà UNCLOS) :

 6. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam Côngướccủa LHQ vềLuậtBiểnnăm 1982 (gọitắtlà UNCLOS) : Chiềurộngcủacácvùngbiểnnàyđượctínhtừđườngcơsởdùngđểtínhlãnhhảicủaquốcgiavenbiển.

 7. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam

 8. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam • Chủquyềnquốcgiagồm 2 nội dung : quyềntốicaocủaquốcgiatrongphạm vi lãnhthổcủamìnhvàquyềnđộclậpcủaquốcgiatrongquanhệquốctế. • Trongphạm vi lãnhthổcủamình, quốcgiacóquyềntốicaovềlậppháp, hànhphápvàtưpháp. Moivấnđềchínhtrị, kinhtế, vănhoá, xãhộicủaquốcgiaphải do quốcgiađóquyếtđịnh, cácquốcgiakhác, cũngnhưcáctổchứcquốctếkhôngcóquyền can thiệp, mọitổchức, cánhâncưtrútrênlãnhthổcủaquốcgiađóphảituânthủphápluậtcủaquốcgianếuđiềuướcquốctếmàquốcgiađãkýkếtkhôngcóquyđịnhkhác.

 9. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam • Chủquyềnquốcgiatrênbiểncũngbaohàmnhữngnội dung cơbảnnóitrên. • Quốcgiavenbiểnthựchiệnchủquyềncủamìnhmộtcáchtuyệtđối, đầyđủ, toànvẹn ở trongvùngNộithuỷvàthựchiệnchủquyềnmộtcáchđầyđủ, toànvẹn ở trongLãnhhải. Bởivì, Nộithuỷđượccoilàbộphậnđấtliềnnhưaohồ, sôngsuối, cácvùngnướcnămtrongđấtliền. Lãnhhảicũngđượccoilàlãnhthổbiểncủaquốcgiavenbiển. RanhgiớingoàicủaLãnhhảilàbiêngiớiquốcgiavenbiển.Chủquyềnnàyđượcmởrộngđếnvùngtrờitrênlãnhhải, cũngnhưđếnđáyvàlòngđấtdướiđáycủaLảnhhải.

 10. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam Quyềnchủquyềnlàquyềnriêngbiệtcủaquốcgiađượcthựcthitrongphạm vi VùngđặcquyềnvềkinhtếvàThềmlụcđịa. Đâylàquyềncónguồngốcchủquyềnlãnhthổ, mangtínhchấtchủquyền. Trongkhiđó, quyềntàiphánlàhệquảcủachủquyềnvàquyềnchủquyền, cótácdụngbổtrợtạoramôitrườngđểthựcthichủquyềnvàquyềnchủquyền. Nhưvậy, quyềntàiphángắnbóchặtchẽvớilãnhthổquốcgia. Tuyvậy, quyềntàipháncũngcóthểthựcthi ở nơimàquốcgiađókhôngcóchủquyền.

 11. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam QuyềnTàiphán:

 12. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam • Sau 5 nămtrùbị ( 1967-1972) và qua 9 nămthươnglượng ( 1973-1982), trải qua 11 khóahọp, ngày 30 tháng 4 năm 1982, Hộinghịcủa LHQ vềLuậtBiểnlầnthứ 3 đãthông qua đượcmộtCôngướcmới, gọilàCôngướccủa LHQ vềLuậtBiểnnăm 1982, vớitỷlệ 130 phiếuthuận, 4 phiếuchống, 17 phiếutrắngvà 2 nướckhôngthamgiabỏphiếu. • Ngày 10 tháng 12 năm 1982, tại Montego Bay (Jamaica), 117 Đoànđạibiểuquốcgia, trongđóViệt Nam, đãchínhthứckýCôngướcnày. Côngướccóhiệulựctừngày 16 tháng 11 năm 1994.

 13. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam • Côngướcđượcxâydựngtheonguyêntắc“cảgói”, baogồmtấtcảmọikhíacạnhliênquanđếnLuậtBiểnvàđượccácquốcgiachấpnhậntheonguyêntắc “nhấttrí” (Consensus), khôngđượcphảnđối, bảolưu. • Côngướcbaogồm 17 phầnvới 320 điềukhoản, 9 Phụlụcvớihơn 100 điềukhoảnvà 4 Nghịquyếtkèmtheo, chứađựng 1.000 quyphạmphápluậtquốctế.

 14. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam CácquyđịnhcủaCôngướcLuậtBiểnnăm 1982 vềphạm vi cũngnhưquychếpháplýcácvùngbiểnthuộcchủquyềnvàquyềnchủquyềncủaquốcgiavenbiểnrấtrõràngvà minh bạch. PhùhợpvớiquyđịnhcủaCôngước, cácquốcgiavenbiểncócácquyềnhợpphápvàchínhđángđốivớimỗivùngbiểncủamình. Khithựchiệncácquyềnđó, mỗiquốcgiavenbiểncónghĩavụtôntrọngcácquyềntươngtựcủacácquốcgiavenbiểnkhác. Đólàyêucầukháchquancủatrậttựpháplýtrênbiểnmàcộngđồngquốctếđãcùngnhauxâydựngnên. Cácquyềnvànghĩavụtheocác cam kếtquốctếluônluônphải song hành.

 15. I. LuậtBiểnnăm 1982 (UNCLOS) vàLuậtBiểnViệt Nam • Năm 1994, VN trởthànhmộttrong 107 quốcgiađầutiênthamgiaCôngướcLuậtBiểnQuốctế 1982. • Năm 2002 tuyênbốchung DOC của 10 nước ASEAN đãkýkếtvớiTrungQuốc . • Năm 2012 ban hànhluậtbiển VN vàtấtcảđềuquyđịnhrõphạm vi cácvùngbiểnvàthềmlụcđịathuộcchủquyền, quyềnchủquyềnvàquyềntàipháncủaViệt Nam, cùngvớichủtrươnggiảiquyếtcáctranhchấpvềchủquyềnlãnhthổcũngnhưcácbấtđồngkhácliênquanđếnvấnđềBiểnĐôngthông qua thươnglượnghòabình, trêntinhthầnbìnhđẳng, hiểubiếtvàtôntrọnglẫnnhau, tôntrọngphápluậtquốctế.

 16. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa LuậtBiểnViệt Nam táikhẳngđịnhquanđiểmnhấtquáncủaViệt Nam vềchủquyềntrênhaiquầnđảoHoàng Sa vàTrường Sa. Việt Nam cóđầyđủcơsởpháplývàchứngcứlịchsửkhẳngđịnhchủquyềnđốivớihaiquầnđảoHoàng Sa vàTrường Sa.

 17. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 18. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 19. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa ? TrungQuốcđãtiếnhành “chiếmhữuvàthựcthi” chủquyềnđốivớiquầnđảoHoàng Sa vàTrường Sa nhưthếnào?

 20. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa TrungQuốcyêusáchchủquyềnđốivớiquầnđảo “Tây Sa”, tứcquầnđảoHoàng Sa củaViệt Nam, theonguyêntắc “chủquyềnlịchsử”. Lậpluậncủanướcnàylà: NgườiTrungQuốcđãpháthiệnracácđảonàysớmnhấtvàđãđặttênchochúng; NgưdânTrungQuốcđãkhaitháccácđảonàytừhàngnghìnnăm nay. Điềuđóchứng minh chủquyềncủaTrungQuốc; TrungQuốcđãthựchiệncáchànhđộngcaiquản ở quầnđảonàytừlâuđời,vv…

 21. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 1. Chủquyềnđượcxáclậpdướihọngsúng • Năm 1909, ĐôđốcLýChuẩnchỉhuy 3 pháothuyềnrakhuvựcquầnđảoHoàng Sa, đổbộchớpnhoánglênđảoPhúLâm, sauđóphảirútluivìsựhiệndiệncủaquânđộiviễnchinhPhápvớitưcáchlàlựclượngđượcChínhquyềnPháp - đạidiệnchonhànướcViệt Nam - giaonhiệmvụbảovê, quảnlýquầnđảonày.

 22. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 1. Chủquyềnđượcxáclậpdướihọngsúng • Năm 1946, lợidụngviệcgiảigiápquânđộiNhậtBảnthuatrận, chínhquyềnTrungHoaDânquốcđưalựclượngrachiếmđóngnhómphíaĐôngHoàng Sa. KhiTrungHoaDânquốcbịđuổikhỏiHoalục, họphải rut luônsốquânđangchiêmđóng ở quầnđảoHoàng Sa.

 23. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 1. Chủquyềnđượcxáclậpdướihọngsúng • Năm 1956, lợidụngtìnhhìnhquânđộiPhápphảirútkhỏiĐôngDươngtheoquyđịnhcủaHiệpđịnhGiơ ne vơvàtrongkhichínhquyền Nam Việt Nam chưakịptiếpquảnquầnđảoHoàng Sa, CônghòaNhândânTrungHoađãđưaquânrachiếmđóngnhómphíaĐôngHoàng Sa. • Năm 1956, quânđộiĐài Loan lạitáichiêmđảoBaBình.

 24. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 1. Chủquyềnđượcxáclậpdướihọngsúng • Năm 1974, lợidụngquânđộiViệt Nam Cộnghòađangsuyyếu, quânđộiviễnchinhMỹbuộcphảirútkhỏimiền Nam Việt Nam, CộnghòaNhândânTrungHoalạihuyđộnglựclượngquânđộiraxâmchiếmnhómphíaTâyHoàng Sa đang do quânđộiViệt Nam Cộnghòađónggiữ.

 25. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 26. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 27. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 28. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 1. Chủquyềnđượcxáclậpdướihọngsúng • Năm 1988, CộnghòaNhândânTrungHoahuyđộnglựclượngđánhchiếm 6 vịtrí, lànhữngbãicạnnămvềphíatâybắcTrường Sa, rasứcxâydựng, nângcấp, biếncácbãicạnnàythànhcácđiểmđóngquânkiêncố, nhưnhưngpháođàitrênbiển.

 29. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 30. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 31. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 1. Chủquyềnđượcxáclậpdướihọngsúng • Năm 1995, CHND TrungHoalạihuyđộngquânđộiđanhchiếmđáVànhKhăn, nămvềphíaĐông Nam Trường Sa. Hiện nay họđangsửdụngsứcmạnhđểbaovây, chiếmđóngbãicạnCỏMây, nằmvềphíađông, gầnvớiđáVànhKhăn, thuộcquầnđảoTrường Sa củaViệt Nam. Nhưvậy, tổngsốđảo, đá, bãicạnmàphíaTrungQuốc ( kểcảĐài Loan) đãdùngsứcmạnhđểđánhchiếm ở quầnđảoTrường Sa chođên nay là 9 vịtrí. Đài Loan chiếmđóngđảoBaBìnhlàđảolớnnhấtcủaquầnđảoTrường Sa vàmởrộngthêm 1 bãicạnrạn san hô, bãicạnBàn Than.

 32. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 33. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 34. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 1. Chủquyềnđượcxáclậpdướihọngsúng QuátrìnhthụđắclãnhthổcủaTrungQuốcđốivớiquầnđảoHoàng Sa nhưtrìnhbàynóitrênthựcchấtđólànhữngcuộcxâmlănglãnhthổcủaViệt Nam bằngvũlực. Hànhđộngđánhchiếmcácđảo , quầnđảo ở BiểnĐôngbằngvũlựclàmộtsựvi phạmnghiêmtrọngđiều 2 khoản 4 củaHiếnchươngLiênHiệpQuốc, trongđócấmcácquốcgiasửdụngvũlựctrongquanhệquốctế, đặcbiệtlàcấmsửdụngvũlựcđểxâmphạmchủquyềnvàtoànvẹnlãnhthổcủacácquốcgiakhác. Nội dung điềukhoảnnàytrongHiếnchươngLiênhợpquốclàmộtnguyêntắccơbảncủaluậtphápquốctế, đòihỏitấtcảcácnướcthànhviêncủaTổchứcLiênhợpquốc, trongđócóTrungQuốc, phảituânthủ.

 35. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam NhànướcphongkiếnViệt Nam suốttrong 3 thếkỷ, từthếkỷ XVII đếncuốithếkỷ XIX, dùtrải qua 3 triềuđạikhácnhau, đềuđãthựchiệnsứmệnhthiêngliêngcủamìnhvớitưcáchlàNhànướcĐạiViệt, tiếnhànhchiếmhữuvàthựcthichủquyềnViệt Nam đốivớiquầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa.

 36. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam ĐộiHoàng Sa, mộttổchức do nhànướclậprađểđiquảnlý, bảovệ, khaithác 2 quầnđảoHoàng Sa vàTrường Sa. ĐộiHoàng Sa, vềsaulậpthêmĐộiBắcHảido ĐộiHoàng Sa kiêmquản, đãhoạtđộngtheolệnhcủa 7 đờichúa, từchúaNguyễnPhúcLan hay NguyễnPhúcTầnchođếnkhiphongtràoTâySơnnổidậy.

 37. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • SuốttừthờichúaNguyễnđếnthờinhàNguyễn , độiHoàng Sa, kiêmquảnđộiBắcHải, đãđilàmnhiệmvụquảnlýnhànướcđốivớiquầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa. • Nhữnghoạtđộngnàyđãđượccácvănbảnnhànướcghinhận, như: châubảncủatriềuđìnhnhàNguyễn, cácvănbảncủachínhquyềnđịaphươngnhưtờlệnh, tờtư, bằngcấp… hiệnđangđượclưutrữtạicácCơquanlưutrữnhànước.

 38. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 39. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam Tronggiaiđoạnlịchsửnày, cómộtchứngcứhếtsứcquantrọngkhôngthếkhôngđềcậpđếnkhichứng minh nhànướcphongkiếnViệt Nam đãquảnlýthậtsự, hiệuquảđốivới 2 quầnđảonày. ĐólàviệctổchứcđơnvịhànhchínhcủaHoàng Sa tronghệthốngtổchứchànhchínhcủanhànướclúcbấygiờ.

 40. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • Tronggiaiđoạnlịchsửnày, cómộtchứngcứhếtsứcquantrọngkhôngthếkhôngđềcậpđếnkhichứng minh nhànướcphongkiếnViệt Nam đãquảnlýthậtsự, hiệuquảđốivới 2 quầnđảonày. ĐólàviệctổchứcđơnvịhànhchínhcủaHoàng Sa tronghệthốngtổchứchànhchínhcủanhànướclúcbấygiờ.

 41. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • ThờichúaNguyễn, Hoàng Sa thuộcThừatuyênQuảng Nam hay QuảngNghĩa(Ngãi), lúclàphủkhithìtrấn,: “BãiCátvàngtrongphủQuảngNghĩa” (ToảntậpThiênnamTứchílộđồthư); “Hoàng Sa ở phủQuảngNghĩa( thuộcdinhQuảng Nam, huyệnBìnhSơn, xã An Vĩnh”( PhủbiêntạplụccủaLêQuíĐôn). • ThờiTâySơn, phủQuảngNghĩađổithànhphủHòaNghĩa. ThờinhàNguyễn, Hoàng Sa thuộctỉnhQuảngNgãi.

 42. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • VớitưcáchlàđạidiệnnhànướcViệtnamvềđốingoại, CộnghòaPhápđãtiếptụcthựcthichủquyềncủaViệt Nam đốivớiHoàng Sa vàTrường Sa. • Theo HiệpướcPatenotrenăm 1884, ChínhquyềnthuộcđịaPhápđãtiếnhànhcáchoạtđộngđạidiệnchoNhànướcViệt Nam trongviệctiếptụcbảovệ, quảnlývàkhẳngđịnhchủquyềncủaViệt Nam đốivới 2 quầnđảoHoàng Sa vàTrường Sa.

 43. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • Ngày 21 tháng 12 năm 1933, Thốngđốc Nam KỳJ.KrautheimerkýNghịđịnhsố 4762-CP sápnhậpquầnđảoTrường Sa vàotỉnhBàRịa. • Ngày 18 tháng 2 năm 1937, PháplạichínhthứcyêucầuTrungQuốcápdụngphươngthứcTrongtàiquốctếđểxácđịnhchủquyềnquầnđảoHoàng Sa, TrungQuốclạikhướctừ.

 44. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • Ngày 30 tháng 3 năm 1938, vuaBảoĐạikýDụsố 10 sápnhậpHoàng Sa vàotỉnhThừaThiênthayvì Nam Ngãitrướcđây. • Ngày 15 tháng 6 năm 1938, ToànquyềnĐôngDương Jules BreviekýNghịđịnh 156-S-V thànhlậpđơnvịhànhchínhchoquầnđảoHoàng Sa thuộctỉnhThừaThiên.

 45. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • Từ5 tháng 9 đến 8 tháng 9 năm 1951, Hộinghị San Francisco cóđạidiệncủa 51 nướcthamdựđểkýkếtHòaướcvớiNhật. Tạiphiênhọptoànthểmởrộng, ngày 5 tháng 9, với 48 phiếuchống, 3 phiếuthuận, đãbácbỏđềnghịcủangoạitrưởngGromyco ( LiênXôcũ) vềviệctuchỉnhkhoản 13 củaDựthảoHòaước, trongđócónội dung : Nhậtthừanhậnchủquyềncủa CHND TrungHoađốivớiquầnđảoHoàng Sa vànhữngđảoxahơnnữavềphía Nam .

 46. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa

 47. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • Ngày 20 tháng 7 năm 1954, HiệpđịnhGeneveđượckýkếtđãcôngnhậnmộtnướccónềnđộclập, chủquyền, toànvẹnlãnhthổvàthốngnhất. Điều 1 củaHiệpđịnhđãquyđịnhlấysôngBếnHải(vỹtuyến 17) làmgiớituyếntạmthờiđểphânchiaquyềnquảnlýlãnhthổgiữa 2 miền Nam BắcViệt Nam. Giớituyến tam thờinàycũngđượckéodàibằngmộtđườngthẳngtừbờbiểnrangoàikhơi(Điều 4).QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa nằmdướivỹtuyến 17 nênthuộcquyềnquảnlýcủachínhquyênmiền Nam Việt Nam.

 48. II. QuầnđảoHoàng Sa vàquầnđảoTrường Sa 2.Lịch sửthựcthichủquyềncủaViệt Nam • Tháng 4 năm 1956, khiquânđộiviễnchinhPháp rut khỏiĐôngDương, quânđộiQuốcgiaViệt Nam, vềsaulàViệt Nam Cônghòa, đãratiếpquảnnhómphíaTâyquànđảoHoàng Sa. • Trướcnhữnghànhđộngxâmchiếmmộtsốđảo ở quầnđảoHoàng Sa vàTrường Sa do TrungQuốcvà Philippines tiếnhànhvàothờiđiểmgiaothờinày, ChínhphủViệt Nam Cộnghòađãlêntiếngphảnđối: Ngày 24 tháng 5 vàngày 8 tháng 6 năm 1956, Việt Nam CộnghòarathôngcáonhấnmạnhquầnđảoHoàng Sa cùngvớiquầnđảoTrường Sa “luônluônlàmộtphầncủaViệtnam” vàtuyênbốkhẳngđịnhchủquyềntừlâuđờicủaViệt Nam.

More Related