Muskuloskeletální systém - PowerPoint PPT Presentation

muskuloskelet ln syst m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Muskuloskeletální systém PowerPoint Presentation
Download Presentation
Muskuloskeletální systém

play fullscreen
1 / 162
Muskuloskeletální systém
680 Views
Download Presentation
tauret
Download Presentation

Muskuloskeletální systém

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Muskuloskeletální systém

 2. muskuloskeletální systém • podpůrný a lokomoční systém • svaly • kostra • šlachy • klouby • šlachové burzy

 3. muskuloskeletální systém • funkce • pohyb • vzpřímené držení • ochrana • termoregulace • metabolická funkce • komunikace

 4. kosterní systém - funkce • tvar těla • podpora a ochrana • pohyb • krvetvorba (kostní dřeň) • ukládání minerálních látek – kalciumfosfátový metabolismus

 5. kost - charakteristika • pojivová tkáň (kost, chrupavka a vazivo) • minerální složka – hydroxyapatit vápníku (CaHA) • měkká tkáň (organická) – kolagen • pevnost a elasticita

 6. kost - typy • kompakta (hutná kost) - kortikalis • spongióza (trabekulátní, houbovitá) - dřeň • periost (okostice) • osteoblasty • osteocyty • osteoklasty

 7. kost - charakteristika

 8. kost – růst kostí primární a sekundární osifikační jádra

 9. typy kostí • dlouhé kosti • krátké kosti • ploché kosti • nepravidelné kosti • sezamské kůstky

 10. anatomie dlouhých kostí • Epifýza • Metafýza • Diafýza • Epifyzeální štěrbina

 11. Typy fraktur dlouhých kostí • příčná • šikmá • spirální • tříštivá • subperiostální • dislokovaná • otevřená

 12. Pažní pletenec • lopatka • klíční kost • pažní kost • ramenní kloub - AC kloub - glenohumerální kloub • SC kloub

 13. Scapula - lopatka

 14. Scapula - lopatka

 15. RTG lopatky Předozadní projekce - kazeta 24 x 30 na výšku, 3 cm nad horním okrajem ramene - poloha vleže na zádech, vyšetřovaná lopatka je na střední čáře stolu, je natočen 20° k vyšetřované straně, loket je vypodložen v silné pronaci, hřbet ruky se opírá o lopatu kyčelní kosti - CP jde na střed kazety, 4 cm navnitř od axily, 60-65 kV

 16. RTG lopatky Bočná projekce kazeta 24 x 30 na výšku, sekundární clona - poloha vleže na boku na postižené straně, pak se sklání nevyšetřovaná strana ventrálně tak, až je naléhající lopatka kolmo ke stolu, paže naléhající strany je vzpažena

 17. Scapula - lopatka

 18. Scapula - lopatka

 19. clavicula – klíční kost

 20. RTG klíční kosti Zadopřední projekce vleže - kazeta 18 x 24 napříč - poloha vleže na břiše, kazeta je uložena tak, aby klíček byl uprostřed kazety - CP míří na střed kazety, značení zrcadlově, 50 – 55 kV Modifikace: na zádech, ve stoje oba současně - FF 150 cm

 21. RTG klíční kosti Axiální projekce - kazeta 18 x 24 napříč, kolmo na úložnou desku - poloha na zádech, rameno na snímkované straně je podloženo klínem, hlava je mírně podložená a maximálně odkloněna - CP skloněn 60° kraniálně do středu kazety, značení zrcadlově, 55 – 60 kV

 22. Anatomie ramene

 23. RTG ramene AP projekce - kazeta 18 x 24 na výšku, přesahuje kožní okraj o 5 cm - poloha vleže na zádech, dlaň otočena vzhůru, nesnímkované rameno je podloženo - CP kolmo na střed kazety, 50 – 55 kV

 24. RTG ramene Transthorakální projekce - kazeta 18 x 24 na výšku, přesahuje kožní okraj o 5 cm - snímkované rameno u kazety, nesnímkovaná nahoře - CP kolmo na střed kazety, 55 kV

 25. RTG ramene Axiální projekce vleže - kazeta 13 x 18 napříč, těsně na proximálním konci ramene a zasunuta co nejvíce do krku - poloha vleže na zádech ři okraji stolu, paže upažena se zevní rotací, loket podložen - CP jde horizontálně, angulován mediálně 30°, kolmo na kazetu 50 – 55 kV

 26. RTG ramene Axiální distoproximální projekce vstoje - kazeta 13 x 18 napříč, druhou rukou přidržována na rameni, opřená o krk - poloha ve stoje bokem k rentgence, ta je spuštěna co nejvíce k zemi, končetina je upažená a opřená - CP míří do axily (30°)

 27. rameno - luxace

 28. Anatomie humeru

 29. RTG paže (humeru) AP projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40 - pozice vleže na stole na zádech, lehce natočen na snímkovanou stranu, kazeta je pod paží v supinaci. Proximální konec kazety přesahuje rameno o 4 cm - CP kolmo na střed kazety, 55 – 60 kV

 30. RTG paže (humeru) Bočná projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40 - pozice jako u AP, končetina je max. pronaci ( dlaň směřuje zevně ) - CP míří na střed kazety, 55 – 60 kV

 31. anatomie předloktí

 32. RTG předloktí AP projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40 - pozice vsedě u krátké strany stolu, končetina upažená, rotovaná zevně ( supinace ), distální konec kazety sahá 4 cm pod hlavičku ulny - CP na střed kazety, 50 – 55 kV

 33. RTG předloktí Bočná projekce - kazeta 15 x 40, 20 x 40 - pozice bokem ke dlouhé straně stolu, končetina je ohnutá v lokti, předloktí leží ulnární stranou na kazetě, distální okraj kazety přesahuje hlavičku ulny 4 cm - CP kolmo na střed kazety, 50 – 55 kV

 34. RTG lokte AP projekce - kazeta 13 x 18 na výšku, 18 x 24 půlená na šířku - pozice vsedě bokem ke krátké straně stolu, končetina upažená v supinaci, loket leží uprostřed kazety - CP na střed kazety, 55 – 60 kV

 35. RTG lokte Bočná projekce - kazeta 13 x 18 napříč, 18 x 24 napříč půlená - pozice vsedě bokem k dlouhé straně stolu, končetina je ohnutá v lokti, předloktí je kolmo na kazetu, kloub je uprostřed kazety ( okraj kazety je 4 cm na okrajem paže ) - CP na střed kazety, 50 – 55 kV

 36. RTG lokte Axiální projekce na olekranon - kazeta 13 x 18 na výšku - pozice bokem u krátké strany stolu, končetnina v supinaci je ohnutá v lokti, kazeta je pod loktem tak, aby olekranon byl uprostřed kazety - CP jde kolmo na olekranon, 50 kV

 37. sternoklavikulární kloub • Zadopřední projekce - kazeta 13 x 18 napříč, FF 150 cm - poloha vstoje, vyšetřovaná strana je oddálená od vertigrafu 25°, sternokl. kloub na středu kazety - CP míří na střed kazety, značení zrcadlově, 55 – 60 kV

 38. akromioklavikulární kloub • Předozadní projekce - kazeta 13 x 18 napříč - polohy na zádech, upažená končetina je ohnutá v lokti v pravém úhlu a naléhá na stůl hřbetem ruky za hlavou. Vypodložený loket. AC kloub je umístěn na střed kazety - CP jde kolmo na střed kazety, 50 – 55 kV

 39. akromioklavikulární kloub

 40. anatomie zápěstí

 41. anatomie zápěstí

 42. anatomie zápěstí radiokarpální a ulnokarpální kloub interkarpální klouby karpometakarpální klouby