Veiksniai darantys poveik asmen turin i speciali j poreiki studijoms auk tosiose mokyklose
Download
1 / 51

- PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

VEIKSNIAI, DARANTYS POVEIKĮ ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, STUDIJOMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE. Švietimo ir mokslo ministerija, Šiaulių universitetas , 2006. Tyrimo užsakovas : Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tassos


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Veiksniai darantys poveik asmen turin i speciali j poreiki studijoms auk tosiose mokyklose

VEIKSNIAI, DARANTYS POVEIKĮ ASMENŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ, STUDIJOMS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE

Švietimo ir mokslo ministerija, Šiaulių universitetas, 2006

Tyrimo užsakovas: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Tyrimo vykdytojas: Šiaulių universitetas, Socialinių tyrimų mokslinis centras

Tyrimo partneriai: Šiaulių universitetas, Socialinės pedagogikos ir psichologijos, Vadybos katedros

Tyrėjai:Jonas Ruškus, Marius Daugėla, Saulius Žukauskas,

Artūras Blinstrubas, Gintaras Šaparnis


Tyrimo objektas tikslas
Tyrimo objektas, tikslas

 • Tyrimo objektas

  Neįgalių asmenų socialinio dalyvavimo aukštosiose mokyklose ir įgalinimo aukštosioms studijoms veiksniai.

 • Tyrimo tikslas

  Atlikti veiksnių, darančių poveikį neįgalių asmenų studijoms aukštosiose mokyklose, analizę ir nustatyti pagrindines aukštojo mokslo plėtros kryptis siekiant kuo didesnio lygių galimybių principo įgyvendinimo, neįgalių studentų įgalinimo ir socialinio dalyvavimo.


Tyrimo probleminiai klausimai
Tyrimo probleminiai klausimai

 • Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

 • Kokios aukštosiose mokyklose studijuojančių asmenų įsidarbinimo perspektyvos?

 • Kokie yra neįgalių studentų aukštųjų studijų ir konkrečios (savo) aukštosios mokyklos ir specialybės pasirinkimo motyvai?

 • Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?


Tyrimo metodai ir imtis
Tyrimo metodai ir imtis

Neįgalių studentų studijų aukštosiose mokyklose veiksnių tyrimas

Anketa (struktūruota neįgalių studentų apklausa), N=213

Anketa (struktūruota neturinčių

negalių studentų apklausa), N=300

Interviu (nestruktūruota

darbdavių ir dirbančių neįgaliųjų apklausa), N=6+3

Interviu (nestruktūruota nevyriausybinių organizacijų atstovų apklausa), N=10

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos Bendrajam priėmimui organizuoti duomenys

Interviu (nestruktūruota aukštųjų

mokyklų atstovų apklausa),N=11

Interviu (pusiau struktūruota

neįgalių studentų apklausa), N=26

Užsienio patirties aprašymas


Student turin i negal apklausos anketos i trauka
Studentų, turinčių negalę, apklausos anketos ištrauka


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

 • Lietuvoje susiduriama su duomenų apie neįgalius studentus rinkimo problema.

 • Buvo pasitelkti įvairūs šaltiniai: auštosios mokyklos, LAMABPO, neįgaliųjų NVO, asmeniniai ryšiai.

 • Sudarytas galutinis neįgalių studentų sąrašas, į kurį pateko 369 asmenys.

 • Yra pagrindo manyti, kad neįgaliųjų skaičius aukštosiose mokyklose gali viršyti 500.


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose1
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Respondentų pasiskirstymas pagal lytį


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose2
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Neįgaliųjų studentų pasiskirstymas pagal mėnesines pajamas


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose3
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Neįgalieji studentai, turintys darbą


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose4
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Neįgaliųjų studentų pasiskirstymas pagal negalės tipą


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose5
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Neįgaliųjų studentų pasiskirstymas pagal invalidumo grupę


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose6
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

 • Studentų, turinčių negalę, savarankiškumas

 • Didžiąją dalį (52%) tyrimo imties sudaro respondentai, kurių savarankiškumas iš dalies apribotas negalės, jiems kartais reikalinga aplinkinių pagalba.

 • 6 % negalę turinčių studentų teigė, kad jų savarankiškumas yra visiškai apribotas negalės ir aplinkinių pagalba kasdieniame gyvenime jiems reikalinga nuolat.

 • 42 % studentųjaučiasi pakankamai savarankiški, jiems kitų pagalbos praktiškai nereikia.


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose7
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Respondentų pasiskirstymas Lietuvos miestuose


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose8
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Respondentų pasiskirstymas pagal aukštąsias mokyklas


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose9
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Neįgaliųjų studentų pasiskirstymas pagal studijų formą


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose10
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Neįgaliųjų studentų pasiskirstymas pagal mokslų sritį


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose11
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Neįgaliųjų studentų pasiskirstymas pagal akademinius pasiekimus


Kiek ir koki asmen turin i speciali j poreiki studijuoja auk tosiose mokyklose12
Kiek ir kokių asmenų, turinčių specialiųjų poreikių, studijuoja aukštosiose mokyklose?

Mokestis už studijas


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie yra neįgalių studentų aukštųjų studijų ir konkrečios aukštosios mokyklos ir studijų programos pasirinkimo motyvai?

Vidinių studijų motyvų faktoriaus

„Studijos kaip socialinis ir psichologinis iššūkis sau“ teiginių reitingas


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie yra neįgalių studentų aukštųjų studijų ir konkrečios aukštosios mokyklos ir studijų programos pasirinkimo motyvai?

Išorinių studijų motyvų faktoriaus

„Studijos kaip prisiderinimas prie sąlygų“ teiginių reitingas


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie yra neįgalių studentų aukštųjų studijų ir konkrečios aukštosios mokyklos ir studijų programos pasirinkimo motyvai?

Aukštosios mokyklos pasirinkimo motyvų faktoriaus

„Orientacija į pritaikymą“ teiginių reitingas


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie yra neįgalių studentų aukštųjų studijų ir konkrečios aukštosios mokyklos ir specialybės pasirinkimo motyvai?

Neįgalių studentų studijų programų pasirinkimo motyvų reitingas


Student turin i negal grup s tipai
Studentų, turinčių negalę, konkrečios aukštosios mokyklos ir specialybės pasirinkimo motyvai?grupės, tipai

 • Studentai (44,1 % respondentų) linkę aktyviau dalyvauti akademinėje bendruomenėje, orientuojasi į savikūrą, į socialinės aplinkos keitimą, linkę prisiimti lyderystės vaidmenis.

 • Studentai (55,4%apklaustųjų) linkę pasyviau dalyvauti, jie lyg plaukia pasroviui, formuoja kiek vartotojišką, į socialinę paramą akcentuotą, elgseną.


Kokios auk tosiose mokyklose studijuojan i asmen sidarbinimo perspektyvos
Kokios aukštosiose mokyklose studijuojančių asmenų įsidarbinimo perspektyvos?

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Kokios auk tosiose mokyklose studijuojan i asmen sidarbinimo perspektyvos1
Kokios aukštosiose mokyklose studijuojančių asmenų įsidarbinimo perspektyvos?

 • Neįgalieji dažniausiai įsidarbina į socialinio tipo organizacijas, verslo struktūrose, žymi negalė tampa didele kliūtimi įsidarbinti.

  „Atrodo, kad dauguma neįgaliųjų baigusių aukštąsias įsidarbina, visa laimė, kad yra neįgaliųjų NVO dauguma jų ten ir nusėda. <…> Tik vienas kitas dirba pas privatininkus ar turi savo verslą”(Lietuvos žmonių su negalia sąjungos vadovė ir projektų koordinatorė).

 • Aukštojo mokslo dėka įgytos kompetencijos gali tapti sėkmingos profesinės karjeros priežastimi, nes darbdaviaivertina darbuotojų kompetencijas, suteikia joms daugiau reikšmės, nei negalėms.

  „Jei žmogus gali dirbti darbą, tai nesvarbu ar jis neįgalus ar sveikas. Kartais ir sveiki žmonės daug prasčiau dirba nei turintys negalę“ (statybinės bendrovės atstovas).


Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti auk tojoje mokykloje
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?

 • Neįgaliųjų dalyvavimas aukštosiose mokyklose leidžia tikėtis individualaus ir asmeniško dėmesio jiems. Tai sukurtų gražius studijų ir mokslo proceso humanizavimo, prieinamumo precedentus.

 • Tinkamas ar netinkamas šių veiksnių valdymas, priimami ar nepriimami sprendimai, gebėjimas ar negebėjimas kooperuotis ieškant galimybių apspręs ar bus įgyvendinama valstybinė neįgaliųjų socialinės integracijos strategija.


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje? Valstybinė (socialinė ir švietimo) parama (paslaugos)


Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti auk tojoje mokykloje auk tosios mokyklos fizin aplinka

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Aukštosios mokyklos fizinė aplinka


Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti auk tojoje mokykloje auk tosios mokyklos fizin aplinka1

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Aukštosios mokyklos fizinė aplinka


Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti auk tojoje mokykloje auk tosios mokyklos fizin aplinka2
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Aukštosios mokyklos fizinė aplinka

Remiantis aukštųjų mokyklų atstovų apklausa pritaikymai buvo:

1) įkomponuoti į renovacinį pastato projektą ir darbus (pvz. VU Filosofijos fakultetas),

2) įrengtistatant naujus pastatus, kur projekte numatytas pritaikymas neįgaliesiems (VU Tarptautinio verslo mokykla),

3) atsižvelgiant į fakulteto tradicijas, specifiką, sąsajas su negalės problematika studijose ir moksle (ŠU Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas) ar atsižvelgiant į aukštosios mokyklos vertybes (VDU),

4) atsižvelgus į pirmųjų studentų, turinčių negalę, atsiradimą, jų prašymus ir poreikius (KTU Informatikos fakultetas, iš dalies VDU).

5) laikini situaciniai sprendimai.


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Miesto fizinės aplinkos ir transporto pritaikymas

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Vienodos pasirinkimo ir prieinamumo galimybės su kitais


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Įsitraukimas į mokymosi (curricullum) veiklą


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Įsitraukimas į akademinę (extracurricullum) veiklą


Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti auk tojoje mokykloje vertingas studento identitetas

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Vertingas studento identitetas


Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti auk tojoje mokykloje ne gali j pad j jai
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Neįgaliųjų padėjėjai

 • Asmeniniai neįgaliųjų padėjėjai yra labai svarbus neįgaliųjų, ypač turinčių sunkesnę negalę, pagalbos ir aktyvaus įsitraukimo į visuomenės gyvenimą resursas.

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Finansinė parama aukštojoje mokykloje

 • Finansinė parama yra vienas iš lygias galimybes siekti aukštojo mokslo užtikrinančių veiksnių. Būtina užtikrinti, kad galimai prasta finansinė padėtis neįgaliesiems netaptų lemiama kliūtimi siekti aukštojo mokslo.


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų parama

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų parama

Neįgaliųjų NVO teikia įvairias paslaugas ir paramą:

 • finansinę paramą mokesčiams už studijas ir specialiesiems padėjėjų poreikiams kompensuoti,

 • pavėžėjimo specialiu transportu paslaugas,

 • kompensacinės technikos teikimo,

 • kopijavimo, spausdinimo, įgarsinimo paslaugas,

 • informavimo, švietimo, konsultavimo ir kitas paslaugas,

 • bendradarbiavimą pritaikant aukštųjų mokyklų fizinę ir informacinę aplinką,

 • tarpininkavimą tarp neįgalių studentų ir aukštųjų mokyklų, valdžios institucijų bei interesų atstovavimą.


Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti auk tojoje mokykloje eimos parama
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Šeimos parama

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Aukštosios mokyklos prisiderinimas prie neįgaliojo galimybių ir lengvatos

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Studijų plano individualumas ir lankstumas

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje? Dėstytojų lankstumas ir kompetencija darbui su neįgaliaisiais

Būklė bloga,

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006

Būklė bloga, mokykloje?

Poreikis mažas

Būklė gera,

Poreikis didelis

Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Aukštosios mokyklos parama neįgaliesiems


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Studentų, neturinčių negalės nuostatos ir parama neįgaliesiems

 • Studentų, neturinčių negalės, nuostatos neįgaliųjų atžvilgiu yra palankios:

  • neįgalieji yra vertingi – lygiaverčiai kitiems,

  • turi būti sudarytos vienodos studijų galimybės ir sąlygos,

  • sutiktų padėti neįgaliesiems ir tam aukoti dalį savo laisvalaikio,

  • neįgalūs studentai privalėtų patys rodyti iniciatyvą ir būti aktyvūs,

  • pagalbos ieškojimas nėra tik neįgaliojo reikalas, o visos aukštosios mokyklos bendruomenės reikalas,

  • aukštoji mokykla privalėtų padėti neįgaliesiems susirasti darbą po studijų baigimo.


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Neįgalieji kaip iššūkis aukštosios mokyklos identitetui ir pokyčiams

 • Neįgaliųjų akademinės sėkmės atvejai tampa socialiniu – edukaciniu stimulu ne tik patiems studentams, bet ir organizacinei aukštųjų mokyklai kultūrai keistis.

 • Administracija ir dėstytojai yra priversti ieškoti individualių studijų formų, tokie iššūkiai gali tapti priežastimi net naujo, individualizuoto, požiūrio į studijų organizavimą ir studijų programų rengimo metodikos.


Vietimo ir mokslo ministerija iauli universitetas 2006
Kokie veiksniai skatina ar trukdo studijuoti aukštojoje mokykloje?Aukštosios mokyklos ir neįgaliųjų interesų derinimas

 • Labai charakteringas, visą neįgaliųjų dalyvavimo aukštajame moksle jungiantis reiškinys yra dialogo tarp neįgaliųjų ir aukštosios mokyklos stoka. Problema yra ne neįgaliųjų ir administracijos, iniciatyvos (ar jų stoka), tačiau jų kooperacija.

 • Interesų konfliktas kol kas yra labiau latentinis, neišreikštas, neinstitucionalizuotas.

 • Ši interesų (ne)derinimo ir kooperacijos problema traktuotina kaip esminė aukštojoje mokykloje.


Rekomendacijos
REKOMENDACIJOS mokykloje?

 • Būtina išspręsti neįgalių studentų registravimo klausimą, sukurti nacionalinę studijuojančių neįgaliųjų duomenų bazę.

 • Aukštosios mokyklos plėtros strategijoje turi būti numatyta lygių galimybių ir studijų prieinamumo neįgaliesiems ir kitoms pažeidžiamoms socialinėms grupėms prioritetas.


Rekomendacijos1
REKOMENDACIJOS mokykloje?

 • Turi būti stiprinamas neįgalių studentų pritraukimas į aukštąsias mokyklas ir jų aktyvus dalyvavimas studijų procese, akademinės bendruomenės gyvenime, karjeros planavime.

 • Aukštosiose mokyklose turi būti sukurtos interesų derinimo grupės, į kurias turėtų įeiti visi studijų dalyviai ir galbūt net socialiniai partneriai.

 • Rekomenduojame sukurti neįgaliųjų ir aukštųjų mokyklų interesų derinimo grupių (komisijų, tarybų) nacionalinę koordinacinę tarybą.


Rekomendacijos2
REKOMENDACIJOS mokykloje?

 • Labai gali būti perspektyvu ir naudinga aukštojoje mokykloje įdiegti lygių galimybių koordinatoriaus pareigybę.

 • Siekiant paskatinti aukštąsias mokyklas tapti neįgaliųjų studijoms palankiomis organizacijomis, valstybė galėtų rasti naujų, skatinančių aukštųjų mokyklų finansavimo formų. Pavyzdžiui:

  • studento, turinčio negalę, “krepšelio” idėja,

  • projektinis finansavimas per specialų fondą.


D kojame u d mes
DĖKOJAME UŽ DĖMESĮ mokykloje?!

LAUKIAME JŪSŲ KLAUSIMŲ.....