Wydawnictwa zwarte i ci g e
Download
1 / 12

WYDAWNICTWA ZWARTE I CI?G?E - PowerPoint PPT Presentation


 • 147 Views
 • Uploaded on

WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE. Materiały do ścieżki edukacja czytelnicza i medialna. Co to są wydawnictwa zwarte?. Są to wydawnictwa, które ukazują się w druku jako zakończona całość, bądź też ich zakończenie jest z góry przez wydawcę przewidziane:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'WYDAWNICTWA ZWARTE I CI?G?E' - taurus


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Wydawnictwa zwarte i ci g e

WYDAWNICTWA ZWARTE I CIĄGŁE

Materiały do ścieżki edukacja czytelnicza i medialna


Co to s wydawnictwa zwarte
Co to są wydawnictwa zwarte?

 • Są to wydawnictwa, które ukazują się w druku jako zakończona całość, bądź też ich zakończenie jest z góry przez wydawcę przewidziane:

  • encyklopedia jednotomowa ; - powieści ;- książki popularnonaukowe

  • encyklopedia wielotomowa (np. 6- tomowa Nowa Encyklopedia Powszechna, której termin wydania ostatniego tomu był określony czasowo.


Zaliczamy do wydawnictw zwartych
Zaliczamy do wydawnictw zwartych:

 • książkę

 • broszurę – wydawnictwo zwarte do 48 stron, z jedną kartą tytułową

 • odbitkę

 • przedbitkę – fragment dzieła opublikowany w czasopiśmie poprzedzający wydanie dzieła w formie książkowej

 • nadbitkę – artykuł z czasopisma lub rozdział z książki wydany osobno, ale tak, że widać, iż jest on tylko częścią większej całości, np. z zachowaniem numeracji stron

 • druki akcydensowe – afisze, plakaty, ulotki – czyli druki ulotne


Zalety wydawnictwa zwartego
Zalety wydawnictwa zwartego:

 • trwałość

 • całościowe ujęcie problemu

 • podstawowe informacje z danej dziedziny

 • obecność aparatu naukowego ułatwiającego odszukiwanie informacji w książkach (spis treści, przypisy bibliograficzne, wstęp, posłowie, indeks, słowniczki np. pojęć albo skrótów) książkę


Co to s wydawnictwa ci g e
Co to są wydawnictwa ciągłe?

 • Są to wydawnictwa, które ukazują się częściami, w określonych lub nieokreślonych odstępach czasu. W zamierzeniach wydawniczych ich zakończenie nie jest przewidziane choć w rzeczywistości może nastąpić. Do wydawnictw ciągłych zaliczamy:


Do wydawnictw ci g ych zaliczamy
Do wydawnictw ciągłych zaliczamy:

 • wydawnictwa seryjne, np.:

  • Biblioteka Analiz Literackich,

  • Harlequin,

  • kryminały w serii z „Kluczykiem” czy „Jamnikiem”)

 • czasopisma


Podzia czasopism ze wzgl du na cz stotliwo
Podział czasopism ze względu na częstotliwość:

 • dziennik

 • tygodnik

 • dwutygodnik

 • miesięcznik

 • dwumiesięcznik (metodyczne)

 • kwartalnik

 • półrocznik

 • rocznik


Podzia czasopism ze wzgl du na przeznaczenie
Podział czasopism ze względu na przeznaczenie:

 • naukowe

 • popularnonaukowe („Focus”, „Wiedza i Życie”)

 • fachowe („Bibliotekarz”)

 • urzędowe („Dziennik Ustaw”)


Podzia ze wzgl du na tre
Podział ze względu na treść:

 • społeczno-polityczne (Polityka )

 • kulturalne

 • techniczne (Młody Technik )

 • medyczne

 • wojskowe (Żołnierz Polski )

 • muzyczne

 • filmowe

 • religijne

 • sportowe

 • turystyczne

 • rozrywkowe

 • dziecięce

 • młodzieżowe

 • kobiece


Elementy budowy czasopisma
Elementy budowy czasopisma:

 • Tytulatura: (winieta)

  • tytuł, podtytuł

  • numeracja

  • data wydania

  • częstotliwość ukazywania się

  • cena

 • Stałe działy i rubryki:

  • reportaż

  • listy od czytelników

  • nekrologi

 • Stopka redakcyjna:

  • skład kolegium

  • adres redakcji

  • warunki prenumeraty

  • wysokość nakładu

 • Spis treści


Terminy
Terminy:

 • nakład - liczba egzemplarzy jednego wydania książki lub czasopisma;

 • redakcja- kierowanie zespołem opracowującym i wydającym czasopismo, dzieło zbiorowe;

 • korekta- poprawianie, usuwanie błędów, nanoszenie poprawek na próbnych odbitkach drukarskich;

 • prenumerata- zapłacenie z góry za czasopismo dla zapewnienia sobie ciągłości otrzymywania kolejnych numerów


Opracowa a ewa stanis awczyk
Opracowała Ewa Stanisławczyk