rozw j psychofizyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rozwój psychofizyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rozwój psychofizyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

Rozwój psychofizyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 158 Views
 • Uploaded on

Rozwój psychofizyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej. Zmiany w rozwoju fizycznym dziecka. Wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała Większa odporność na zmęczenie związana z dłuższym przebywaniem w jednej pozycji.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rozwój psychofizyczny dziecka w edukacji wczesnoszkolnej' - tatiana-blackwell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zmiany w rozwoju fizycznym dziecka
Zmiany w rozwoju fizycznym dziecka
 • Wydłużają się i twardnieją kości kończyn, rosną zęby stałe, zmieniają się proporcje ciała

Większa odporność na zmęczenie związana z dłuższym przebywaniem w jednej pozycji.

 • Rozpoczyna się pierwszy etap kostnienia nadgarstka

Poprawia się płynność i szybkość ruchów rąk (dziecko łatwiej uczy się pisania w linijkach i łączenia liter, zaczynają ładniej rysować, lepiej wycinać itp.).

zmiany w rozwoju fizycznym dziecka1
Zmiany w rozwoju fizycznym dziecka
 • Mięśnie stają się silniejsze – wzrasta siła skurczu

Są bardziej odporne na zmęczenie – rzadziej potrzeby fizjologiczne.

 • Rozwijają się wszystkie narządy wewnętrzne – lepiej pracuje serce i płuca (lepsze dotlenienie), zwiększa się pojemność żołądka

Rośnie potrzeba ruchu, zmniejsza się częstotliwość przyjmowania pokarmów.

Dzieci są bardziej odporne na choroby

zmiany zwi zane z p ci
Zmiany związane z płcią
 • U chłopców rozwija się pas barkowy, u dziewcząt – pas miednicowy
 • U chłopców kości długie grubieją bardziej niż u dziewczynek

„głód ruchu”: bieganie, siłowanie się, rywalizacja, bijatyki; ruch – kryterium oceny społecznej kolegów

 • Kościec kształtuje się u dziewcząt o ok. 1,5-2 lat krócej niż u chłopców

wolą wycinać, rysować, malować; ich zeszyty są bardziej staranne (pismo)

„my chłopaki” – „my dziewczynki”

zmiany w uk adzie nerwowym1
Zmiany w układzie nerwowym
 • Wydłużają się wypustki komórek nerwowych, dojrzewają drogi nerwowe – szybkość i dokładność przewodzenia impulsów

lepszy czas reakcji, zanikają współruchy

 • Wzrasta ilość połączeń nerwowych

Poprawia się koordynacja ruchów, integracja informacji z różnych narządów zmysłu

 • Dojrzewają receptory zmysłów – poprawia się ostrość wzroku, wrażliwość na barwy, lepszy odbiór bodźców słuchowych, utrzymanie równowagi

Dzieci odbierają dokładniejsze informacje z otoczenia

zmiany w uk adzie nerwowym2
Zmiany w układzie nerwowym
 • Dojrzewają struktury kory mózgowej odpowiedzialne za czynności szkolne – poprawia się wzrokowe i słuchowe spostrzeganie analityczno-syntetyczne

różnicowanie liter i fonemów

 • Dojrzewają struktury mózgowe odpowiedzialne za procesy myślowe – początki myślenia konkretno-wyobrażeniowego operacyjnego na konkretach (powyżej 6 r.ż.)

tworzenie pierwszych pojęć, rozumienie odwrotności procesów, klasyfikowania itp.

zmiany w uk adzie nerwowym3
Zmiany w układzie nerwowym
 • Dojrzewa cały układ nerwowy

zdolność skupienia uwagi – początki uwagi dowolnej

zdolność do zapamiętywania – lepsza pamięć trwała

wzrasta siła procesów hamowania – lepsza kontrola emocji (niechęci, zmęczenia)

lepiej tolerują oczekiwanie na zaspokojenie głodu

znika dziecięcy infantylizm emocjonalny

liczenie się z opinią dorosłych

dojrza o emocjonalna
Dojrzałość emocjonalna

Wyznaczniki wg D. Golemana (1997)

 • Wiara w siebie
 • Ciekawość
 • Intencjonalność
 • Samokontrola
 • Towarzyskość
 • Umiejętność porozumiewania się
 • Umiejętność współdziałania
sze cioletni ucze1
Sześcioletni uczeń

Uwaga:

 • przewaga uwagi mimowolnej – bodźce z otoczenia rozpraszają uwagę,
 • czas skupienia – 15 min.,
 • dziecko nie potrafi skupiać uwagi na kilku czynnościach (słuchać n-lki i np. pisać)
 • silna koncentracja wywołuje zmęczenie
sze cioletni ucze2
Sześcioletni uczeń

Pamięć:

 • przeważa wciąż pamięć mechaniczna
 • mała gotowość pamięci do wydobycia żądanej informacji

Ruch:

 • słaby kościec i słabe mięśnie – częsta zmiana pozycji
 • Kładą się na ławce, podpierają się, wychodzą
sze cioletni ucze3
Sześcioletni uczeń

Pisanie:

 • wciąż silne napięcie mięśniowe rąk – palców, nadgarstka, przedramienia i barków.
 • ruchy rąk nie są płynne
 • występuje geometryzacja i brak precyzji (łuki)
 • może wystąpić niechęć do pisania, do szlaczków
 • pismo mało kształtne, nie mieści się w liniaturze
 • litery nie będą powiązane
 • proste szlaczki (linie proste i łamane)
sze cioletni ucze4
Sześcioletni uczeń

Stosunki przestrzenne :

 • dzieci mają jeszcze kłopot z oceną stosunków przestrzennych, np.: prawo, lewo, obok, za, spod itp.
 • rzutuje to na różnicowanie kształtów liter i cyfr, utrudnia ich zapamiętywanie

Słuchanie:

 • dzieci zdolne są do podziału zdania na wyrazy, do analizy, syntezy sylabowej wyrazu, do wysłuchania głosek w nagłosie.
sze cioletni ucze5
Sześcioletni uczeń

Myślenie:

 • dominuje myślenie przedoperacyjne, konkretno-wyobrażeniowe
 • liczebność zbioru zmienia się przy innym ułożeniu elementów, wody przelanej do talerzyka „ubywa”
 • dzieci dodają wszystko – złotówki do kilogramów do jabłek
 • brak odwracalności myślenia - nie potrafią odwrócić procesu przekształceń, nie rozumieją pojęcia liczby
 • nie ma jeszcze ukształtowanych pojęć czasowych
 • nie różnicują pojęć np. kura - kogut
najwi ksze r nice w sferze emocjonalnej
Największe różnice w sferze emocjonalnej

Poziom rozwoju w tym obszarze, decyduje

 • o samodzielności, zaradności,
 • łatwości nawiązywania kontaktów, umiejętności współdziałania, podporządkowania się wymogom
 • podejmowania zadań i ponoszenia odpowiedzialności.

Posiadanie tych umiejętności i ich rozwój mają kluczowe znaczenie w procesie adaptacji w szkole, w radzeniu sobie ze zmianami, nowymi i trudnymi sytuacjami, a także w osiąganiu sukcesu.

sze cioletni ucze6
Sześcioletni uczeń

Emocje, motywacje:

 • Dziecko sześcioletnie ma mniej dojrzały układ nerwowy niż siedmiolatek i z tego powodu silniej reaguje emocjonalnie,
 • wszystkie emocje, te pozytywne, a tym bardziej negatywne oraz duża liczba różnorodnych bodźców, stanowią dla organizmu ogromny wydatek energetyczny, „wypala się”
 • rozregulowuje się jego funkcjonowanie (staje się płaczliwe, drażliwe, nieznośne, agresywne itp.)
sze cioletni ucze7
Sześcioletni uczeń
 • Reakcje emocjonalne są bezpośrednie, gwałtowne, nieadekwatne do działającego bodźca
 • Początki takich reakcji emocjonalnych jak współczucie i wdzięczność
 • Dzieci nie potrafią werbalizować swoich przeżyć i najczęściej wyrażają je w działaniu
slide19

Wychowanie i edukacja

a intensywne wspomaganie rozwoju umysłowego na bazie diagnozy strefy najbliższego rozwoju

Dobre dopasowanie procesu uczenia się do potrzeb rozwojowych dziecka

Podstawą doświadczenie

Proces uczenia się przyjemny dla dziecka

(E. Gruszczyk-Kolczyńska)

slide20

Ważna jest ciągłość w edukacji, możliwość nawiązania przez dziecko do tego, co już wie

i potrafi, zaspokajanie jego ciekawości i budzenie zainteresowań.

 • Uczeniu się sprzyja też współdziałanie z innymi dziećmi, tworzenie wspólnoty.

Powyższe prawidłowości rozwoju dzieci są uzasadnieniem potrzeby indywidualizowania procesu wychowania i edukacji oraz stosowania aktywnych metod pracy.

sze cioletni ucze8
Sześcioletni uczeń

Metody i sposoby pracy:

metody i sposoby pracy
Metody i sposoby pracy

Nauczyciel klasy różnowiekowej tak organizuje pracę podczas zajęć edukacyjnych, aby starsi uczniowie, pomagali młodszym, a młodsi – uczyli się od starszych. Przykłady rozwiązań:

 • praca z podziałem na grupy (młodsi dostają łatwiejsze zadania),
 • stosowanie kart pracy z zadaniami do wyboru przez ucznia,
 • różnicowanie prac domowych,
 • organizowanie konkursów i innych form pracy „dla chętnych”,
 • wprowadzenie do codziennej praktyki szkolnej gier, zabaw dydaktycznych, łamigłówek itp.
organizacja pracy
Organizacja pracy
 • zapewnienie im możliwości regularnego spożywania

wysokowartościowych posiłków,

 • wyposażenie pomieszczeń w odpowiednie meble

i urządzenia oraz dbanie o prawidłowe warunki realizacji zajęć.

 • w salach lekcyjnych projektuje się część edukacyjną

i część rekreacyjną, gdzie zwykle zgromadzone są zestawy do zabaw w różne zawody, gry, układanki i inne zabawki.

organizacja pracy1
Organizacja pracy
 • konieczność organizowania zajęć na świeżym powietrzu. Ważną rolę odgrywają tu specjalnie w tym celu utworzone przy szkołach place zabaw.
 • szybkie poznanie nowego otoczenia, udział w zabawach integracyjnych z rówieśnikami, a także zadowolenie z udziału w atrakcyjnym programie opieki świetlicowej.
 • Wraz z obniżeniem wieku obowiązku szkolnego zmieniono podstawę programową, bardziej dostosowano ją do potrzeb i możliwości dziecka młodszego.
 • Obecnie treści kształcenia dla klasy I są rozszerzeniem i kontynuacją tego, czego się dzieci nauczyły w przedszkolu, a jednocześnie stanowią bazę dla edukacji w klasie II i III.
organizacja pracy2
Organizacja pracy
 • zaleca się rezygnację z tradycyjnych w szkole klasówek i sprawdzianów na rzecz sprawdzonych sposobów oceniania postępów uczniów, do których

można zaliczyć aktywność edukacyjną na zajęciach, analizę wykonanych podczas lekcji zadań, ćwiczeń oraz innych wytworów.

slide27

„Pewnym krokiem do szkoły, czyli co powinniśmy wiedzieć o gotowości szkolnej dziecka”

 • Drogi Rodzicu!

Mam nadzieję, że informacje tu zawarte pomogą Ci w analizie zachowań Twojego dziecka oraz w zweryfikowaniu wiedzy i umiejętności jakie na

początku edukacji szkolnej powinno posiadać.

slide28

RODZICU! Jeżeli Twoje dziecko:

Podczas ubierania się wymaga

pomocy zapinania guzików,

wkładania butów, wiązania

sznurowadeł czy szalika

slide29

Nie podejmuje próby radzenia

sobie nawet z najmniejszymi

trudnościami

 • Potrzebuje dodatkowych

wyjaśnień, ukierunkowania do

działania

slide30

Zraża się nawet małymi

niepowodzeniami, wycofuje się

slide31

Ma kłopoty z zapamiętywaniem

i wykonywaniem poleceń oraz koncentracją uwagi

slide32

To znaczy, że Twoje

dziecko jest mało

SAMODZIELNE – nie

będzie chciało podejmować zadań

wyznaczonych przez szkołę,

slide33

a związanych

m.in. z nauką czytania,

pisania, myśleniem

matematycznym!!!

slide34

RODZICU! Jeżeli Twoje dziecko:

 • Nie przestrzega ustalonych zasad

współpracy w grupie, rodzinie

 • W zabawach i w aktywności

zadaniowej reaguje gniewem,

obraża się, odwraca i odchodzi

slide35

Łatwo wybucha złością, płaczem,

krzykiem, zachowuje się

impulsywnie w stopniu

utrudniającym mu kontakt z

dziećmi

slide36

Zachowuje się agresywnie wobec

Ciebie i innych w przedszkolu, w

domu, na ulicy

 • Sprzeciwia się, nie wykonuje

poleceń

slide37

To znaczy, że Twoje dziecko jest

KONFLIKTOWE i MAŁO ODPORNE

EMOCJONALNIE– nie będzie chciało

współpracować w grupie rówieśniczej, może być przez tę grupę odrzucone!!!