Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu doprav...
Download
1 / 47

- PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí. Úkol. č. 1F54E/044/110. Zaměření řešení:. Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti: Stanovení společných kritérií a jejich hodnot Doporučený standard Shrnutí výsledků:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - taryn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kol 1f54e 044 110

Porovnání dopravní obslužnosti obcí v ČR a stanovení základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

Úkol. č. 1F54E/044/110


Zam en e en
Zaměření řešení: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

 • Zjištění obecného standardu dopravní obslužnosti:

  • Stanovení společných kritérií a jejich hodnot

  • Doporučený standard

 • Shrnutí výsledků:

  • Mezikrajové srovnání dopravní obslužnosti dle typických představitelů

  • Pokrytí území „aktivními“ zastávkami

  • Výběr obcí, které mají dopravní obslužnost nižší než zvolený „minimální standard“


C l e en
Cíl řešení: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

 • Porovnání úrovně dopravní obslužnosti obcí:

  • Celková četnost

  • Četnost v průběhu dne (špičky,..)

  • Četnost dle dnů (pracovní, víkend)

 • Posouzení dostupnosti veřejné dopravy


V sledky e en
Výsledky řešení: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

 • Přehled standardů dopravní obslužnosti aplikovaný v krajích

 • Kritéria pro popis standardu dopravní obslužnosti

 • Definice typických představitelů

 • Definice minimálního standardu

 • Analýza počtu spojů v obcích

 • Agregace po typických představitelích


Vstupn daje
Vstupní údaje: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

 • Disponibilních datové zdroje:

  • Údaje o obcích (ČSÚ)

  • Údaje z jízdních řádů (CHAPS a ČD)

  • Údaje o zastávkách (CHAPS)

 • Mapový podklad – ČR 1:150 000

 • Šetření v krajích a obcích


 • Omezuj c podm nky
  Omezující podmínky: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Přesnost dat:

   • Údaje o poloze obcí

   • Přiřazení zastávky k obci

   • Jednotka = obec

 • Členění obcí:

  • Obec a její místní části:

   • „Středisková obec“

   • Místní část (odloučený sídelní celek)

 • Rozložení osídlení v území:

  • „Dlouhé“ obce

  • Osady, samoty

 • Cíle cest mimo centra osídlení


 • Metodika e en
  Metodika řešení: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Využití a doplnění analýzy provedené v rámci úkolu „Vývoj metody a systému na podporu rozhodování ve financování dopravní obslužnosti státu a regionů“

  • Definování:

   • Typických představitelů

   • Kritérií standardu dopravní obslužnosti

  • Analýza všech obcí s následnou syntézou na úroveň typických představitelů

  • Statistická analýza všech obcí:

   • Dle krajů

   • Porovnání vůči typickým představitelům

   • Výběr obcí nesplňujících zvolený standard

  • Grafická analýza pokrytí území „aktivními“ zastávkami veřejné dopravy


  Anal za standard v kraj ch
  Analýza standardů v krajích: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Šetření ve všech krajích:

   • Schválené standardy

   • Dostupnost cíle cest ze zastávek veřejné dopravy

   • Dostupnost zastávek veřejné dopravy z území

   • Četnost dopravy v pracovní den a o víkendu

  • Vybrané oblasti:

   • Přeloučsko

   • Hlinecko

  • Problematické oblasti (dostupnost zastávek)


  Zji ovan okruhy ot zek
  Zjišťované okruhy otázek: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Kvalita dopravy

  • Dostupnost cílů cest

  • Dostupnost veřejné dopravy

  • Četnost a pravidelnost spojů

  • Kvalita přestupu

  • Kompatibilita systému z hlediska cestujícího

  • Informační systémy a datová kompatibilita mezi dopravci a dopravním úřadem


  V sledky et en
  Výsledky šetření: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Standardy nekonkretizují cíle cest ve veřejném zájmu

  • Nezabývají se „technickými“ aspekty dopravy

  • Aplikované standardy upravují:

   • Dostupnost cíle pěší dopravou

   • Dostupnost zastávky pěší dopravou

   • Četnost spojů (počet párů spojů):

    • V pracovní den

    • O víkendu

  • Společné prvky ve všech krajích:

   • Počty spojů v pracovní den a o víkendu

   • Vzdálenost k zastávce


  P ijat standardy
  Přijaté standardy základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Dostupnost
  Dostupnost základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Etnost po p r spoj
  Četnost – poč. párů spojů základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Anal za obc r
  Analýza obcí ČR: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Četnost spojů:

   • Z hlediska plnění zvoleného (minimálního) standardu

   • Obcí s méně než 1 spojem v pracovní den a přes víkend

   • Obcí charakteru regionálního dopravního uzlu (více než 5 a méně než 10 výchozích linek)

   • Obcí charakteru meziregionálního dopravního uzlu (více jak 10 výchozích linek)

  • Porovnání dle typických představitelů:

   • Absolutně (počet spojů)

   • Relativně (na 1 tis. obyvatel)


  R mec anal zy
  Rámec analýzy: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Počet obcí:…………………………………………… 6 254

  • Autobusová doprava:

   • Počet linek: ……………………………………………… 4 563

   • Počet dopravců: ………………………………………… 345

   • Celkový počet spojů na všech linkách: ……….. 92 000

   • Celkový počet zastávek: …………………………… 31 942

  • Vlaková doprava:

   • Počet vlaků: ……………………………………………… 8 941

   • Počet dopravců:…………………………………… 1 dominantní

   • Celkový počet „zastávek“:…………………………… 2 867


  Velikostn struktura obc
  Velikostní struktura obcí: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Typi t p edstavitel
  Typičtí představitelé: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Zam en anal zy
  Zaměření analýzy: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Pokrytí území zastávkami – počet zastávek, docházková/vzdušná vzdálenost:

   • 1 000 m

   • 1 500 m

   • 2 000 m

  • Četnost dopravy (počty linek, spojů, vlaků v průběhu dne):

   • V jednotlivých obcích

   • Dle typických představitelů

   • Syntéza dle krajů


  Pokryt zem zast vkami
  Pokrytí území zastávkami: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Grafická analýza v mapovém podkladu ČR 1:150 000 vrstvami na základě vzdušné vzdálenosti:

   • 1 000 m

   • 1 500 m

   • 2 000 m

  • Interakce těchto vrstev s předpokládaným obydleným územím

  • Vytipování problematických míst

  • Případně průzkum na místě


  Zast vky bus vlak v r
  Zastávky (bus, vlak) v ČR: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Zast vky bus dle kraj 1
  Zastávky (bus) dle krajů 1: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Zast vky bus dle kraj 2
  Zastávky (bus) dle krajů 2: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Zast vky vlak dle kraj 1
  Zastávky (vlak) dle krajů 1: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Zast vky vlak dle kraj 2
  Zastávky (vlak) dle krajů 2: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Linky autobusov dopravy
  Linky autobusové dopravy: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Spoje autobus dopravy 1
  Spoje autobus. dopravy 1: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Spoje autobus dopravy 2
  Spoje autobus. dopravy 2: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Vypravovan vlaky
  Vypravované vlaky: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Po ty spoj v obc ch 1
  Počty spojů v obcích 1: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Po ty spoj v obc ch 2
  Počty spojů v obcích 2: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Po ty spoj v obc ch 3
  Počty spojů v obcích 3: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Po ty spoj v obc ch 4
  Počty spojů v obcích 4: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Autobusov spoje
  Autobusové spoje: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Vlaky
  Vlaky: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Etnost spoj
  Četnost spojů: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Celkový počet spojů v pracovní den (absolutně):

   • ranní špička ( 5:30 až 8:59 včetně)

   • denní sedlo (9:00 až 13:59 včetně)

   • odpolední špička (14:00 až 17:59 včetně)

   • večer (18:00 až 22.29 včetně)

   • noc (22.30 až 5:29 včetně)

 • Celkový počet spojů o víkendu

 • Celkový počet spojů (pracovní den a o víkendu) na 1 tisíc obyvatel

 • Dopravní uzel (regionální a meziregionální)

 • Zastávka rychlíkové dopravy


 • Etnosti spoj dle kraj 1
  Četnosti spojů dle krajů 1: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Etnosti spoj dle kraj 2
  Četnosti spojů dle krajů 2: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Etnosti spoj dle kraj 3
  Četnosti spojů dle krajů 3: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Pr m rn etnost v r
  Průměrná četnost v ČR: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • autobusová doprava:

   • pracovní den:

    • Špičky .….………………………………… 7

    • Sedla …………………………………….. 4

   • víkend:

    • Špičky …..………………………………… 2

    • Sedla …..……….……………………….. 2

  • vlaková doprava:

   • pracovní den:

    • špičky …………………………………….. 2

    • sedla ………………….…………………. 1

   • víkend:

    • špičky ………………………………….…. 1

    • sedla …………………………….………. 1


  Standard pou it v anal ze
  Standard použitý v analýze: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Po ty obc pod standard
  Počty obcí pod standard základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Minim ln standard
  Minimální standard: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Po ty obc pod minimum
  Počty obcí pod minimum: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  Zji t n standard spoje
  Zjištěný standard (spoje): základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Autobusová doprava:

   • Pracovní den:

    • Špičky .….………………………………… 7

    • Sedla …………………………………….. 4

   • Víkend:

    • Špičky …..………………………………… 2

    • Sedla …..……….……………………….. 2

  • Vlaková doprava:

   • Pracovní den:

    • špičky …………………………………….. 2

    • sedla ………………….…………………. 1

   • Víkend:

    • špičky ………………………………….…. 1

    • sedla …………………………….………. 1


  Dotace do obslu nosti
  Dotace do obslužnosti: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí


  N vrh obecn ho standardu
  Návrh obecného standardu: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Počet párů spojů:

   • Pracovní den:……………………………………. 4 páry

   • Víkend a svátek:……………………………….. 2 páry

  • Docházková vzdálenost:

   • Z obydleného území k zastávce:…………. do 2 000 m

   • Ze zastávky k cíli ve veřejném zájmu:…. do 2 000 m

  • Zastávka rychlíku:

   • Počet obyvatel:…………………………………. 12 tisíc

   • Min. počet výchozích linek aut. dopravy: 10

   • Minimální územní působnost této obce:… ORP


  Dal informace
  Další informace: základních kritérií standardu dopravní obslužnosti obcí

  • Internet - www.sbp.cz:

   • Redakčně upravená zpráva za rok 2005

   • Redakčně upravená zpráva za rok 2006

  • Na vyžádání:

   – Seznam obcí pod standard pro jednotlivé kraje

   • Návrh dalších analýz dle individuálních požadavků

    SBP Consult, Černá 8, 110 00 Praha 1

    mail: sbp@sbp.cz, tel. 224 934 473


  ad