oslo universitetssykehus praksiskonsulentordningen n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen. Bente Thorsen Praksiskoordinator Oslo universitetssykehus Fastlege Linde legegruppe, bydel Bjerke Fagdirektørmøtet HSØ 16. september 2010. Praksiskonsulentordningen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oslo universitetssykehus Praksiskonsulentordningen' - tasha-slater


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
oslo universitetssykehus praksiskonsulentordningen

Oslo universitetssykehusPraksiskonsulentordningen

Bente Thorsen

Praksiskoordinator Oslo universitetssykehus

Fastlege Linde legegruppe, bydel Bjerke

Fagdirektørmøtet HSØ 16. september 2010

praksiskonsulentordningen
Praksiskonsulentordningen

PKO skal særlig jobbe med samhandling knyttet til diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom (samhandling mellom behandlere)

PKO skal jobbe tett sammen med andre samhandlere, særlig dem som ivaretar samhandling knyttet til pleie, omsorg og ivaretagelse

praksiskonsulentordningen i ous vi er her p onsdager
Praksiskonsulentordningen i OUS”Vi er her på onsdager”
 • Seksjon samhandling, i stab Samhandling og internasjonalt samarbeidLeder: Tove Strand
 • Praksiskoordinator 30%
 • 5 praksiskonsulenter 20%
  • Medisinsk klinikk
  • Barn (Kvinne-barnklinikken)
  • LAR ØST (Klinikk for psykisk helse og avhengighet)
  • DPS , nyopprettet (Klinikk for psykisk helse og avhengighet)
  • Kreft- og kirurgiklinikken
 • 2 praksiskonsulenter i Follo, blir med til AHUS
m let
Målet

pasient og pårørende

opplever at sykehuset og fastlegene

(og øvrig helsetjeneste)

er på samme lag,

at den ene trygt tar over

der den andre slipper

praksiskonsulentes oppdrag
Praksiskonsulentes oppdrag
 • Bygge nettverk mellom fastleger og leger på sykehuset
 • Fremme kvalitet i henvisninger og epikriser
 • Bidra til å implementere elektronisk kommunikasjon
 • Bidra til at fastlegene kjenner og bruker sykehusets tjenester
 • Bidra til optimal bruk av felles ressurser
 • Bidra i utvikling av samarbeid og samhandling i Oslo universitetssykehus
samhandlingsutfordringer i oslo
Samhandlingsutfordringer i Oslo
 • Endringene i Oslo universitetssykehus
 • Nedleggelsen av Aker sykehus
 • Overføring av pasienter til AHUS og Vestre Viken
 • Fastlegene i Oslo forholder seg til 4 (++) ulike lokalsykehus
 • Private avtalespesialister inkluderes ikke i planer og avtaler vedrørende samhandling
 • Mangel på smidighet i samarbeidet mellom fastleger og bydel
 • Legevakten har for stor belastning med ”fastlegearbeid”
hvordan arbeider praksiskonsulenten p ous
Hvordan arbeider praksiskonsulenten på OUS
 • PKO har en handlingsplan basert på oppdragsdokumentet til OUS fra RHF’et.
 • Sammen med klinikkene definere oppdrag, ett eller flere, for ett år av gangen
 • Klinikken utnevner en av sine leger til kontaktlege for praksiskonsulenten
 • Evaluere ved årets slutt: Oppdraget fullført? Til nytte? Ønske om å beholde konsulenten?
praksiskoordinatoren p ous
Praksiskoordinatoren på OUS
 • Deltar i informasjonsarbeid overfor primærhelsetjenesten knyttet til omlegginger i OUS og overføringer AHUS/Vestre Viken
 • Bidrar i utvikling av samhandlingsprosjekt mellom sykehuset og Oslo kommune/bydeler (akutt og subakutt funksjonssvikt hos eldre)
 • Deltar i plan- og strategiarbeid knyttet til utvikling av samhandling i OUS
 • Deltar i meldingsløftet på OUS
 • Deltar i arbeidet for å utvikle PKO-ordningen i Norge
samhandlingsverkt y
Samhandlingsverktøy
 • Kollegatelefon (hemmelige direkte numre) til fastlegene i opptaksområdet.
 • Informasjonsblad til fastlegene i Oslo
 • Tilbud om hospitering eller dagsbesøk på poliklinikk for fastlege
 • Møteplasser: ”Fag, samarbeid og nettverk”
  • Direktørens dialogmøte
  • Møteserie for fastleger med tellende poeng
  • Kliniske emnekurs med fokus på samhandling