amoniak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Amoniak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Amoniak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Amoniak - PowerPoint PPT Presentation


 • 246 Views
 • Uploaded on

Amoniak. Uveďte chemický vzorec amoniaku:. NH 3. Charakterizujte amoniak z hlediska skupenství a fyzikálních vlastností:. NH 3 je jedovatý, bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn. NH 3 je lehčí než vzduch a při vdechování leptá a poškozuje sliznice. Obr. 1.: stavba molekuly amoniaku.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Amoniak' - tatiana-torres


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Uveďte chemický vzorec amoniaku:

NH3

Charakterizujte amoniak z hlediska skupenství a fyzikálních

vlastností:

 • NH3 je jedovatý, bezbarvý, štiplavě páchnoucí plyn
 • NH3 je lehčí než vzduch a při vdechování leptá a poškozuje sliznice

Obr. 1.: stavba molekuly amoniaku.

slide3

? Jak se amoniak vyrábí ?

 • NH3se vyrábí přímým slučováním z prvků za vysoké teploty a při vysokém tlaku (400 C a 20 MPa):
 • N2 + 3 H2 2 NH3

? Je amoniak rozpustný ve vodě ?

 • NH3 se velmi dobře rozpouští ve vodě, přičemž vzniká roztok
 • tzv. hydroxidu amonného:
 • NH3 + H2O  NH4OH

? Co je to čpavek ?

 • Čpavek je technický název pro vodný roztok amoniaku (hydroxid amonný).
slide4

? Kde v přírodě se amoniak vyskytuje a jak tam vzniká?

 • Amoniak se uvolňuje bakteriálním rozkladem z organických zbytků (výkaly, moč).
 • Je součástí atmosféry některých planet (Jupiter, Saturn, Uran)
 • a vyskytuje se ve vesmíru (v mezihvězdném prostoru)

? Jaký význam má amoniak v přírodě ?

 • V přírodě se amoniak vyskytuje převážně rozpuštěný ve vodě tedy ve formě amonných kationtů (NH4+).
 • Amonné ionty NH4+přijímají rostliny svými kořeny z půdy jako nepostradatelný zdroj dusíku pro tvorbu bílkovin.
 • Amoniak je tak klíčovou sloučeninou pro koloběh dusíku v přírodě.
slide6

Uveďte příklady průmyslového využití amoniaku:

 • NH3 se používá na výrobu umělých hnojiv, např. (dusičnan amonný - NH4NO3, síran amonný - NH4SO4).
 • NH3 se používá jako chladicí látka (médium) do chladicích zařízení (např. mrazicí boxy, chladničky, zimní stadiony atd.).
 • NH3 se používá jako součást čisticích prostředků používaných v domácnosti (např. k čištění skla, porcelánu, grilů pro odstraňování připečených nečistot).
 • NH3 má antimikrobiální vlastnosti, proto se používá v potravinářském průmyslu k desinfekci a konzervaci potravin (označení E527).
 • NH3 se používá také jako palivo v některých typech motorů (např. raketové motory).
slide7

Citace:

Amoniak. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. Creative Commons. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2013-01-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Amoniak

ADAMKOVIČ, Emil, Věra HOFMANNOVÁ, Václav PUMPR, Tibor ŠRAMKO a Otto TOMEČEK. Chemie pro 7. ročník základní školy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982.

slide8

Obr. 1.: MILLS, Ben. Soubor:Ammonia-3D-balls-A.png: Ball-and-stick model oftheammoniamolecule, NH3. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. CreativeCommons. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ammonia-3D-balls-A.png

Citace:

Obr. 2.: MAŇAS, Michal a Johann DRÉO. Soubor:Nitrogencyclecs.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. CreativeCommons. San Francisco (CA): WikimediaFoundation, 2001- [cit. 2013-01-26]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nitrogen_cycle_cs.svg