1 / 14

Extrémne podmienky

Extrémne podmienky. V spoločnosti človeka K.Šugrová. Potkan tmavý. Budeme sa zaoberať. Vzhľad Život Výskyt Čím sa živý? Adaptácia Nepriatelia Čo je zaujímavé?. Vzhľad. Potkan je hlodavec, ktorý svojím zovňajškom pripomína myš, je však podstatne väčší.

tavi
Download Presentation

Extrémne podmienky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Extrémne podmienky V spoločnosti človeka K.Šugrová

 2. Potkan tmavý

 3. Budeme sa zaoberať... • Vzhľad • Život • Výskyt • Čím sa živý? • Adaptácia • Nepriatelia • Čo je zaujímavé?

 4. Vzhľad • Potkan je hlodavec, ktorý svojím zovňajškom pripomína myš, je však podstatne väčší. • Ušnice má veľké, prehnuté dopredu presahujú uši. • Chvost je dlhý, pokrytý zrohovatenými obrúčkami, je väčší ako telo. • Oči sú výrazné, veľké. • Hnedo-šedú srsť a špicatý pisk. • Dĺžka tela Potkana tmavého je 14 - 23 cm, maximálna hmotnosť 250 g. • Samica má až 6 párov bradaviek.

 5. Čiže takto...

 6. Život • Potkan tmavý patrí do rodu rattus • Je druh z čeľade myšovité. • Dožívajú sa maximálne 4 rokov. • Obratne skáče a lezie, vylezie aj na stromy. • Žije v 20-60-členných skupinách. • Blchy na jeho tele boli v stredoveku častým rozširovateľom moru. • Potkany prenášajú tiež besnotu, tularémiu, týfus, črevné choroby a choleru.

 7. Výskyt • Žije hlavne v suchých a teplých horných častiach budov, na povalách, sýpkach a stromoch. • Vytvára si hniezdo z vetvičiek a trávy. • Často sa zamieňa s potkanom hnedým, ktorý ho dnes vytláča najmä vo veľkých mestách. • Zvýšená lodná doprava a nedodržiavanie hygienických opatrení umožnilo príliv týchto hlodavcov do Európy. U nás sa Potkan tmavý narozdiel od Potkana hnedého vyskytuje len zriedka, hlavne v dunajských prístavoch. Rozširuje sa lodnou dopravou a inými dopravnými prostriedkami.

 8. Čím sa živý? • Živí sa najmä rastlinami, ale prežije aj na hmyze, odpadkoch, zdochlinách a podobne. • Potkan tmavý je všežravec, prednosť dáva zrnu a múke. • Bez pitia vydrží aj niekoľko dní. • Sú však schopné prispôsobiť sa a živiť sa akoukoľvek potravou.

 9. Adaptácia... • Potkan tmavý je veľmi prispôsobivý. Adaptoval sa na život ako spoločník človeka. • Potkani nemajú dobre vyvinuté zmysly. Čisté zvuky nepočujú, vnímajú len šuchot, a farebné videnie im úplne chýba. Aj čuch majú slabší než mnoho iných zvierat. • Potkanom však pomáha aj ich vynaliezavosť a chytrosť. Dokážu sa orientovať a nájsť cestu so zaviazanými očami v najprepletenejších labyrintoch.  • Hovorí sa, že sa potkany vedia dostať k obsahu fľaše s úzkym hrdlom. Spúšťajú dovnútra chvost, namočia ho do tekutiny a potom ho olizujú. 

 10. Nepriatelia • Mačka • Pes • Kuna skalná • Tchor • Sovy • Volavka popolavá

 11. Čo je zaujímavé? • Potkani umierajú aj vplyvom stresu. Potkan začne okolo votrelca krúžiť so zježenou srsťou a pritom škrípe zubami. Votrelec sa ani nesnaží uniknúť, ani sa nebráni, zostane len nehybne stáť a ťažko dýcha. Končí to vždy rovnako. Votrelec zostane ležať mŕtvy na mieste bez toho, aby sa pokúsil o svoju záchranu.  • Sú rozdelení do troch skupín. Prví sú silní, nebojácni jedinci, pred ktorými sa celá kolónia trasie od strachu. Druhí sú samci síce silní, ale zbabelí. Ich bojazlivosť ich vedie až tak ďaleko, že samcom-vládcom olizujú srsť na dôkaz svojej podriadenosti. Pokiaľ sa taký samec nejako znepáči vodcovi, uvedie ho do stresu (zahubí ho). Ostatní samci sú chudáci a skôr či neskôr ich zahubí stresom nejaký útočník.

 12. Všeobecne o potkanoch : • Zuby potkanov stále rastú. Keby si ich neobrusovali, zahynuli by od hladu, pretože by im prerástli. Môžu si ich brúsiť trením zubov o zuby alebo neustálym hryzením, a tak stále kúšu do všetkého, čo je k dispozícii. • Hovorilo sa napríklad, ako potkany prenášajú vajcia do svojich nôr. Jeden vraj uchopí vajce prednými nohami, ľahne si na chrbát a druhí ho ťahajú za chvost do skrýše. Potkan teda slúži ako transportér. Nedávno to všetko francúzski odborníci nafilmovali. 

 13. KONIEC • Zdroje: internet, noviny, encyklopédia • Extrémne podmieky a adaptáciu som spracovala v zmysle „z pohľadu potkana na život“ ...

 14. Ďakujem za pozornosť 

More Related