l rarnas samverkansr d n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lärarnas Samverkansråd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lärarnas Samverkansråd

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 5

Lärarnas Samverkansråd - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Lärarnas Samverkansråd. 1. Avtalsperiod: 25 månader (1/4 2010 – 30/4 2012) 2. Löneöversyn med garanterat utfall om 3,5 % 2010 utgörs det garanterade utfallet av 2,0 % 2011 utgörs det garanterade utfallet av 1,5 % Ett icke definierat garanterat utfall för arbetsledande personal

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Lärarnas Samverkansråd' - tariq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
l rarnas samverkansr d
Lärarnas Samverkansråd

1. Avtalsperiod: 25 månader (1/4 2010 – 30/4 2012)

2. Löneöversyn med garanterat utfall om 3,5 %

 • 2010 utgörs det garanterade utfallet av 2,0 %
 • 2011 utgörs det garanterade utfallet av 1,5 %
 • Ett icke definierat garanterat utfall för arbetsledande personal
 • Inga individgarantier

3. Gemensamt arbete kring Löneavtalens tillämpning

4. Nuvarande Bilaga 3 ”Skolutveckling” utgår

5. Ny Bilaga 6 ”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse”

6. Partsgemensamt arbete under avtalsperioden i syfte främja utvecklingen av svensk skola

verksamhetsutveckling och m luppfyllelse ny bilaga 6
Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse (Ny Bilaga 6)

Det är skolan i allmänhet och lärare i synnerhet som möjliggör att elever når målen

Lärares arbete med elever är avgörande för hur elever kommer att lyckas och hur Sverige framgångsrikt kan hävda sig internationellt

Parterna uppmanar till initiativ som leder till förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse och förbättrad produktivitet.

Parterna ser det som naturligt att ändrad arbetsorganisation som leder till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse ska ge högre lön

verksamhetsutveckling och m luppfyllelse forts
Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse, forts

När det finns behov av att göra avsteg från bilaga M genom lokalt kollektivavtal kan så ske. Parterna ska understödja lokala parter i arbetet att teckna lokala kollektivavtal

Lokalt kollektivavtal om annan arbetstidsförläggning tecknas enligt

 • Ferieanställning med reglerad arbetstid 1552 tim/år
 • Semesteranställning, 40 tim/v
 • Annan avvikelse från Bilaga M

Berörda lärare erhåller, vid a och b ovan

 • När förändringen träder i kraft 1500 kronor (varje berörd)
 • Vid den därpå följande ordinarie löneöversyn ökas det garanterade utfallet med 500 kronor per berörd lärare

Vid avvikelse enligt ovan c utges belopp som överenskoms lokalt. Beloppet utges vid de tillfällen och på det sätt som i 1 och 2

Lokalt avtal kan sägas upp tidigast efter tre verksamhetsår

f rtroendeskapande arbete
Förtroendeskapande arbete

Parterna ska under avtalsperioden påbörja ett långsiktigt arbete i syfte att främja utvecklingen av svensk skola

I detta arbete kommer de centrala parterna att följa, stödja och bidra med initiativ som syftar till att åstadkomma bättre resultat och ökad måluppfyllelse

Områden som parterna identifierat som viktiga

 • Kommunernas ansvar för styrning, ledning och uppföljning
 • Ledarskapet
 • Den fysiska arbetsmiljön
 • Förtroendefulla relationer
 • Löneinstrumentet
 • Skolpolitiska reformer
ab ndringar
AB-ändringar
 • MBL-förhandling har ersatts av överläggningsskyldighet för arbetsgivaren inför avstängning
 • Bestämmelsen om uppehållsanställning har flyttats till ny bilaga, Bilaga U
 • En möjlighet till lokal avvikelse har införts i semesterbestämmelsen
 • Föräldrapenningtillägget har utökats med 60 dagar för barn födda 2010-07-01 eller senare
 • Föräldrapenningtillägg under sommaruppehåll/ferie