patsiendi igused ja kohustused n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Patsiendi õigused ja kohustused PowerPoint Presentation
Download Presentation
Patsiendi õigused ja kohustused

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Patsiendi õigused ja kohustused - PowerPoint PPT Presentation


 • 197 Views
 • Uploaded on

Patsiendi õigused ja kohustused. Soome vaatevinkel. Eriarst Markku Vähätalo Salme kultuurikeskus, Tallinn 8.9.2005. Seadus patsiendi positsioonist ja õigustest. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992) Vundamendiks Soome süsteemile Enne seda:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Patsiendi õigused ja kohustused' - tate


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
patsiendi igused ja kohustused

Patsiendi õigused ja kohustused

Soome vaatevinkel

Eriarst Markku Vähätalo

Salme kultuurikeskus, Tallinn

8.9.2005

seadus patsiendi positsioonist ja igustest
Seadus patsiendi positsioonist ja õigustest
 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (1992)
 • Vundamendiks Soome süsteemile
 • Enne seda:
  • Seadus rahva tervisest (Kansanterveyslaki, 1972)
  • Seadus vaimsest tervisest (Mielenterveyslaki, 1990)
seadus patsiendi igustest j tk
Seadus patsiendi õigustest jätk...
 • Puudutab kogu tervishoidu (kaasa arvatud eraasutusi, erapraktikaid) ja sotsiaalhoolduse asutuste terviseteenistusi
seadus patsiendi igustest sisukord 1
Seadus patsiendi õigustest(sisukord) (1)

1. Ravi osutamiseks on patsiendi

nõusolek vajalik

2. Ravi andmine peab toimuma üksmeelsuses patsiendiga

3. Patsient-informatsioon

informeeritud patsient
Informeeritud patsient
 • Patsiendile on vaja anda andmed ta tervislikust seisundist, ravi tähtsusest, ravi alternatiividest ning nende mõjudest, samuti seoses ta raviga teistest asjadest, mis võivad mõjutada ta tervislikku seisundit
 • Selgitusi ei ole lubatud anda vastu patsiendi tahtmist või kui on tõenäolisne, et selgituse andmisele järgneksid rasked ohud patsiendi hingele või tervisele
 • Selgitused tuleb anda nii, et patsient nende tähendusest kindlasti aru saab
 • Kui tervishoiu professionaal ei valda patsiendi keelt, või patsiendist meelepuude või kõnehäire tõttu piisavalt aru ei saa, oleks vajalik vastavalt võimalustele kasutada tõlgi või teise eriala spetsialisti teenusi
informeeritud patsient 2
Informeeritud patsient (2)
 • Informeerimine on eriti hoolikalt vaja teha, kui patsient on palutud osalema teaduslikul uurimusel
  • Kirjalik informatsioon on vaja eelnevalt ETENE:s kinnitada
  • Patsiendile on vaja informatsiooniga tutvumisse piisavalt aega anda ja seda vajaduse korral lahti seletada
  • Patsiendile ei ole lubatud enne kirjaliku dokumendi alla kirjutamist mingeid uurimusega seoses olevaid protseduure teha (näit. vereproovi)
informeeritud patsient 3
Informeeritud patsient (3)
 • Kuid patsient soovib ravist keelduda, on keeldumine vaja kirjalikult kinnitada, ka kahe tunnistaja allkirjaga
 • Keelduvale patsiendile peab võimalust mööda teist, tema poolelt vastuvõetavad ravi pakkuma
seadus patsiendi igustest 2
Seadus patsiendi õigustest (2)
 • Patsiendil on õigus kontrollida andmeid, mida tema kohta on haigusloole ja dokumentidele kirjutatud, ja vajaduse korral nõuda andmete korrigeerimist
 • Kui ravi saamiseks on järjekord, patsiendil on õigus teada ravi saamise tõenäoline ajahetk ( ravigarantii)

6. Rahulolematuse korral võib patsient esitada märkuse (muistutus) raviasutusele

seadus patsiendi igustest 3
Seadus patsiendi õigustest (3)

7. Raviasutuses peab olema patsiendi-esindaja (volinik, kes hoolitseb patsientide ravi õiguskaitse eest; potilasasiamies). Tema ülesanneteks on anda patsiendile ¹teavet tema õigustest, ja vajaduse korral teda abistada ²märkuste, edasikaebuste või ³kompensatsioonitaotluste tegemisel

seadus patsiendi igustest 4
Seadus patsiendi õigustest (4)

8. Kui patsient on laps, siis on vajalik arvestada ka tema isikliku arvamusega, juhul kui ta on juba piisavalt arenenud ja suuteline seda väljendama. Suutlikkuse arvestab arst või mõni teine tervishoiu professionaal

9. Lapse ülalpidajal ei ole õigust ravi ära keelata, kui see on hädavajalik ohu ärahoidmiseks, mis alaealise lapse elu või tervist ähvardab

insitutsioone
Insitutsioone
 • TEO (Terveydenhuollon oikeusturvakeskus) * tervishoiu (üleriigiline) õiguskaitsekeskus
  • Tervishoiu professionaalide register
  • Edasikaebuste organ (kõik surmajuhtumid)
 • PVLTK (Potilasvahinkolautakunta) * komisjon, mis aitab patsienti ravieksimuste hüvitamise küsimustes
 • ETENE (Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta) * üleriigiline tervishoiu eetiline komisjon
ravigarantii
Ravigarantii
 • Määrus 03/2005
  • Piirkondlik võrdsus
  • Kiireloomuline ravi kohe
  • Mittekiireloomuline
   • Arvestamine kolme päeva ajal
   • Polikliinilised uurimused 3 nädalat (arsti saatekirjast)
   • Reaalsed uurimused ja ravi 3-6 kuud
   • Kui riiklikul süsteemil resursse ei ole, siis ostetakse seda juurdeerahaigladest või erapraktikatest
ravigarantii j tk
Ravigarantii jätk...
 • Eriti hambaravis senini suured raskused
 • Lõikused on olnud üheks raskuspunktiks
  • Ortopeedias, kaeravis samuti raskusi
 • Piirkondlik võrdsus veel kaugel
 • Tavalise arsti vaatevinklist raskus on protseduuride eelistamine diagnostilistele uurimustele ( eriarsti konsultatsioonide järjekorrad on pidevalt pikad)
m rkused kaebused
Märkused/kaebused
 • Esimeseks alati see raviasutus, kus ravi on antud
 • Kuid ei tulnud rahuldavat lahendust  maakonnavalitsus (lääninhallitus)
 • Maakonnavalitsus saadab vajaduse korral edasi ravieksimuste komisjonile (PVLTK, raskemad TEO:le)
 • Komisjon (Potilasvahinkolautakunta) annab soovitusi lahendustest ja asendustest
 • Rahaline asendus raviasutuselt (kindlustusfirma; patsiendikindlustus)
 • Patsiendikindlustus (potilasvakuutus) on sunduslik igale raviasutusele
  • Patsiendikindlustuskeskus (Potilasvahinkolaki 1986 * Seadus patsiendikahjustustest) töötleb
miks soomlane kaebab
Miks soomlane kaebab?
 • Suurim süü kohtlemine
  • Ebaviisakus
  • Ebasümpaatsus
  • Puudulik teave
 • Järjekorrad
 • Ravieksimused on alati väiksem osa
ravitahe
Ravitahe
 • Seadus patsiendi õigustest, § 6
 • 12 % on kirjutanud ravitestamendi (keelab intensiivravi)
patsiendi kohustused
Patsiendi kohustused
 • Seadusi ei ole
 • Ainus allikas on Patsiendiliit (Potilasliitto, asutatud 1970)
patsiendi kohustused j tk
Patsiendi kohustused jätk...
 • Ravisuhtes ausus (mis vaevab ja miks abi nõutakse)
 • Koostööhuvi
  • Teave vahetamise kohustus
  • Raviplaani täitmine
  • Oma terviseandmete kontroll (teab kus on ja mida)
  • Ökonoomiliste kohustuste järgimine
  • Ajakavade järgimine
 • Omaenesest, omaravi ja oma eluviiside eest vastutamine
  • Ravijuhendite ja medikamentravi järgimine
 • Vastutus oma käitumise eest
 • Järelemõtlemine tuleviku raviotsuste eest (ravitahe, ravitestament)
 • Selgusetuste kohene korrastamine
  • Arst ja õde ka eksivad
 • Kohustus avalikul tervishoiu arutelul osaleda
teaveallikaid
Teaveallikaid
 • Finlex – soome seadused.
  • http://www.finlex.fi
 • Kimmo Koskenvuo: Lääkärintyö ja laki. Duodecim, Helsinki, 2000.
 • Peaarst Aulikki Wallin, TEO, Helsinki.
 • http://www.potilasliitto.net