Drugi krug istra ivanja o primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Drugi krug istraživanja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama. Transparentnost - Srbija Mart 200 5. Ciljevi istraživanja. Deo projekta koji se sprovodi radi jačanja javne odgovornosti uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske Ciljevi istraživanja :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tatum-sellers


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Drugi krug istra ivanja o primeni zakona o slobodnom pristupu informacijama

Drugi krug istraživanja o primeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama

Transparentnost - Srbija

Mart 2005


Ciljevi istra ivanja
Ciljevi istraživanja pristupu informacijama

 • Deo projekta koji se sprovodi radi jačanja javne odgovornosti uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Finske

 • Ciljevi istraživanja:

  • Podizanje svesti o obavezama i pravima

  • Pospešivanje primene zakona u organima javne vlasti

  • Provera spremnosti organa javne vlasti da primene zakon

  • Održavanje neprestane kontrole od strane građanskog društva i medija


Ko su organi javne vlasti
Ko su organi javne vlasti pristupu informacijama

 • Organi izvršne, zakonodavne i sudske vlasti

 • Javna preduzeća

 • Pokrajinski, gradski i opštinski organi

 • Ustanove koje se finansiraju iz budžeta

 • Organizacije kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja


Uzorak istra ivanja
Uzorak istraživanja pristupu informacijama

 • 6 najviših organi vlasti (član 22, stav 2 Zakona)

 • 13 ministarstava (4 odgovorilo u prvom krugu)

 • 16 posebnih organizacija

 • 18 republičkih javnih preduzeća

 • 4 druga republička organa

 • 165 opština i 2 grada (2 grada odgovorila u prvom krugu)Izme u dva kruga istra ivanja
Između dva kruga istraživanja... pristupu informacijama

 • Veliki odjek rezultata istraživanja u javnosti

 • Podsticaj da mnoge institucije pošalju svoje odgovore (Ministarstvo rada, Narodna banka Srbije, Agencija za privatizaciju, Grad Beograd, Uprava carina...)

 • Podrška akciji od strane Poverenika za informacije od javnog značaja


Kako je odabran uzorak za drugi krug
Kako je odabran uzorak za drugi krug pristupu informacijama

 • Upotpunjen spisak najviših državnih organa (uključen Predsednik, Republički javni tužilac)

 • Ponovljeni zahtevi ministarstvima koja nisu odgovorila u prvom krugu

 • Upotpunjen spisak posebnih organizacija i javnih preduzeća (bez odgovora u prvom krugu)

 • Obuhvaćene sve jedinice lokalne samouprave


Tra ene informacije
Tražene informacije pristupu informacijama

 • Da li su u Organu vlasti određena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama?

 • Koje uslove za rad moraju da ispunjavaju službena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama?

 • Da li su službena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama počela da obavljaju poslove propisane Zakonom?

 • Da li službena lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama pored ovih obavljaju i druge dužnosti?

 • Koji su kontakt podaci službenih lica za postupanje po zahtevima za slobodan pristup informacijama (ime i prezime, službeni telefon, adresa i adresa za elektronsku poštu)?

 • Da li je u Organu vlasti i na koji način sprovedena obuka zaposlenih i njihovo upoznavanje sa obavezama koje imaju po osnovu Zakona?

 • Šta je sve obuhvaćeno obukom zaposlenih?

 • Da li je izvršena procena sredstava koja će biti potrebna za sprovođenje obaveza iz Zakona u toku tekuće godine ili u drugom, kraćem roku?

 • Koja je struktura procenjenih sredstava koja su potrebna za sprovođenje obaveza Organa vlasti na osnovu Zakona i da li su ta sredstva obezbeđena?

 • Da li Organ vlasti ima svoju internet prezentaciju (veb-sajt) i koja je adresa te internet prezentacije?

 • Koje vrste informacija i dokumenata se objavljuju na internet prezentaciji, u kojem roku od njihovog nastanka, koliko dugo se nalaze na internet prezentaciji i na koji način se obezbeđuje njihova ažurnost, potpunost i tačnost?
Vrste odgovora po sadr ini
Vrste odgovora po sadržini pristupu informacijama

 • Određeno ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima – 41 odgovor

 • Radi se na sprovođenju zakonskih odredbi (npr. izmene akta o sistematizaciji su u toku) – 15 odgovora

 • Izgovori za neprimenjivanje Zakona se traže na neprimeren način u pojedinim zakonskim odredbama – 4 odgovora


Zaklju ci i pouke
Zaključci i pouke pristupu informacijama

 • Stepen primene Zakona je i dalje na nedopustivo niskom nivou – oko 40 posto organa na republičkom i oko 80 posto organa na nivou lokalne samouprave uopšte nije odgovorilo na zahtev; za očekivati je da bi broj odgovora bio još manji da su ih uputili “obični građani” ili da su se odnosili na “osetljiva pitanja”


Zaklju ci i pouke1
Zaključci i pouke pristupu informacijama

 • Kampanja nevladinih organizacija, medija i Poverenika daje određene rezultate – broj i kvalitet odgovora se dvostruko povećao u odnosu na prvi krug istraživanja


Zaklju ci i pouke2
Zaključci i pouke pristupu informacijama

 • Organi koji su odgovorili na zahtev uglavnom su ispunili rokove i formu odgovora

 • Ne postoje direktne korelacije između partijske pripadnosti rukovodilaca organa i primene Zakona – rezultati govore više o kvalitetu rada pojedinih funkcionera nego njihovih političkih stranaka

 • Preovlađuje minimalistički pristup pri ispunjavanju zakonskih obaveza

 • Pojedini odgovori ukazuju na to da je potrebno dati tumačenja nekih odredaba (organi lokalne samouprave)

 • Ne koristi se u dovoljnoj meri potencijal koji Zakon o slobodnom pristupu informacijama nosi za reformu sistema vođenja dokumentacije i promenu odnosa vlasti prema građanima


Zaklju ci i pouke3
Zaključci i pouke pristupu informacijama

 • Nepostojanje odgovarajuće pravne zaštite, koja se ogleda u tome što Poverenik za pristup informacijama nema uslova da u stvarnosti vrši svoje funkcije, utiče na to da su organi manje spremni da ispune svoje zakonske obaveze.

 • Državni organi su učinili nedovoljno na podsticanju primene zakona


Zaklju ci i pouke4
Zaključci i pouke pristupu informacijama

 • Nastaviti sa istraživanjima sličnog tipa kako bi se organi vlasti podstakli da se bolje pripreme za izvršenje svojih zakonskih obaveza

 • Dilema – sledeći korak: kako proveriti funkcionisanje pravne zaštite kad organ koji treba da je pruži još uvek nema ni adresu?

 • Edukacija na obe strane – tražioci informacija i organi koji treba da omoguće pristup