slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AMONIAK (ČPAVEK) PowerPoint Presentation
Download Presentation
AMONIAK (ČPAVEK)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

AMONIAK (ČPAVEK) - PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

AMONIAK (ČPAVEK). Charakteristika a vlastnosti. chemická značka NH 3 (na 1 atom dusíku jsou vázány 3 atomy uhlíku) je to plyn , který je lehčí než vzduch je dobře rozpustný ve vodě , rozpustnost amoniaku ve vodě klesá se stoupající teplotou roztoky amoniaku jsou připravovány zastudena

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AMONIAK (ČPAVEK)' - ethan-golden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
charakteristika a vlastnosti
Charakteristika a vlastnosti
 • chemická značka NH3(na 1 atom dusíku jsou vázány 3 atomy uhlíku)
 • je to plyn, který je lehčí než vzduch
 • je dobře rozpustný ve vodě, rozpustnost amoniaku ve vodě klesá se stoupající teplotou
 • roztoky amoniaku jsou připravovány zastudena
 • teplem se amoniak z roztoků vytěsňuje, proto uchováváme v chladu
slide4

amoniak je těkavá látka

 • výhody:na vlasech nezanechává trvalý alkalický zbytek
 • nevýhody: při vyšších teplotách ztrácí preparační účinek (varem se dá vytěsnit úplně)
 • při rozpouštění amoniaku ve vodě se zvyšuje jeho ALKALITA, protože amoniak reaguje s vodou a vytváří hydroxid amonný, pH 9 – 9,5
 • NH3 + H2O →NH4OH

amoniak + voda → hydroxid amonný

pou it amoniaku v kade nictv
Použití amoniaku v kadeřnictví
 • používá se jako čpavková voda nebo v podobě amonných solí
 • používá se jako alkalická přísada při odbarvování, barvení nebo vlasové preparaci
 • otevírá šupiny kutikuly a umožňuje vstup dalších látek do vlasů
 • rozpojujeiontové vazby vlasového keratinu – důležité při preparaci
slide6

alkalizuje jiné chemické látky

 • urychluje rozklad peroxidu vodíku (H2O2)
 • při odbarvování je součástí odbarvovacího roztoku ve formě amonných solí
 • bývá součástí preparačních vod a oxidačních barevna vlasy, které alkalizuje
manipulace
Manipulace
 • zacházet s roztoky opatrně, protože leptají potřísněnou kůži
 • při potřísnění ihned pod tekoucí vodu
 • pozor na zasažení oka– ihned vymývatborovou vodu (pokud není tak vymývat vodou)
 • při začervenání a pálení vyhledat ihned lékaře
skladov n
Skladování
 • v tmavých a dobře uzavíratelných lahvích
 • musí být naplněny do 2/3 (dvou třetin)
 • lahve označené výrazným štítkem
 • po otevření nečicháme
 • pokud je amoniak v originálním baleníje nutné přesně dodržovat pokyny od výrobce
 • po namíchání ihned aplikovat – pamatovat na těkavost čpavku, po čase ztrácí účinek
zji ov n ph a koncentrace
Zjišťování pH a koncentrace
 • měření pH u zředěných roztoků lze orientačně měřit pomocí indikátorového papírku
 • měření koncentrace:
  • podle hustoty – roztok opatrně nalijeme do odměrného skleněného válce a vložíme hustoměr, ze zjištěné hodnoty určíme koncentraci podle tabulky, je nutné dodržet teplotu 20°C
  • titrační test – u roztoků, které obsahují kyselinu thioglykolovou (u preparačních roztoků), používají se barevné indikátory
pou it zdroje
Použité zdroje
 • HÜLSKEN, Margot. A SPOL. Příručka pro kadeřnice. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2005, 356 s. ISBN 80-867-0612-5.
 • PETERKA, Emanuel, František KOCOUREK a Miloslav PODZIMEK. Materiály pro učební obor Kadeřník. 4., aktualiz. vyd. Praha: Informatorium, 2004, 140 s. ISBN 80-733-3020-2.