projektni management v novi ekonomiji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Projektni Management v novi ekonomiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Projektni Management v novi ekonomiji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Projektni Management v novi ekonomiji - PowerPoint PPT Presentation


  • 229 Views
  • Uploaded on

Projektni Management v novi ekonomiji. Luka Koper in elektronsko poslovanje B2B v praksi Maribor, junij 2001 ATNET Napredne tehnologije d.o.o. Koper. Začetki B2B EP Luke Koper Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper Primer - Projekt NAKT Pomen B2B EP za Luko Koper Nadzor nad B2B EP

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Projektni Management v novi ekonomiji


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
projektni management v novi ekonomiji

Projektni Management v novi ekonomiji

Luka Koper in elektronsko poslovanje B2B v praksi

Maribor, junij 2001

ATNET Napredne tehnologije d.o.o. Koper

agenda
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

agenda1
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

luka koper in za etki ep
1989 Študija INFONET

Odgovor na vprašanja EDI in Luka Koper

Katere procese podpreti z EDI?

Katere dokumente podpreti z EDI?

V kakšnem vrstnem redu stvari izpeljati?

S katerimi strankami začeti EDI?

Na kakšen način uvesti EDI?

S kakšno tehnologijo? HW? SW?

Kakšne pridobitve bodo za Luko Koper?

Kako prepričati okolico v potrebne investicije?

Luka Koper in začetki EP

M. Klasek, S. Kovljenič

agenda2
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

lu ki projekti za b2b ep
1993 Luška dispozicija

1994 Gibanje kontejnerjev na KT

1995 Naročanje, planiranje in izvajanje del

1996 Ustanovitev CRV ATNET za podporo EP

1997 Naročanje vagonov pri SŽ

1998 Dokument Brez Zadržka

1998 Primopredaja vagonov s SŽ

1998 Skladiščna dokumentacija

2000 Gibanje avtomobilov na TA

2000 Naročanje prevoza kontejnerjev (AK in ICF)

Luški projekti za B2B EP

M. Klasek, S. Kovljenič

agenda3
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

naro anje prevoza kontejnerjev nakt
Namen projekta

Udeleženci

Izvajalci

Procesni model

Značilnosti tega projekta

Naročanje prevozakontejnerjev - NAKT

M. Klasek, S. Kovljenič

namen projekta nakt
Krajši čas od naročila do odpreme vagonske kompozicije

Znatno zmanjšanje števila napak

Znižanje stroškov in manjši stroški poslovanja pri vseh udeležencih procesa

znižanje zaradi:

povečanja hitrosti izmenjevanja informacij

odprave prepisovanja podatkov

optimiziranja naročanja vagonov

lažjega planiranja in

večje predvidljivosti poslovanja (standardiziran proces)

Zmanjševanje dodatnega dela (fax, telefon)

Namen projekta NAKT

M. Klasek, S. Kovljenič

udele enci
Udeleženci

M. Klasek, S. Kovljenič

izvajalci
Izvajalci

M. Klasek, S. Kovljenič

proces nakt dan d 1

Izmenjava plana dela za vagone

Sumarna potrditev vagonov

Potrditev naročil za delo

Potrditev vagonov

Sumarno Naročilo dela

Sumarno Naročilo vagonov

Naročilo NAKT

Potrditev naročila

Proces NAKT, dan D-1

LUKA

KOPER

Organizatorji

prevoza

Špedicije

M. Klasek, S. Kovljenič

proces nakt dan d

SPV - Primopredajni seznam vagonov za odpremo

Primopredajni seznam vagonov s pripadajočimi kontejnerji

Sprejem dispozicije

DIZ Dispozicija

Številke praznih CNT

Dejanska odprema CNT

Dejanska odprema CNT

Proces NAKT, dan D

LUKA

KOPER

Organizatorji

prevoza

Špedicije

M. Klasek, S. Kovljenič

zna ilnosti projekta
Kot osnovo uporablja že podprte procese

Proces med 4 subjekti

Velik organizacijski napor

Različna stopnja E-podpore

ATNET kot koordinator in ponudnik za EP

Značilnosti projekta

M. Klasek, S. Kovljenič

agenda4
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

pomen b2b za luko koper
Pridobitve za vse udeležence

100% e-vnos podatkov na strani naročnikov

Zmanjšanje napak, prepisovanja in papirnatih dokumentov …

Zmanjšanje zunanjih služb naročnikov

Ukinitev dnevnih koordinacij

Procesi so jasno organizacijsko in časovno definirani

Baza za podporo luškim procesom

Delavci

Mehanizacija

Interni obračuni

Statistika

Povratne informacije naročnikom

Obojestranski prihranek (časovni, papirnat)

Uporaba povratnih informacij v lastnem procesu

Pomen B2B za Luko Koper

M. Klasek, S. Kovljenič

agenda5
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

nadzor nad delovanjem
Pomoč uporabnikom

Aplikativna

Vsebinska (dokumenti in procesi)

Nadzor nad delovanjem vozlišča 24*7*365

Aplikacija Network Status

Pravočasno odkrivanje motenj

Obveščanje uporabnikov in sistemskega osebja

E-mail

SMS

Paging

WEB

Podvojena strojna in komunikacijska oprema

Team ATNET – zunanji support

Varnost (FW, VPN ..)

Nadzor nad delovanjem

M. Klasek, S. Kovljenič

agenda6
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

na rti za prihodnost
Elektronski tovorni list s SŽ

EP z ladjarji

EP z drugimi lukami

EP z luško kapitanijo (VTM in VTS)

EP s komitenti – lastniki blaga

Uporaba novih tehnologij in standardov

Načrti za prihodnost

M. Klasek, S. Kovljenič

agenda7
Začetki B2B EP Luke Koper

Izpeljani B2B EP projekti Luke Koper

Primer - Projekt NAKT

Pomen B2B EP za Luko Koper

Nadzor nad B2B EP

Načrti za prihodnost

Diskusija

Agenda

M. Klasek, S. Kovljenič

e kontakt
e-... kontakt

LUKA KOPERwww.luka-kp.si

Sandra Kovljenič, IT Manager Sandra.Kovljenic@luka-kp.si

ATNETwww.atnet.si

Marco Klasek, pomočnik gen.dir. Marco.Klasek@atnet.si

M. Klasek, S. Kovljenič